Місяць: Жовтень 2019

Словник української мови. Том ІІІ. З

Цей том Словника уклали: В.М. Білоноженко, А.П. Білоштан, А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, Н.П. Дзятківська та ін. Голова редакційної колегії І. П. Білодід. ІІІ том містить слова, які починаються на літеру З, загальна їх кількість 11264 слів, не рахуючи тих, що даються як посилання. Крім лексики цей том містить значну кількість фразеологізмів: заглядати в горшки, заглядати […]

Словник української мови. Том ІV. І-М

Цей том Словника уклали: О.В. Винник, В.П. Градова, І.О. Кільчевський, А.В. Лагутіна, О.П. Петровська  та ін. Голова редакційної колегії І. П. Білодід. ІV том містить слова, які починаються на літери І-М, загальна їх кількість 14290 слів, не рахуючи тих, що даються як посилання. Під літерою  І 1067, під літерою Ї  50, під Й 40, під […]