Місяць: Грудень 2017

Словник українських говірок Карпатського регіону / укладач Савчук Д.

В основу словника покладено понад 1700 слів, які вживаються в селі Старих Кутах Косівського району Івано-Франківської області та загалом у Карпатському регіоні, але часом залишаються маловідомими і незрозумілими для жителів інших регіонів України. Дається пояснення слів, їхні іншомовні аналоги, які мають спільне звучання. Наводяться загальні характеристики регіону та найважливіша довідкова інформація, яка стосується окремих слів. […]

Російсько-український словник/ С. Іваницький, Ф. Шумлянський

В основу словника покладено в значно зміненій формі матеріал, який міститься у «Словарі російсько-українському»        М. Уманця й А. Спілки, доповнений найціннішими й необхіднішими додатками з «Русско-малоросского словаря» Є. Тимченка та «Словаря української мови» Б. Грінченка, а також з деяких термінологічних збірників і з власного запасу упорядників. «Російсько-український словник» Сергія Іваницького і Федора […]