Категорія: Тлумачні

Словник української мови. Том V. Н-О

Цей том Словника уклали: В.М. Білоноженко, А.П. Білоштан, Л.П. Жаркова, Ш.Г. Кренцель, А.В. Лагутіна та ін. Голова редакційної колегії І. П. Білодід. V том містить слова, які починаються на літери Н-О, загальна їх кількість 15625 слів, не рахуючи тих, що даються як посилання. Під літерою  Н – 8327, під літерою О –  7298. Цей том […]

Словник української мови. Том VІ. П-Поїсти

Цей том Словника уклали: А.П. Білоштан, В.П. Градова, Г.Н. Демчик, Г.Г. Дідківська, Л.П. Жаркова та ін. Голова редакційної колегії І. П. Білодід. VI том містить слова, які починаються на літери П-Поїсти, загальна їх кількість 13760 слів, не рахуючи тих, що даються як посилання. Цей том вийшов друком у 1975 році. Завантажити словник

Словник української мови. Том VII. Поїхати-Приробляти

Словник укладено на основі кількамільйонної лексикографічної картотеки української мови, що базується на українській художній, перекладній, науковій, науково-популярній та політичній літературі, збірках народної творчості, газетах, журналах, підручниках, посібниках, довідниках та мемуарах. На сьогодні деякі тлумачення зі словника застаріли, оскільки значення слів розкривалося у словнику із позицій марксизму-ленінізму  — тогочасної державної ідеології. Частково застарів і правопис словника, оскільки правописом […]

Словник української мови. Том VIII. При-Ря

Словник відбиває стан української літературної мови від Івана Котляревського до кінця 1970-х років. У всіх томах зафіксовано 134 058 слів. Крім загальновживаної лексики і фразеології, СУМ охоплює також значну частину лексичного складу мови, що відійшла до пасивного мовного фонду, але свого часу активно вживалася і тому засвідчена як у фольклорі, так і в творчості майстрів слова; фіксуються у […]

Словник української мови. Том ІХ. С

Словник укладено на основі кількамільйонної лексичної картотеки української мови, що базується на українській художній, перекладній, науковій, науково-популярній та політичній літературі, збірках народної творчості, газетах, журналах, підручниках, посібниках, довідниках та мемуарах. Лексикографічними джерелами словника слугували, зокрема, найважливіші попередні словники української мови: рукописний Словник української мови П. Білецького-Носенка, Малорусько-німецький словник Є. Желехівського (Львів, 1886), Словник українскої мови за редакцієї […]