About the Author

viktorina


Number of Posts: 121

Latest Posts by the Author

 1. Лексика. Правильне значення 3
 2. Лексика. Правильне значення 2
 3. Лексика. Правильне значення 1
 4. Лексичні помилки 3
 5. Лексичні помилки 2
 6. Лексичні помилки 1
 7. Словник української мови. Том ІІІ. З
 8. Словник української мови. Том ІV. І-М
 9. Словник української мови. Том V. Н-О
 10. Словник української мови. Том VІ. П-Поїсти
 11. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник / укладачі Олійник І.С., Сидоренко М.М.
 12. Лексика Полісся / матеріали для поліського діалектного словника / відп. ред. Н.І. Толстой
 13. Вправа до теми “Морфологія. Частини мови”
 14. Кросворд. Слова з наголосом на першому складі
 15. Проблеми унормування сучасної української мови. Наголос
 16. Словник власних імен / укладачі Левченко С. П., Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П.
 17. Дзендзелівський Й.О. Практичний словник семантичних діалектизмів Закарпаття
 18. Гуцульські говірки. Короткий словник / за ред. Я. Закревської
 19. Вправа до теми “Односкладні речення”
 20. Вправа до теми “Словотвір”