• 114
Пахолівецька Марцеліна Володимирівна

Пахолівецька Марцеліна Володимирівна

Пахолівецька Марцеліна Володимирівна,
директор
Центру методичної та соціально-психологічної служби
управління освіти Міської ради міста Кропивницького

Створення системи науково-методичної роботи на основі науково-методичного супроводу
інноваційних процесів з використанням інформаційних технологій


114 коментарів

Ольга Наумець, методист ЦМСПС

08.04.2019 at 9:54 am

Проблема “Cтворення системи науково-методичної роботи на основі науково-методичного супроводу
інноваційних процесів з використанням інформаційних технологій” є надзвичайно актуальною для працівників методичних служб. Ваша, Марцеліно Володимирівно, величезна заслуга полягає в тому, що Ви узагальнили кращі здобутки методистів ЦМСПС і зробили їх доступними для широкого загалу. Нових, творчих злетів, здоров’я і наснаги Вам!

Оксана Крамаренко

08.04.2019 at 10:28 am

У відеоматеріалі представлена система науково-методичної роботи на основі науково-методичного супроводу інноваційних процесів з використанням інформаційних технологій. Робота є актуальною в умовах реформування освіти. Вона відображає цілісну систему роботи методичної служби, яка виражається в диференційованому підході та спрямована на розвиток професійної компетентності. Матеріал змістовний, сучасний, заслуговує на увагу.

Лілія

08.04.2019 at 10:30 am

Систематичне використання інформаційних технологій допомагає впровадженню Концепції «Нова українська школа» в навчальних закладах

Зінзура Г. М.

08.04.2019 at 11:47 am

У ЦМСПС м. Кропивницького працює команда фахівців-методистів нового покоління, які втілюють в життя систему науково-методичної роботи з використанням інформаційних технологій, розроблену Пахолівецькою М. В., директором ЦМСПС. Дійно, дистанційна форма взаємодії педагогів у віртуальній площині дає змогу досягти позитивних результатів та підготувати педагогів до роботи в НУШ.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 Кіровоградської міської ради

08.04.2019 at 12:01 pm

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 Кіровоградської міської ради: “Дякуємо за те, що завжди мотивуєте нас до роботи, створюєте умови для ознайомлення з кращим педагогічним досвідом педагогів міста. Відеоматеріал будемо використовувати у подальшій роботі”

Коваленко Наталія

08.04.2019 at 12:03 pm

Відеофестиваль педагогічних ідей – можливість почути родзинки у роботі колег.Щиро дякую.

Ірина, ЗОШ 2

08.04.2019 at 12:32 pm

Чітко і системно простежується науково-методична робота в нових сучасних умовах, що є великою допомогою педагогам в провадженні Концепції НУШ

Любов Краснова

08.04.2019 at 12:40 pm

Шановна Марцеліно Володимирівно! ВідеоФест “Педагогічний креатив” – це для кожного керівника освітнього закладу як педагогічної ідеї дуже необхідний. Данна презентація вчасна і необхідна в процесі аналізу роботи закладу, це здатність адаптитвно реагувати на нові підходи і продукти. Представлена робота дозволяє усвідомлювати нове в бутті, здатність продовжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації. Дякуємо за цікаву роботу.

Наталія Романовська

08.04.2019 at 1:41 pm

У відеоматеріалах представлені сучасні форми методичної роботи з освітянами міста.
Ви, Марцеліно Володимирівно, – сучасний креативний директор – надихаєте нас на творчу працю.

Євген Лазовік

08.04.2019 at 1:43 pm

Актуально. Сьогодення потребує спеціалістів, здатних поєднувати думки, знання, можливості та обмежені ресурси у різні способи (креативні), тим самим, вирішуючи складні соціальні та екологічні проблеми.
ІКТ та STEM-освіта дає можливість творчо реалізувати нагальні плани людства вже зараз.
ЗШ #22, м.Кропивницький

НВО “Мрія” Бондаренко Тетяна

08.04.2019 at 2:15 pm

Дякуємо за Вашу плідну працю та допомогу в наданні своєчасної інформації про сучасні передові методи роботи вчителя.

Басиста А.Л.

