Категорія: Словники фразеологізмів

Білоноженко В.М., Гнатюк І.С. та ін. Словник фразеологізмів української мови

        У словнику представлено найуживаніші фразеологічні одиниці сучасної української літературної мови, розтлумачено їх значення, подано широку дериваційну базу фразеологізмів і проілюстровано цитатним матеріалом. До словника додається покажчик, у якому відбито кожен повнозначний компонент фразеологічної одиниці з відсиланням та вказівкою на місце опрацювання реєстрового фразеологізму. Завантажити словник

Коломієць Н.Ф., Регушевський Є.С. Словник фразеологічних синонімів

      Словник містить більше 300 синонімічних рядів, які охоплюють 2000 фразеологічних одиниць. Матеріал підібрано з творів письменників.  Словник об’єднує групи близьких або однакових за значенням фразеологізмів, при яких даються короткі дані щодо їхніх семантичних відтінків, емоційно-експресивний окрас, стилістичне використання й особливості вживання в сучасній українській літературній мові.          Словник допоможе вибрати […]

Калашник В. С., Колоїз Ж. В. Словник фразеологічних антонімів української мови

     Це ґрунтовне трете видання відображає малодосліджену сторінку сучасної української мови – фразеологічну антонімію. У словникових статтях представлені не лише фразеологізми-антоніми, але й тлумачиться їх значення, наводяться синоніми кожного фразеологічного антоніма. Ідіоми проілюстровані влучними цитатами з творів українських письменників. Завантажити словник