Місяць: Червень 2019

Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник / укладачі Олійник І.С., Сидоренко М.М.

У словнику подано різні типи фразеологізмів українською мовою з перекладом на російську й навпаки. Фразеологізми розміщено в алфавітному порядку з урахуванням не тільки літер  першого слова, а й інших слів фразеологічних зворотів. Сталі сполуки, близькі за значенням, об’єднані в одну словникову статтю. У  деяких фразеологізмах можлива заміна одного слова іншим. У таких випадках усі слова, […]

Лексика Полісся / матеріали для поліського діалектного словника / відп. ред. Н.І. Толстой

У книзі зібрано низку таких тематичних словників: Климчук Ф.Д «Специфічна лексика Дрогочинського Полісся»; Никончук М.В. «З лексики поліського села Листвин»; Вигонна Л.Т. «Поліська землеробська термінологія»; Корень Н.Д., Шушкевич М.С. «Поліська будівельна термінологія (Хата і господарські приміщення)»; Масленникова Л.І. «З поліської термінології транспорту»; Владимирська Л.Г. «Поліська термінологія ткацтва»; Соколовська А.С. «Поліські назви одягу і взуття»; Анохіна […]