Словники фразеологізмів

Вархол Н., Івченко А. Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини

  Ця праця містить фразеологізми лемківських говірок, записаних у Східній Словаччині. Фразеологічний матеріал збирався протягом 1982 – 1987 рр. у 58 населених пунктах. Усього у словнику біля 2300 фразеологізмів. Матеріали розташовані за стержньовим принципом. Значення подаються переважно на перший за рахунком іменник у називному відмінку однини. Якщо іменник у складі фразеологізму відсутній, то тлумачення подається […]

Мацюк З. Що сільце, то нове слівце

У словнику подано оригінальний західнополіський фразеологічний матеріал  (фраземи, частково прислів’я та приказки), зафіксований на території Волинської й Рівненської областей.      Словник диференційовано  на  дві  частини:  в  одній уміщено  словникові  статті за ключовим словом, а в іншій ‒ класифікацію фразеологізмів за  ідеографічним описом («Загальні  зовнішні ознаки  людини», «Частини тіла чоловіків і жінок», «Специфічні жіночі ознаки», […]

Ужченко В., Ужченко Д. Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу

     Словник уміщує фразеологію, записану на території українського Донбасу (Луганська та Донецька області). У ньому розкривається значення фразеологізмів, дається їхня стилістична характеристика. Усі вислови паспортизуються і за потреби ілюструються контекстами (найчастіше – реченнями). Широко подаються історичні, етимологічні та культурно-національні коментарі. Характер словника – науковий, диференційний.        Фразеологічні одиниці подаються у вихідних формах. […]

Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Короткий словник перифраз

      У мові постійно збагачується не тільки словниковий склад, а й форми вираження думки і почуття, удосконалюються прийоми і засоби мовного викладу. До джерел збагачення виражальних ресурсів мови належать і перифрази – описові звороти, які вживаються замість звичайної назви особи, предмета, явища. Перифраза називає предмет у формі опису істотних і характерних рис та […]

Білоноженко В.М., Гнатюк І.С. та ін. Словник фразеологізмів української мови

        У словнику представлено найуживаніші фразеологічні одиниці сучасної української літературної мови, розтлумачено їх значення, подано широку дериваційну базу фразеологізмів і проілюстровано цитатним матеріалом. До словника додається покажчик, у якому відбито кожен повнозначний компонент фразеологічної одиниці з відсиланням та вказівкою на місце опрацювання реєстрового фразеологізму. Завантажити словник