Категорія: Словники морфем

Полюга Л. М. Словник українських морфем

          У словнику подано близько 40 000 слів з різних галузей знань, поділених на морфеми. Описані майже всі відомі в українській мові префіксальні, суфіксальні та кореневі морфеми, наведено приклади слів, утворених нерегулярним способом, чергувань голосних і приголосних, компоненти складних слів. Завантажити словник

Коломієць М. П. Словник української мови в малюнках

          Словник об’єднує слова, що входять до лексичного мінімуму з української мови учнів початкових класів. Значення багатьох слів пояснюється за допомогою малюнків. Праця складається з окремих статей, розміщених за алфавітом заголовних слів, поданих великими літерами. Заголовні слова-іменники подано у формі називного відмінка однини, дієслова – у неозначеній формі, а прикметники – […]

Карпіловська Є. А. Кореневий гніздовий словник української мови

      Пропонована праця – перший в українській лексикографії морфемно- словотвірний словник гніздового типу. Він унаочнює організацію в сучасному українському лексиконі слів з коренями-омографами та їхніми неомографічними формальними варіантами. У реєстрі Словника – 2594 корені, з них 1820 коренівомографів, об’єднаних у 653 групи різної складності (від 2 до 14 омофафічних коренів). У корпусі Словника – […]

Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Карпіловський В.С., Недозим Т.І. Словник афіксальних морфем української мови

        Словник подає 817 афіксальних морфем (145 префіксальних та 672 суфіксальні), які функціонують у складі понад 130 тис. простих слів сучасної української літературної мови. Афікси описано з погляду їхньої валентності (ліво- та правобічної) й частоти використання в системі мови та в художніх прозових текстах. Для префіксів вказано формальні варіанти-аломорфи, для суфіксів – […]