Тлумачні

Матейко К. Український народний одяг / етнографічний словник

 Видання містить цікавий етнографічний матеріал з питань термінології українського  традиційного одягу кінця ХІХ – початку ХХ століття. Словникова частина видання засвічує багатство народно-побутової лексики, широкі етнокультурні взаємозв’язки українців з сусідніми народами. Лексичний матеріал словника згрупований у межах тематичних розділів — відповідно до наукової класифікації народного одягу («Загальні назви, що стосуються одягу»,  «Одягова тканина», «Сорочка», «Поясний […]

Доманіцький В. Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів

Словник видано в 1906 році. Це один із перших словників іншомовних слів. От як сам автор пише в передмові: «Складений нами отсей словарик чужих та не дуже зрозумілих слів, що найчастіш стрічаються по книжках, газетах та журналах – перша проба в українському письменстві». Матеріали Словника цінні тим, що дають нам змогу зрозуміти, які слова (і, […]

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укладач В. Т. Бусел

Великий тлумачний словник сучасної української мови є універсальним довідником. У ньому об’єднано академічну повноту лексики з лаконічною формою однотомного видання. Словник містить близько 250 тисяч слів і словосполучень, у тому числі й ті, що увійшли в українську літературну мову протягом останнього десятиліття. Окрім загальноуживаних слів, у словнику наводяться основні терміни сучасної науки й техніки, а […]

Коломієць М. П. Словник української мови в малюнках

          Словник об’єднує слова, що входять до лексичного мінімуму з української мови учнів початкових класів. Значення багатьох слів пояснюється за допомогою малюнків. Праця складається з окремих статей, розміщених за алфавітом заголовних слів, поданих великими літерами. Заголовні слова-іменники подано у формі називного відмінка однини, дієслова – у неозначеній формі, а прикметники – […]

Морозов С.М., Шкарапута Л.М. Словник іншомовних слів

      Словник містить близько 10 000 слів, запозичених українською мовою з інших мов головним чином у ХVІІІ – ХХ ст., а також утворених з іншомовних елементів, переважно давньогрецької та латинської мов. До словника включено загальновживану лексику, розповсюджені спеціальні терміни, а також термінологічні словосполучення, що вживаються в різних галузях знань, актуальну інтернаціональну лексику, яка поповнила […]