08.04.2019 at 2:42 pm

Використання інформаційно-комунікаційних технологій відкривають доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, надають абсолютно нові можливості для творчості, дозволяють реалізовувати принципово нові форми і методи навчання. Я хочу подякувати методистів ЦМСПС на чолі з Пахолівецькою М.В. за навчання та допомогу у впровадженні ІКТ в початкову школу. Я особисто використовую багато цінної інформації на сайті, під час майстер-класів, семінарів, конференцій.

Анастасія Іванівна Чумак

08.04.2019 at 2:55 pm

Інформаційні та комунікаційні технології на основі систем телекомунікації у всьому світі визнані ключовими технологіями ХХІ століття, що на найближчі десятиріччя будуть основними двигунами НТП. Інформатизація освіти є частиною цього глобального процесу. Актуальною проблемою сьогодення є розробка таких освітніх технологій, які здатні модернізувати традиційні форми навчання з метою підвищення рівня jcdsnymjuj процесу.

Дадонова Т. В.

08.04.2019 at 3:05 pm

Дійсно, використання хмарних технологій – найефективніша та найсучасніша на сьогодні форма розвитку освіти та управління освітнім процесом, що відкриває шляхи ефективного забезпечення:
активізації творчої активності педагогічних кадрів та учнів;
підвищення рівня психолого-педагогічної культури та фахової майстерності педагогів; запровадження педагогічних стратегій та інноваційних навчально-виховних технологій, спрямованих на розвиток соціальної компетентності учасників педагогічного процесу;
зростання якості освіти та виховання, вдосконалення системи психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості школярів, що забезпечує максимально сприятливі умови для задоволення освітніх потреб, розвитку самосвідомості, самореалізації кожної дитини у творчому середовищі;
найширші можливості забезпечення прогностичної, інтерактивної, інтеграційної, проектної, тренінгової діяльності щодо формування ключових та предметних компетентностей школярів здобувачів освіти.
Хочеться подякувати ЦМСПС управління освіти Міської ради м. Кропивницького за допомогу в організації підвищення рівня педмайстерності педагогів та управлінців освітніх закладів міста щодо ефективного використання хмарних технологій в освіті.

Галущенко Віра, Денисенко Світлана, ЗОШ №37

08.04.2019 at 3:07 pm

Відеоматеріал актуальний, змістовний, узагальнює кращі напрацювання методистів ЦМСПС з проблеми “Cтворення системи науково-методичної роботи на основі науково-методичного супроводу
інноваційних процесів з використанням інформаційних технологій”. Щиро вдячні за Вашу працю.
Бажаємо успіхів!

Табальчук Світлана

08.04.2019 at 3:43 pm

Інформатизація суспільства, як неперервний процес, вимагає постійного підвищення професійного рівня як окремих педагогів, так і груп фахівців і цілих педагогічних колективів. Сукупність традиційних і інноваційних напрямів впровадження ІКТ в організацію методичної роботи з педагогічними кадрами, яку висвітлила директор ЦМСПС Пахолівецька М.В., утверджує інтегративну концепцію використання цих технологій для професійного зростання педагогів. Це є дієвим засобом, що змінює роль учителя і методи роботи з ним.

НВО № 32 м. Кропивницький. Хомко Олена Петрівна

08.04.2019 at 3:53 pm

Відеовиступ Марцеліни Володимирівни свідчить про велику та творчу роботу усього центру методичної та соціально-психологічної служби м. Кропивницького. Використання ІКТ для ефективної організації методичної роботи з педагогами – це справді допомога у навчанні вчителів, в організації обміну педагогічним досвідом та інформацією. Усі методисти прагнуть у своїй роботі максимально бути корисними, організовують різноманітні заходи. За це учителі міста їм дуже вдячні. Дуже ефективними, на мій погляд, є онлайн наради, які допомагають зберегти час учителя, а також інформативні та продуктивні. Часто користуюся інформацією з блогів та соціальних мереж, що вважаю і цікавою формою роботи , і ефективною для учительського спілкування та взаємодії.Виступ сподобався, він дійсно демонструє сучасний стиль роботи методичного центру та його керівника. Дякуємо за Вашу працю!!!

