СЛОВНИКИ

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укладач В. Т. Бусел

Великий тлумачний словник сучасної української мови є універсальним довідником. У ньому об’єднано академічну повноту лексики з лаконічною формою однотомного видання. Словник містить близько 250 тисяч слів і словосполучень, у тому числі й ті, що увійшли в українську літературну мову протягом останнього десятиліття. Окрім загальноуживаних слів, у словнику наводяться основні терміни сучасної науки й техніки, а […]

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник.

      Словник включає розміщену в абетковому порядку українську лексику, яка в народній мові має різноманітний етнокультурний підтекст. Вона витлумачується, коментується та ілюструється фольклорними контекстами, а також характерними цитатами з класичної художньої та літописної літератури, Біблії, «Слова о полку Ігоревім» і т. ін. Реєстр словника вміщує окремі власні назви (передусім історичні, церковні, міфологічні, антропонімічні […]

Вархол Н., Івченко А. Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини

  Ця праця містить фразеологізми лемківських говірок, записаних у Східній Словаччині. Фразеологічний матеріал збирався протягом 1982 – 1987 рр. у 58 населених пунктах. Усього у словнику біля 2300 фразеологізмів. Матеріали розташовані за стержньовим принципом. Значення подаються переважно на перший за рахунком іменник у називному відмінку однини. Якщо іменник у складі фразеологізму відсутній, то тлумачення подається […]

Лучик А. А. Словник еквівалентів слова української мови

Пропонований словник є продовженням авторських спостережень над явищами перехідності в мовній системі. У цій роботі актуалізовано увагу на  власне українських еквівалентах слова, розкрито їхнє тлумачення, подано ілюстративний матеріал. Еквіваленти слова становлять одну з найуживаніших категорій стійких сполучень в українській мові. Проте їхнє окреме написання й відсутність метафоричного значення, притаманного фразеологізмам, сприяло тому, що у більшості […]

Ющук І.П. Словник української мови VІ століття

У словнику зібрано понад 13 тисяч слів української мови слов’янського походження, які повністю або частково звучанням і значенням збігаються зі словами верхньолужицької (7,5 тис. слів), чеської (10,8 тис. слів), словенської (9,3 тис. слів), сербської й хорватської мов (10,2 тис. слів), території яких не межують з Україною. Можна з повною підставою припускати, що їх наші предки […]