Категорія: Перекладні

Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник / укладачі Олійник І.С., Сидоренко М.М.

У словнику подано різні типи фразеологізмів українською мовою з перекладом на російську й навпаки. Фразеологізми розміщено в алфавітному порядку з урахуванням не тільки літер  першого слова, а й інших слів фразеологічних зворотів. Сталі сполуки, близькі за значенням, об’єднані в одну словникову статтю. У  деяких фразеологізмах можлива заміна одного слова іншим. У таких випадках усі слова, […]

Російсько-український словник/ С. Іваницький, Ф. Шумлянський

В основу словника покладено в значно зміненій формі матеріал, який міститься у «Словарі російсько-українському»        М. Уманця й А. Спілки, доповнений найціннішими й необхіднішими додатками з «Русско-малоросского словаря» Є. Тимченка та «Словаря української мови» Б. Грінченка, а також з деяких термінологічних збірників і з власного запасу упорядників. «Російсько-український словник» Сергія Іваницького і Федора […]

Українсько-болгарський словник / Укладач К. Потапенко

        Словник містить близько 20 000 слів. До нього увійшли найпоширеніші слова з науково-технічної, офіційно-ділової, громадсько-політичної, побутової, а також релігійної лексики. Крім того, представлені деякі стійкі фразеологічні сполучення та ідіоматичні вислови. Словосполучення українською мовою подаються одразу після наведеного реєстрового слова і відокремлюються крапкою з комою. Переклад цих словосполучень дається в кінці статті після […]

Ландовскі А., Ландовскі З. Українсько-польський розмовник

       Українсько-польський розмовник містить понад 10 000 лексичних одиниць, словосполучень та висловлювань для практичного вживання при спілкуванні на найрізноманітніші теми побутового та суспільно-громадського життя. Розмовник побудовано за темами, що досить зручно для практичного використання. Зокрема, містить такі: «Найчастіше вживані звороти», «Слова та вирази, пов’язані з кількістю», «Вимірювання часу, ваги і лінійних розмірів», «Розмови […]

Півторак Г.П., Скопненко О.І. Білорусько-український словник

     Словник містить загальновживану лексику сучасної білоруської літературної мови, а також найпоширеніші в білоруській літературі розмовні слова, архаїзми й діалектизми, що істотно відрізняються від українських відповідників, та найвідоміші білоруські фразеологізми.     Це перша в історії культурних взаємин двох братніх народів лексикографічна праця такого профілю, її  укладено за диференційним принципом. Словник покликаний задовольнити найгостріші […]