Ірина Марченко

08.04.2019 at 4:03 pm

Матеріал , представлений Пахолівецькою М. В., дуже актуальний і сучасний, адже розкриває систему науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: надає методичну допомогу педагогам міста, служить творчим майданчиком, який трансформує напрацювання науковців в практику і узагальнює, систематизує, популяризує досвід педагогів-практиків .
Інформатизований, інноваційний освітній простір, створений завдяки ЦМСПС, забезпечує умови розкриття творчого потенціалу суб’єктів освітнього процесу, збагачення їх професійного досвіду, вдосконалення компетентнісного рівня. Дякуюмо за плідну працю!

Олена Кваша ЗОШ 37

08.04.2019 at 4:18 pm

Дякуємо за актуальний , змістовний матеріал! Творчих Вам успіхів!

  Адміністрація та педагогічний колектив ЗОШ № 2

  08.04.2019 at 5:22 pm

  З розвитком сучасного суспільства креативний вчитель – вагома складова освітнього процесу. Але як бути творчим, коли інформаційні технології заполонили навчальний простір? Робота спеціалістів центру методичної та соціально-психологічної служби допомагає чітко розподілити та виокремити потрібну для роботи інформацію, а значить дає змогу вчителю працювати ефективніше, підвищувати рівень знань та вмінь за вимогами Державних стандартів освіти та НУШ

ЗОШ Іст. №37, Жиленко Н.А., Турлюн О.В., Книжник В.М.

08.04.2019 at 4:23 pm

Дякуємо Вам, Марцеліно Володимирівно, за сучасний підхід до організації роботи з вчителями. Вебінари, online – конференції , спілкування у віртуальній площині дають можливість педагогам підвищити рівень своїх професійних компетентностей, підготуватись до роботи в умовах нової української школи та сприяють креативному підходу у виборі нових форм і методів навчання. Бажаємо міцного здоров’я та творчих успіхів.

  Проскура Світлана Миколаївна, КЗ “НВО І-ІІІ ступенів “Мрія”

  08.04.2019 at 6:28 pm

  На сучасному етапі розвитку освітнього процесу є неохідністю використання новітніх технологій із залученням досвіду роботи кращих вчителів – методистів. Сучасний підхід, цікава та корисна інформація!

Лішенко Т.В., НВО “Мрія”

08.04.2019 at 4:36 pm

Проблема, представлена у відеоматеріалі є сучасною і актуальною в сьогоденні. Використання ІКТ відкриває доступ до різноманітних джерел інформації, дає можливість для творчості та підвищення самоосвіти вчителя. Ми бачимо велику і копітку роботу, що проводиться колективом педагогів ЦМСПС. Дякуємо за наведені матеріали. Бажаємо міцного здоровья і творчих успіхів.

Наталія Коротенко, Мрія

08.04.2019 at 4:47 pm

Марцеліно Володимирівно, дякуємо за змістовний, завжди сучасний підхід висвітлення інформації, за надання методичної допомоги педагогам. Творчих успіхів.

Назаренко Л.М., НВОЛШДНЗ “Вікторія -П”

08.04.2019 at 4:53 pm

Дякуємо за Вашу плідну працю та допомогу протягом вже багатьох років. Ваші напрацювання дають можливість педагогам краще підготуватися до роботи в умовах Нової ураїнської школи. Дистанційні форми в організації методичної роботи дають змогу досягти позитивних результатів і створюють умови для професійного розвитку педагога, здатого до освітніх перетворень.

ЗОШ №34 , Пузік О.В., вчитель початкових класів.

08.04.2019 at 4:54 pm

На сучасному етапі розвитку освіти одним із пріоритетних напрямів є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес. Матеріал сучасний, змістовний. Марцеліна Володимирівна представила діяльність методичної служби на сучасному етапі,спрямовану на професійний розвиток педагога, засвоєнню ним інноваційних технологій . Педагога , здатного до освітніх перетворень, готового до освоєння запровадження інноваційного досвіду, самостійного і творчого здобуття інформації. Вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації.
Дякуємо за цікаву роботу!

  Біла Л.П. НВО “Мрія”

  08.04.2019 at 6:42 pm

  Матеріал змістовний, сучасний, заслуговує на увагу. Всі напрацювання дадуть можливість краще підготувати вчителя до роботи в умовах НУШ. Дякую Вам.

Калашнікова О.В. НВО «Мрія»

08.04.2019 at 5:10 pm

Дякую за змістовний та своєчасний виступ. Багато питань знайшли своі відповіді. Чітко, зрозуміло та інноваційно.

