About the Author

viktorina


Number of Posts: 65

Latest Posts by the Author

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укладач В. Т. Бусел
 2. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник.
 3. Вархол Н., Івченко А. Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини
 4. Лучик А. А. Словник еквівалентів слова української мови
 5. Ющук І.П. Словник української мови VІ століття
 6. Орфографія. Правопис складних прикметників.
 7. Орфографія. Подвоєння букв в іншомовних словах.
 8. Фонетика. Дзвінкі й глухі приголосні.
 9. Орфографія. Апостроф.
 10. Орфографія. Написання великої літери.
 11. Лексикологія. Слова власне українського й іншомовного походження.
 12. Лексикологія. Слова власне українського й іншомовного походження.
 13. Українсько-болгарський словник / Укладач К. Потапенко
 14. Ландовскі А., Ландовскі З. Українсько-польський розмовник
 15. Півторак Г.П., Скопненко О.І. Білорусько-український словник
 16. Мацюк З. Що сільце, то нове слівце
 17. Ужченко В., Ужченко Д. Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу
 18. Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Короткий словник перифраз
 19. Гринчишин Д.Г., Капелюшний та ін. Словник труднощів української мови
 20. Тлумачний словник «Букву«Ґ» не забувайте» / Упорядник Н.І. Библів