Категорія: Тлумачні

Словник української мови. Том ІІІ. З

Цей том Словника уклали: В.М. Білоноженко, А.П. Білоштан, А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, Н.П. Дзятківська та ін. Голова редакційної колегії І. П. Білодід. ІІІ том містить слова, які починаються на літеру З, загальна їх кількість 11264 слів, не рахуючи тих, що даються як посилання. Крім лексики цей том містить значну кількість фразеологізмів: заглядати в горшки, заглядати […]

Словник української мови. Том ІV. І-М

Цей том Словника уклали: О.В. Винник, В.П. Градова, І.О. Кільчевський, А.В. Лагутіна, О.П. Петровська  та ін. Голова редакційної колегії І. П. Білодід. ІV том містить слова, які починаються на літери І-М, загальна їх кількість 14290 слів, не рахуючи тих, що даються як посилання. Під літерою  І 1067, під літерою Ї  50, під Й 40, під […]

Словник української мови. Том V. Н-О

Цей том Словника уклали: В.М. Білоноженко, А.П. Білоштан, Л.П. Жаркова, Ш.Г. Кренцель, А.В. Лагутіна та ін. Голова редакційної колегії І. П. Білодід. V том містить слова, які починаються на літери Н-О, загальна їх кількість 15625 слів, не рахуючи тих, що даються як посилання. Під літерою  Н – 8327, під літерою О –  7298. Цей том […]

Словник української мови. Том VІ. П-Поїсти

Цей том Словника уклали: А.П. Білоштан, В.П. Градова, Г.Н. Демчик, Г.Г. Дідківська, Л.П. Жаркова та ін. Голова редакційної колегії І. П. Білодід. VI том містить слова, які починаються на літери П-Поїсти, загальна їх кількість 13760 слів, не рахуючи тих, що даються як посилання. Цей том вийшов друком у 1975 році. Завантажити словник

Словник української мови. Том VII. Поїхати-Приробляти

Словник укладено на основі кількамільйонної лексикографічної картотеки української мови, що базується на українській художній, перекладній, науковій, науково-популярній та політичній літературі, збірках народної творчості, газетах, журналах, підручниках, посібниках, довідниках та мемуарах. На сьогодні деякі тлумачення зі словника застаріли, оскільки значення слів розкривалося у словнику із позицій марксизму-ленінізму  — тогочасної державної ідеології. Частково застарів і правопис словника, оскільки правописом […]