Ірина , КЗ ” НВО ” Мрія”

08.04.2019 at 5:30 pm

Дякую Вам і вашій команді за постійний неспокій, за плідну роботу, якою ми, вчителі, маємо змогу постійно користуватися у своїй роботі. Ви завжди піднімаєте сучасні і актуальні теми. Успіхів Вам і нових ідей.

Станіслав Пустовойт, НВО “Вікторія-П”

08.04.2019 at 5:34 pm

Поданий матеріал свідчить про високу обізнаність та сумлінну працю в галузі ІКТ.Неодноразово був присутній на семінарах Марцеліни Володимирівни, дуже інформативних, а головне динамічних і цікавих! Дякую за роз’яснення, прийму до відома у власній діяльності

Ткаченко Т. КЗ《НВО《Мрія》м.Кропивницький

08.04.2019 at 5:36 pm

Приємно чути ідеі мотиватора до роботи.Дякую за змістовну та корисну інформацію.

Лариса Нестеряк, НВО №32

08.04.2019 at 5:53 pm

Нова українська школа потребує нового вчителя, який зможе стати агентом змін. Тому проблема організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками є дуже актуальною, оскільки саме професіоналізм педагога багато у чому обумовлює якість освітніх послуг. Дякую Пахолівецькій М.В. та колективу ЦМСПС за увагу до проблеми підвищення рівня професійної компетентності вчителів.

Дехтяренко Валентина НВО№35

08.04.2019 at 6:16 pm

Дякую Пахолівецькій М.В. за глибокий аналіз питання необхідності створення системи науково-методичної роботи по організації супроводу інноваційних процесів в системі освіти як усієї держави, так і міста Кропивницького.

Гриценко І.М. , «Мрія»

08.04.2019 at 6:20 pm

Дякую за цікавий матеріал. Це колосальна і кропітка робота. Сучасні форми науково—методичної роботи вчителів допомагають вчителю піднятись на вищий щабель у своїй роботі.Це дає дійсно позитивний результат. Дякую Вам.

Світлана Стеба

08.04.2019 at 6:45 pm

Для отримання гарних результатів у будь-якій роботі надзвичайно важливо мати чіткий план дій та високо кваліфіковану команду. Такими вміннями точно володіють наші спеціалісти ЦМСПС на чолі з керівником Пахолівецькою М.В. Щира подяка Вам і Вашому колективу фахівців за науку, поради, креативність, вимогливість до нашого професіоналізму. Організовані вами навчання, курси, семінари жодного разу не проходили без використання ІКТ. Ви власним прикладом показуєте способи та вміння, як правильно і на якому етапі слід використовувати інформаційні технології. Завдяки такій роботі ми впевнено будемо реалізовувати завдання Нової Української школи.

Лисиціна Галина

08.04.2019 at 6:48 pm

Відеовиступ Пахолівецької М.В. дуже сучасний і актуальний для вчителів. Він розкриває систему роботи методистів з педагогічними кадрами. Ця система дає можливість підвищити рівень своїх професійних компетентностей, працювати в умовах НУШ. Ми, вчителі міста, дуже вдячні за це. Цей виступ свідчить про творчу роботу всього ЦМСПС м. Кропивницького. Бажаємо наснаги і успіхів.

Горбенко В.В. НВО,,Мрія,,

08.04.2019 at 6:49 pm

Так, використання інформаційних технологій відкривають доступ до нетрадиційних джерел інформаціі,підвищують ефективність самостійноі роботи ,надають абсолютно нові можливості для творчості, дозволяють реалізувати нові форми і методи навчання…Дякую за цікавий матеріал

НВК №26

08.04.2019 at 7:02 pm

Марцеліно Володимирівно, дякуємо Вам та чудовій команді висококваліфікованих спеціалістів, яку ви очолюєте.Представлений матеріал, як і всі семінари, тренінги, вебінари, що проводить колектив ЦМСПС, змістовний, цікавий, актуальний.
Дякуємо за Вашу працю.
Колектив НВК № 26

ЯНА СЕРГІЇВНА вчитель початкових класів НВО 32

08.04.2019 at 7:04 pm

Використання нових технологій є важливим етапом в НУШ. Для сучасного вчителя його розвиток – важлива складова. Дякую за Вашу працю, підтримку та допомогу.

