Місяць: Березень 2017

Українсько-болгарський словник / Укладач К. Потапенко

        Словник містить близько 20 000 слів. До нього увійшли найпоширеніші слова з науково-технічної, офіційно-ділової, громадсько-політичної, побутової, а також релігійної лексики. Крім того, представлені деякі стійкі фразеологічні сполучення та ідіоматичні вислови. Словосполучення українською мовою подаються одразу після наведеного реєстрового слова і відокремлюються крапкою з комою. Переклад цих словосполучень дається в кінці статті після […]

Ландовскі А., Ландовскі З. Українсько-польський розмовник

       Українсько-польський розмовник містить понад 10 000 лексичних одиниць, словосполучень та висловлювань для практичного вживання при спілкуванні на найрізноманітніші теми побутового та суспільно-громадського життя. Розмовник побудовано за темами, що досить зручно для практичного використання. Зокрема, містить такі: «Найчастіше вживані звороти», «Слова та вирази, пов’язані з кількістю», «Вимірювання часу, ваги і лінійних розмірів», «Розмови […]

Півторак Г.П., Скопненко О.І. Білорусько-український словник

     Словник містить загальновживану лексику сучасної білоруської літературної мови, а також найпоширеніші в білоруській літературі розмовні слова, архаїзми й діалектизми, що істотно відрізняються від українських відповідників, та найвідоміші білоруські фразеологізми.     Це перша в історії культурних взаємин двох братніх народів лексикографічна праця такого профілю, її  укладено за диференційним принципом. Словник покликаний задовольнити найгостріші […]

Мацюк З. Що сільце, то нове слівце

У словнику подано оригінальний західнополіський фразеологічний матеріал  (фраземи, частково прислів’я та приказки), зафіксований на території Волинської й Рівненської областей.      Словник диференційовано  на  дві  частини:  в  одній уміщено  словникові  статті за ключовим словом, а в іншій ‒ класифікацію фразеологізмів за  ідеографічним описом («Загальні  зовнішні ознаки  людини», «Частини тіла чоловіків і жінок», «Специфічні жіночі ознаки», […]

Ужченко В., Ужченко Д. Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу

     Словник уміщує фразеологію, записану на території українського Донбасу (Луганська та Донецька області). У ньому розкривається значення фразеологізмів, дається їхня стилістична характеристика. Усі вислови паспортизуються і за потреби ілюструються контекстами (найчастіше – реченнями). Широко подаються історичні, етимологічні та культурно-національні коментарі. Характер словника – науковий, диференційний.        Фразеологічні одиниці подаються у вихідних формах. […]