Місяць: Вересень 2019

Словник української мови. Том V. Н-О

Цей том Словника уклали: В.М. Білоноженко, А.П. Білоштан, Л.П. Жаркова, Ш.Г. Кренцель, А.В. Лагутіна та ін. Голова редакційної колегії І. П. Білодід. V том містить слова, які починаються на літери Н-О, загальна їх кількість 15625 слів, не рахуючи тих, що даються як посилання. Під літерою  Н – 8327, під літерою О –  7298. Цей том […]

Словник української мови. Том VІ. П-Поїсти

Цей том Словника уклали: А.П. Білоштан, В.П. Градова, Г.Н. Демчик, Г.Г. Дідківська, Л.П. Жаркова та ін. Голова редакційної колегії І. П. Білодід. VI том містить слова, які починаються на літери П-Поїсти, загальна їх кількість 13760 слів, не рахуючи тих, що даються як посилання. Цей том вийшов друком у 1975 році. Завантажити словник