Людмила

08.04.2019 at 7:06 pm

Марцеліно Володимирівно, велика вдячність за Вашу наполегливу працю у формуванні вчителя Нової Української школи. Діяльність центру -це реальна допомога для кожного педагога міста Кропивницького.

Кравченко О. В. “Мрiя”

08.04.2019 at 7:07 pm

Я неймовірно вражена Вашим професіоналізмом!!! Дякую за цiкавий матерiал. Актуально, креативно та сучасно. Успiхiв Вам!

Горячова Світлана

08.04.2019 at 7:18 pm

Використання нових технологій є важливим етапом в НУШ. Для сучасного вчителя його розвиток – важлива складова. Дякую за Вашу працю, підтримку та допомогу. НВО І-ІІІ ступенів «Мрія»

Рагозіна Ольга Вячеславівна

08.04.2019 at 7:20 pm

Учителі початкових класів Наукового ліцею дякують Ліні Володимирівні за цікавий сучасний і актуальний матеріал. Ми підтримуємо думку, що науково-методичний супровід розвитку ІТ-компетентності педагогів – це системна діяльність, cпрямована на кероване створення умов розвитку професійної компетентності педагога у сфері використання ІКТ. Хочемо зазначити, що основну мету науково-методичного супроводу розвитку ІТ-компетентності педагогів ми також вбачаємо у створенні системи залучення вчителів у процес активного використання ІКТ у своїй педагогічній практиці та пробудження їх творчого потенціалу й готовності до самостійної діяльності в інформаційно-освітньому середовищі.
Значною мірою цьому сприяли заходи Центру методичної та соціально-психологічної служби :
– організація і проведення різноманітних конкурсів щодо виявлення та презентації найкращих досягнень учителів у сфері використання ІКТ у педагогічній діяльності, демонстрація найкращих педагогічних практик;
– організація і координація роботи творчої групи педагогів, здатних забезпечити перехід від традиційних форм навчання до сучасних із використанням ІКТ;
– організація та проведення методичних семінарів, практикумів, майстеркласів, тренінгів;
– організація та проведення науково-методичних і науково-практичних
конференцій, «круглих столів», форумів тощо.

Людмила Бондаренко. НВО № 35

08.04.2019 at 7:37 pm

Шановна Марцеліно Володимирівно! Дякую Вам за цікавий та змістовний матеріал щодо створення системи науково-методичної роботи.

Світлана Цуркан. НВО 32

08.04.2019 at 7:38 pm

Використання інформаційних технологій дає змогу підвищити творчу активність і педагогів і учнів, відкриває шляхи вдосконалення якості освіти, забезпечує максимально сприятливі умови для розвитку самосвідомості та самореалізації кожної дитини. Дякуємо Вам, Марцеліно Володимирівно, за актуальний та сучасний відеоматеріал. Він стане у нагоді багатьом педагогам міста.

Строганова В.В.

08.04.2019 at 7:44 pm

Дякую за актуальний матеріал,професійне та креативне висвітлення умов розвитку професійної компетентності педагога у сфері використання ІКТ. Успіхів та наснаги ВАМ. КЗ НВО I-IIIступенів “МРІЯ”

Кондратенко О.О. НВО “Мрія “

08.04.2019 at 7:51 pm

Дякуємо за Вашу плідну працю. Проблема, представлена у відеоматеріалі, є сучасною і актуальною в сьогоденні . Успіхів Вам і нових ідей.

Оксана Можна,НВК №34

08.04.2019 at 7:54 pm

Дякую за різноманітні форми роботи з проблеми підвищення рівня професійної компетентності вчителів у сфері використання ІКТ.Щоб підтримувати в учнів стійкий пізнавальний інтерес, вчителю необхідно бути обізнаним в усіх сферах життєдіяльності. Для цього потрібно працювати з різноманітними джерелами інформації .

Тарасенко Людмила Леонідівна ,школа√22

08.04.2019 at 8:01 pm

Дякуємо Вам за сучасний та дуже актуальний матеріал.Будемо удосконалювати свою педагогічну майстерність.

