Місяць: Лютий 2017

Ткаченко П. Кубанський говір

        Самобутній кубанський діалект склався внаслідок взаємопроникнення української мови й мови її північних сусідів. Пропонована праця – перший словник цього діалекту.      Аналіз лексичного складу словника в черговий раз доводить, що жителі Кубані – переселенці з України, тобто українці. Наводимо деякі слова: бабак, Батьківщина, батько, борошно, їжак, калюжа, поміж, полуда, полумисок, постоли, […]

Дубровський В. Словник московсько-український

      «Московсько-український словник» (1918 р.) В.В. Дубровського – важливе джерело дослідження лексико-семантичноїсистеми нашої мови. Укладений у часи гострої боротьби за державність, полеміки за літературну мову, її чистоту, згодом разом із «Російсько-українським словником» С. Іваницького і Ф. Шумлянського та іншими працями на довгі роки був викреслений з української лексикографії. Особливо цінним для вивчення є реєстр української частини, […]

Словник українських говорів Одещини / За ред. О.І. Бондаря

Словник об*єднує близько 5 000 слів. У праці  подано специфічну апелятивну діалектну лексику, вживану в українських населених пунктах, розташованих у межах Одеської області. До реєстру ввійшли також слова, які мають не тільки семантичні та  словотвірні, а й виразні фонетичні, акцентуаційні та морфологічні відмінності у порівнянні з літературною мовою. Для передачі звуків у ілюстраціях використано спрощену […]

Полюга Л. М. Словник українських морфем

          У словнику подано близько 40 000 слів з різних галузей знань, поділених на морфеми. Описані майже всі відомі в українській мові префіксальні, суфіксальні та кореневі морфеми, наведено приклади слів, утворених нерегулярним способом, чергувань голосних і приголосних, компоненти складних слів. Завантажити словник

Жайворонок В. Велика чи мала літера

    Це перший в українській лексикографії словник-довідник, присвячений одному із складних розділів сучасної української орфографії — написанню слів і номінативних словосполучень з великої чи малої літери. Він включає географічні назви, назви політичних та громадських організацій, адміністративні найменування, назви посадових осіб, церковно-календарних та народних свят, знаменних дат, міфологічні, астрономічні, церковні, теологічні назви, документоніми тощо. Словник […]