Місяць: Листопад 2017

Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок. Частина перша А-Н.

Пропонована праця – словник одного з найдавніших говорів південно-західного наріччя української мови, у якому збереглися і продовжують функціонувати мовні відмінності, не відомі іншим говіркам і літературній мові. Лексикографічне джерело фіксує діалектні слова з численних говірок північного прикарпатського регіону. Працю укладено на основі записів діалектологічних експедицій, проведених безпосередньо автором чи під його керівництвом. Матеріал подано в […]

Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок. Частина друга О-Я.

Словник фіксує лексику одного з найдавніших діалектів української мови. Лексику подано у фонетичних, словотвірних, граматичних, акцентуаційних варіантах. Укладений на матеріалі діалектологічних експедицій та на базі різноманітних етнологічних джерел ХІХ-ХХ століття. Лексикографічне джерело містить такі цікаві діалектизми:  опалянок – «коржик», опліча – «сорочка», пиняво «поволі», передже – «давніше», півниця – «підвал для картоплі»,  повиш – «вище», […]