Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник / укладачі Олійник І.С., Сидоренко М.М.

У словнику подано різні типи фразеологізмів українською мовою з перекладом на російську й навпаки. Фразеологізми розміщено в алфавітному порядку з урахуванням не тільки літер  першого слова, а й інших слів фразеологічних зворотів. Сталі сполуки, близькі за значенням, об’єднані в одну словникову статтю. У  деяких фразеологізмах можлива заміна одного слова іншим. У таких випадках усі слова, […]

Лексика Полісся / матеріали для поліського діалектного словника / відп. ред. Н.І. Толстой

У книзі зібрано низку таких тематичних словників: Климчук Ф.Д «Специфічна лексика Дрогочинського Полісся»; Никончук М.В. «З лексики поліського села Листвин»; Вигонна Л.Т. «Поліська землеробська термінологія»; Корень Н.Д., Шушкевич М.С. «Поліська будівельна термінологія (Хата і господарські приміщення)»; Масленникова Л.І. «З поліської термінології транспорту»; Владимирська Л.Г. «Поліська термінологія ткацтва»; Соколовська А.С. «Поліські назви одягу і взуття»; Анохіна […]

Проблеми унормування сучасної української мови. Наголос

  У посібнику зібрано результати роботи творчої групи. Їх використання у практичній діяльності педагогів сприятиме розширенню знань учнів про наголоси, унормуванню усного мовлення школярів, активізуватиме інтерес до вивчення рідної мови. Посібник містить теоретичні матеріали, конспекти уроків, дидактичні матеріали, словники. Запропонований матеріал доцільно використовувати як на уроках української мови, так і в процесі позаурочної діяльності з […]