Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Карпіловський В.С., Недозим Т.І. Словник афіксальних морфем української мови

        Словник подає 817 афіксальних морфем (145 префіксальних та 672 суфіксальні), які функціонують у складі понад 130 тис. простих слів сучасної української літературної мови. Афікси описано з погляду їхньої валентності (ліво- та правобічної) й частоти використання в системі мови та в художніх прозових текстах. Для префіксів вказано формальні варіанти-аломорфи, для суфіксів – омонімічні морфи. Сполуки афіксальних морфем розподілено за частиномовною належністю та типами морфемної структури слів.

       Словник можна використовувати під час дослідження морфемної та словотвірної підсистеми сучасної української мови в теоретичному та практичному планах. Він в узагальненому вигляді подає користувачам відомості про склад афіксів у сучасній українській мові, якісні, кількісні та функціональні характеристики цих одиниць. Так, у ньому показано варіювання префіксальних морфів, частоту використання кожного з варіантів. Отже, крім виведення правил морфонологічного перетворення одиниць у цій частині слова стає можливим окреслення обсягу змін, їхніх типів при взаємопристосуванні префіксальних морфів. Унаочнення валентних властивостей префіксальних морфем, показ активності морфемосполук з ними у системі мови (інвентарі словникових одиниць) і в текстах дозволяє, наприклад, вивчати тенденції переходу словотвірних значень префіксів у граматикалізовані тощо. Інформація про омонімію та синонімію суфіксальних одиниць, зібрана в Словнику, уможливлює вивчення закономірностей їхнього функціонування в процесі побудови морфемної структури слів різних частин мови та визначення діагностичних рис слів з певним суфіксальним морфом чи суфіксальним комплексом. За допомогою Словника стане можливим опис допустимих структур слів у кожній частині мови, в якому знайдуть відображення закони конструювання морфемних структур слів сучасної української мови.

Завантажити словник

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *