Біоадекватна методика сприяє розвитку цілісного мислення

Цілісне мислення – це нелінійне мислення.

Нікола Тесла

       Біоадекватна методика (БАМ) викладання була вперше описана на початку 90-х років XIX століття. Автор даної методики – професор психології, член-кореспондент Російської Академії Природничих наук, академік – Маслова Наталія Володимирівна. Їй належить праця «Ноосферное образование: концепция, технология, методика», головне гасло якої: «Людина + Суспільство + Природа».

БАМ не виникла на пустому місці, а досить органічно об’єднала в собі різні підходи до викладання, які існували раніше. Серед західних педагогів, учених минулого, які активно обґрунтовували звернення до образного мислення, слід виділити Я.А. Коменського, Ж.-Ж. Руссо, М. Монтессорі, Г. Лозанова. Ще в середині XIX століття засновник вітчизняної наукової психології К.Д. Ушинський висловив думку про цілісне формування людської особистості в процесі її виховання: «Діти мислять формами, фарбами, звуками, відчуттями взагалі».

Біоадекватна (ноосферна) методика ґрунтується на принципах гармонізації, гуманізації, особистісної орієнтації, інноваційності, інтелектуальної безпеки, природовідповідності, екологізації, системності та креативності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метою ноосферної освіти є побудова такої моделі навчання, коли людина, усвідомлюючи потребу в самопізнанні, самоосвіті, стає на шлях самовиховання і самовдосконалення, цілеспрямованого еволюційного саморозвитку.

Ця методика відноситься до однієї із інноваційних моделей. Активізація творчої і емоційної, образної сфери учнів являється її відмінною рисою. Біоадекватна методика орієнтована на розвиток цілісного мислення учнів. При її використанні підключаються всі канали сприйняття інформації, що робить процес викладання досить ефективним.

За формою дана методика – релаксаційно-активна.

У біоадекватному навчанні важливим етапом є введення нового навчального матеріалу з предмета у режимі 8-10-хвилинної навчальної релаксації. Релаксація як психофізичний процес – це зменшення напруження, довільний або мимовільний стан розслаблення. Етапи релаксації (накопичення інформації, робота правої творчої півкулі) чергуються з етапами активності (тренування лівої півкулі: логіка, аналіз, синтез інформації).

 

Головною метою ноосферної освіти є формування психологічного здоров’я дитини (стресостійкість, гармонія та духовність), мотивація екологічно здорового типу мислення, заснованого на свідомому володінні логічним (лівопівкульним) та образним (правопівкульним) мисленням. Саме двопівкульний тип мислення може дати людині цілісну картину світу.

У навчальному процесі безпосередньо й активно беруть участь почуття. За їхньою участю відбувається глибинний роздум, внутрішня мандрівка, під час якої засвоюється й закріплюється навчальна інформація (матеріал).
Інформація стає знанням, тільки коли вона переживається, стає частиною особистого досвіду. І це можливо зробити в системі природовідповідної біоадекватної освіти.
Практика показала, що робота в режимі біоадекватної методики розкріпачує мислення і педагога, і учнів, надаючи можливості для несподіваних творчих ходів. Параметри психологічної стійкості учнів покращуються.
Результати біоадекватної технології:
-скорочення часу навчання у 3-5 разів;
-розкриття внутрішнього «Я» дитини;
-здоров’язбережувальний та здоров’явідновлюючий ефект;
-зростання мотивації учнів на навчання, інтересу до навчальних предметів;
-розвиток творчих здібностей, а також здатності до самопізнання, самооцінки;
-покращення успішності учнів усіх категорій;
-формування цілісного мислення учнів і на цій базі гармонійної особистості, яка здатна житии, мислити, працювати в гармонії із природою, собою, суспільством, бути стійкою в різних життєвих ситуаціях без нанесення шкоди людству та природі.

Ноосферна освіта – альтернатива традиційній освітній системі, що дозволяє пізнати біоадекватний, природовідповідний, продуктивний методи викладання.
В Україні ноосферну технологію апробовано: у Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області, у Тернопільській Українській гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області, у Лутовинівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Козельщинської районної ради Полтавської області, а також у інших ЗНЗ м. Одеса, м. Харків та м. Севастополя.
Біоадекватний метод викладання як ідея і як засіб призначений для педагога, що не терпить рутини, прагне розкрити індивідуальність у собі та дітях, допомогти кожному знайти свій шлях.

Посилання на джерела:

  1. https://www.slideshare.net/bekeshnatalia/3-16694883
  2. http://metoduchna-palitra.blogspot.com/2016/02/blog-post_78.html
  3. http://svitppt.com.ua/pedagogika/noosferna-osvita-bioadekvatna-metodika.html

 

 

Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *