Місяць: Лютий 2017

Коломієць М. П. Словник української мови в малюнках

          Словник об’єднує слова, що входять до лексичного мінімуму з української мови учнів початкових класів. Значення багатьох слів пояснюється за допомогою малюнків. Праця складається з окремих статей, розміщених за алфавітом заголовних слів, поданих великими літерами. Заголовні слова-іменники подано у формі називного відмінка однини, дієслова – у неозначеній формі, а прикметники – […]

Орфоепічний словник / Укладач Погрібний М.І.

     Завдання орфоепічного словника – піднесення культури усного мовлення для сприяння правильності та швидкості взаємозрозуміння між людьми шляхом усунення діалектних рис у мовців і оволодінням нормами української літературної мови.     Цей орфоепічний словник є першою працею такого типу в українській мові. Він містить 44 000 слів. У словнику подаються вимова і наголос слів […]

Вікторіна О.М. Використання місцевих топонімів на уроках української мови

         Зміст навчально-методичного посібника для вчителів української мови і літератури ґрунтується на місцевому топонімічному матеріалі. У виданні містяться завдання, які педагоги зможуть використовувати як на уроках, так і в позаурочній роботі. Автор пропонує низку цікавих ребусів, шарад тощо, використання  яких  сприятиме не тільки підвищенню грамотності школярів, а й формуванню соціокультурної компетентності, загальнокультурному розвитку […]

Вікторіна О.М. Словник діалектизмів у картинках

       У  навчально-практичному словнику-довіднику подано діалектизми говірок України, їхнє візуальне зображення, ареали поширення. Використання матеріалу цього словника на уроках української мови і в позаурочній  роботі сприятиме формуванню соціокультурної компетентності, загальнокультурному розвиткові учнів, патріотичному вихованню школярів. Словник  об’єднує більше 600  статей.  Усі одиниці,  залучені до опису, розміщено  в  алфавітному  порядку.   Завантажити словник

Білоноженко В.М., Гнатюк І.С. та ін. Словник фразеологізмів української мови

        У словнику представлено найуживаніші фразеологічні одиниці сучасної української літературної мови, розтлумачено їх значення, подано широку дериваційну базу фразеологізмів і проілюстровано цитатним матеріалом. До словника додається покажчик, у якому відбито кожен повнозначний компонент фразеологічної одиниці з відсиланням та вказівкою на місце опрацювання реєстрового фразеологізму. Завантажити словник