Категорія: Словники діалектизмів

Шкрумеляк М.С. Тлумачний словник-довідник гуцульських говірок

 Словник містить понад 9000 слів, які представляють гуцульську говірку жителів сіл Білі Ослави, Чорні Ослави та Чорний Потік Надвірнянського району Івано-Франківської області. У словнику подано тлумачення багатьох слів, які широко використовуються в розмовному мовленні мешканців зазначених сіл, але залишаються маловідомими і незрозумілими для жителів інших регіонів України. При укладанні Словника автор використав власні знання рідної […]

Словник українських говірок Карпатського регіону / укладач Савчук Д.

В основу словника покладено понад 1700 слів, які вживаються в селі Старих Кутах Косівського району Івано-Франківської області та загалом у Карпатському регіоні, але часом залишаються маловідомими і незрозумілими для жителів інших регіонів України. Дається пояснення слів, їхні іншомовні аналоги, які мають спільне звучання. Наводяться загальні характеристики регіону та найважливіша довідкова інформація, яка стосується окремих слів. […]

Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок. Частина перша А-Н.

Пропонована праця – словник одного з найдавніших говорів південно-західного наріччя української мови, у якому збереглися і продовжують функціонувати мовні відмінності, не відомі іншим говіркам і літературній мові. Лексикографічне джерело фіксує діалектні слова з численних говірок північного прикарпатського регіону. Працю укладено на основі записів діалектологічних експедицій, проведених безпосередньо автором чи під його керівництвом. Матеріал подано в […]

Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок. Частина друга О-Я.

Словник фіксує лексику одного з найдавніших діалектів української мови. Лексику подано у фонетичних, словотвірних, граматичних, акцентуаційних варіантах. Укладений на матеріалі діалектологічних експедицій та на базі різноманітних етнологічних джерел ХІХ-ХХ століття. Лексикографічне джерело містить такі цікаві діалектизми:  опалянок – «коржик», опліча – «сорочка», пиняво «поволі», передже – «давніше», півниця – «підвал для картоплі»,  повиш – «вище», […]

Березовська Г. Словник назв одягу та взуття у східноподільських говірках

     Реєстр Словника налічує понад 2500 словникових статей. Усі фонетичні варіанти подано в одній статті. Тлумачення багатозначних у говірках лексем обмежено тематичною групою. У переважній більшості реєстрові слова проілюстровано вживанням у реченні чи словосполученні.Пропонований Словник є тематичним і становить спробу репрезентації лексики таких лексико-семантичних груп: загальні назви одягу, назви верхнього одягу, назви спіднього одягу, […]