Місяць: Червень 2017

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укладач В. Т. Бусел

Великий тлумачний словник сучасної української мови є універсальним довідником. У ньому об’єднано академічну повноту лексики з лаконічною формою однотомного видання. Словник містить близько 250 тисяч слів і словосполучень, у тому числі й ті, що увійшли в українську літературну мову протягом останнього десятиліття. Окрім загальноуживаних слів, у словнику наводяться основні терміни сучасної науки й техніки, а […]

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник.

      Словник включає розміщену в абетковому порядку українську лексику, яка в народній мові має різноманітний етнокультурний підтекст. Вона витлумачується, коментується та ілюструється фольклорними контекстами, а також характерними цитатами з класичної художньої та літописної літератури, Біблії, «Слова о полку Ігоревім» і т. ін. Реєстр словника вміщує окремі власні назви (передусім історичні, церковні, міфологічні, антропонімічні […]