Тлумачні

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укладач В. Т. Бусел

Великий тлумачний словник сучасної української мови є універсальним довідником. У ньому об’єднано академічну повноту лексики з лаконічною формою однотомного видання. Словник містить близько 250 тисяч слів і словосполучень, у тому числі й ті, що увійшли в українську літературну мову протягом останнього десятиліття. Окрім загальноуживаних слів, у словнику наводяться основні терміни сучасної науки й техніки, а […]

Коломієць М. П. Словник української мови в малюнках

          Словник об’єднує слова, що входять до лексичного мінімуму з української мови учнів початкових класів. Значення багатьох слів пояснюється за допомогою малюнків. Праця складається з окремих статей, розміщених за алфавітом заголовних слів, поданих великими літерами. Заголовні слова-іменники подано у формі називного відмінка однини, дієслова – у неозначеній формі, а прикметники – […]

Морозов С.М., Шкарапута Л.М. Словник іншомовних слів

      Словник містить близько 10 000 слів, запозичених українською мовою з інших мов головним чином у ХVІІІ – ХХ ст., а також утворених з іншомовних елементів, переважно давньогрецької та латинської мов. До словника включено загальновживану лексику, розповсюджені спеціальні терміни, а також термінологічні словосполучення, що вживаються в різних галузях знань, актуальну інтернаціональну лексику, яка поповнила […]

Бибик С.П., Сюта Г.М. Словник іншомовних слів : тлумачення, словотворення та слововживання

      Словник містить близько 35 000 слів і словосполучень. Ці слова увійшли в українську мову в різні часи з різних мов. У словнику представлено іншомовні слова, що зустрічаються в повсякденному житті, а також терміни з різних галузей знань. Словникова стаття містить граматичну та стилістичну інформацію про запозичення, фіксує його значення, що склалися давно, а також […]

Білецький-Носенко П. Словник української мови

     Пропонована праця – перший великиий словник української мови. Автор працював над ним протягом 1838 – 1843 рр. Це диференційний українсько-російський словник, у реєстрі якого подано тільки ті елементи, що лексично, фонетично, дериваційно й семантично відмінні в обох мовах: наприклад: бабак – сурок; багато – много; де – где тощо. У його словникових статтях широко […]