Місяць: Квітень 2018

Фасмер Макс Этимологический словарь русского языка. Том ІІІ

Пропонована праця належить до авторитетних етимологічних словників ХХ століття. Це найкрупніший словник такого типу в російській мові. Пропонуємо вашій  увазі деякі цікаві з точки зору етимології слова: музей запозичення з пол. muzeum або нім. Museum, від грец. «философська школа з  книгосховищем», «який належить музам»; мулат через іт. mulatto або ісп., порт, mulato від ісп. mulo […]

Фасмер Макс Этимологический словарь русского языка. Том ІV

Систематична робота над словником проводилась у 1938-1958 рр. Об’єм словника склав 18 000 статей. Хоч у центрі уваги Фасмера були російські етимології, він широко залучав український матеріал (не завжди повний і достатньо перевірений), так що ці праці мають значення й для української етимології. У ІV томі нами вибрано деяку тематичну лексику. Досить цікавим є порівняльний аналіз […]