Місяць: Березень 2017

Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Короткий словник перифраз

      У мові постійно збагачується не тільки словниковий склад, а й форми вираження думки і почуття, удосконалюються прийоми і засоби мовного викладу. До джерел збагачення виражальних ресурсів мови належать і перифрази – описові звороти, які вживаються замість звичайної назви особи, предмета, явища. Перифраза називає предмет у формі опису істотних і характерних рис та […]

Гринчишин Д.Г., Капелюшний та ін. Словник труднощів української мови

       До словника входить близько 15000 слів. Основними критеріями їх відбору були труднощі в написанні, наголошуванні, вимові, словозміні, сполучуваності тощо. Пояснюються написання і вимова слів, словотворення, даються граматична і стилістична характеристики слів, наводяться приклади можливої сполучуваності слів і керування.         В усній і писемній мові часто трапляються труднощі, пов’язані з […]

Тлумачний словник «Букву«Ґ» не забувайте» / Упорядник Н.І. Библів

         Словник містить 31 слово. Користуватися ним легко, бо всі слова в ньому  розміщені за алфавітом. Може використовуватися для формування орфографічних, орфоепічних, етимологічних та інших навичок. Значення слів у ньому пояснюється за допомогою поезії, прози, усної народної  творчості, синонімів, словосполучень, спільнокореневих слів, ілюстрацій. Завантажити словник