Словники діалектизмів

Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок. Частина перша А-Н.

Пропонована праця – словник одного з найдавніших говорів південно-західного наріччя української мови, у якому збереглися і продовжують функціонувати мовні відмінності, не відомі іншим говіркам і літературній мові. Лексикографічне джерело фіксує діалектні слова з численних говірок північного прикарпатського регіону. Працю укладено на основі записів діалектологічних експедицій, проведених безпосередньо автором чи під його керівництвом. Матеріал подано в […]

Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок. Частина друга О-Я.

Словник фіксує лексику одного з найдавніших діалектів української мови. Лексику подано у фонетичних, словотвірних, граматичних, акцентуаційних варіантах. Укладений на матеріалі діалектологічних експедицій та на базі різноманітних етнологічних джерел ХІХ-ХХ століття. Лексикографічне джерело містить такі цікаві діалектизми:  опалянок – «коржик», опліча – «сорочка», пиняво «поволі», передже – «давніше», півниця – «підвал для картоплі»,  повиш – «вище», […]

Березовська Г. Словник назв одягу та взуття у східноподільських говірках

     Реєстр Словника налічує понад 2500 словникових статей. Усі фонетичні варіанти подано в одній статті. Тлумачення багатозначних у говірках лексем обмежено тематичною групою. У переважній більшості реєстрові слова проілюстровано вживанням у реченні чи словосполученні.Пропонований Словник є тематичним і становить спробу репрезентації лексики таких лексико-семантичних груп: загальні назви одягу, назви верхнього одягу, назви спіднього одягу, […]

Вархол Н., Івченко А. Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини

  Ця праця містить фразеологізми лемківських говірок, записаних у Східній Словаччині. Фразеологічний матеріал збирався протягом 1982 – 1987 рр. у 58 населених пунктах. Усього у словнику біля 2300 фразеологізмів. Матеріали розташовані за стержньовим принципом. Значення подаються переважно на перший за рахунком іменник у називному відмінку однини. Якщо іменник у складі фразеологізму відсутній, то тлумачення подається […]

Мацюк З. Що сільце, то нове слівце

У словнику подано оригінальний західнополіський фразеологічний матеріал  (фраземи, частково прислів’я та приказки), зафіксований на території Волинської й Рівненської областей.      Словник диференційовано  на  дві  частини:  в  одній уміщено  словникові  статті за ключовим словом, а в іншій ‒ класифікацію фразеологізмів за  ідеографічним описом («Загальні  зовнішні ознаки  людини», «Частини тіла чоловіків і жінок», «Специфічні жіночі ознаки», […]