About the Author

viktorina


Number of Posts: 115

Latest Posts by the Author

 1. Словник української мови. Том ІІІ. З
 2. Словник української мови. Том ІV. І-М
 3. Словник української мови. Том V. Н-О
 4. Словник української мови. Том VІ. П-Поїсти
 5. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник / укладачі Олійник І.С., Сидоренко М.М.
 6. Лексика Полісся / матеріали для поліського діалектного словника / відп. ред. Н.І. Толстой
 7. Вправа до теми “Морфологія. Частини мови”
 8. Кросворд. Слова з наголосом на першому складі
 9. Проблеми унормування сучасної української мови. Наголос
 10. Словник власних імен / укладачі Левченко С. П., Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П.
 11. Дзендзелівський Й.О. Практичний словник семантичних діалектизмів Закарпаття
 12. Гуцульські говірки. Короткий словник / за ред. Я. Закревської
 13. Вправа до теми “Односкладні речення”
 14. Вправа до теми “Словотвір”
 15. Вправа до теми “Морфологія. Рід іменників”
 16. Вправа до теми “Морфологія. Відміни іменника”
 17. Наголос 2
 18. Наголос 1
 19. Словник української мови. Том VII. Поїхати-Приробляти
 20. Словник української мови. Том VIII. При-Ря