Історія України: словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. М. В. Яцюка

      Словник історичних термінів та понять має надати учням та студентам необхідний навчально-довідковий матеріал. Видання розраховане на творчу молодь і спрямоване на привернення його уваги до широкого кола історичних проблем та сюжетів на шляху пошуку історичної істини, на розвиток його світогляду.

Порядок розташування статей словника − алфавітно-тематичний. Це сприяє системності в описі історичних термінів і певній концентрації історичної інформації та відображенню основних пластів історичних знань. У більшості своїй імена і терміни вжиті в традиційному українському правописі, а походження слова (грецьке, латинське чи якесь інше) вказане як загальне позначення. Після основного значення слова у статті нерідко вказуються і його найбільш поширені інші форми чи значення: вони подаються в загальному контексті і нумеруються.

Першоджерелами текстів послужили підручники, історичні монографії, а також наукові статті й статті енциклопедичних словників. В окремих випадках автори пропонують свої уточнення чи тлумачення певних історичних термінів або визначень.

Завантажити словник

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *