Місяць: Жовтень 2017

Історія України: словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. М. В. Яцюка

      Словник історичних термінів та понять має надати учням та студентам необхідний навчально-довідковий матеріал. Видання розраховане на творчу молодь і спрямоване на привернення його уваги до широкого кола історичних проблем та сюжетів на шляху пошуку історичної істини, на розвиток його світогляду. Порядок розташування статей словника − алфавітно-тематичний. Це сприяє системності в описі історичних […]

Березовська Г. Словник назв одягу та взуття у східноподільських говірках

     Реєстр Словника налічує понад 2500 словникових статей. Усі фонетичні варіанти подано в одній статті. Тлумачення багатозначних у говірках лексем обмежено тематичною групою. У переважній більшості реєстрові слова проілюстровано вживанням у реченні чи словосполученні.Пропонований Словник є тематичним і становить спробу репрезентації лексики таких лексико-семантичних груп: загальні назви одягу, назви верхнього одягу, назви спіднього одягу, […]