Пришляк О.В. КЗ “НВО І-ІІІ ступенів “Мрія”

08.04.2019 at 8:10 pm

Формування ІКТ-компетентності сприяє всебічному розвитку вчителів-предметників; їх самовдосконаленню; бажанню вчитися впродовж усього життя; розумінню інформаційно-комунікаційних процесів; здатності застосовувати опановане у професійній діяльності; удосконалювати професійну майстерність; застосовувати набуті знання у педагогічній практиці, що забезпечує підвищення якості освіти. Дякую Вам, Марцеліно Володимирівно, за цікавий та змістовний матеріал, за Вашу працю, підтримку та допомогу. КЗ “НВО І-ІІІ ступенів “Мрія”

Гайворонская Оксана

08.04.2019 at 8:12 pm

Спасибо Вам, Марцелина Владимировна, за очень познавательный, актуальный и полезный материал. Он будет интересен многим учителям города.

Бабич Оксана, НВО №32

08.04.2019 at 8:22 pm

Сучасно, а також дуже актуально.Дякуємо Вам, Марцеліно Володимирівно, за відеоматеріал, який стане у нагоді педагогам. Досить велика та клопітка робота, яка дає позитивні результати. Успіхів та творчих злетів.

Цвєтанович Інна Володимирівна

08.04.2019 at 9:02 pm

Дійно, дистанційна форма взаємодії педагогів у віртуальній площині дає можливість набути нових знань ширшому колу педагогів у зручний для нас час. Дякуємо вам за вашу роботу.

Німченко Н.В. НВК:ЗОШ № 34

08.04.2019 at 9:03 pm

Матеріал , представлений Пахолівецькою М. В., дуже актуальний і сучасний. Використання нових технологій є важливим етапом в НУШ. Дистанційні форми в організації методичної роботи дають змогу досягти позитивних результатів і створюють умови для професійного розвитку педагога. Успіхів Вам і нових ідей.

Валентина. НВО № 31

08.04.2019 at 9:04 pm

Дякую, Марцеліно Володимирівно, за обґрунтоване висвітлення даного питання. Використання нових технологій є важливим етапом в НУШ .Діяльність центру -це реальна допомога для кожного педагога міста Кропивницького. Успіхів і натхнення!

Німченко Н.В. НВК:ЗОШ № 34

08.04.2019 at 9:04 pm

Матеріал , представлений Пахолівецькою М. В., дуже актуальний . Використання нових технологій є важливим етапом в НУШ. Дистанційні форми в організації методичної роботи дають змогу досягти позитивних результатів і створюють умови для професійного розвитку педагога. Успіхів Вам і нових ідей.

Валентина. НВО № 31

08.04.2019 at 9:06 pm

Дякую, Марцеліно Володимирівно, за обґрунтоване висвітлення даного питання. Діяльність центру -це реальна допомога для кожного педагога міста Кропивницького. Успіхів і натхнення!

Сургент Р.О. НВК 34

08.04.2019 at 9:29 pm

Чітко,актуально,змістовно. Дякую за відеоматеріал,який знайомить з кращим педагогічним досвідом педагогів міста.

Лелеківська гімназія, Петруляк Оксана

08.04.2019 at 9:49 pm

Марцеліно Володимирівно, дякуємо Вам та чудовій команді ЦМСПС за змістовний матеріал та креативне висвітлення умов розвитку професійної компетентності педагога у сфері використання ІКТ.

Олена Єрьоменко

08.04.2019 at 9:58 pm

Дякую, Марцеліно, Володимирівно за грунтовну роботу з вчителями міста. Так важливо кожному педагогу знайти пораду . Ваші матеріали допоможуть всім. Успіхів і натхнення!

Солопова Уляна НВО№16

08.04.2019 at 10:17 pm

Завдяки впровадженню інноваційних технологій з використанням ІКТ відбувається розвиток творчої особистості та індивідуальності педагога, підвищується інноваційний потенціал та його креативність. Науково методичний супровід допомагає педагогу в освоєнні нових аспектів методики та дидактики. Особливо це важливо на сучасному етапі реформування початкової освіти в НУШ, так як вчитель повинен володіти навичками ІКТ для урізноманітнення, зацікавленості учнів до уроку. Величезне спасибі за кропітку роботу !

НВО №32 Бєдіна Наталія

08.04.2019 at 10:25 pm

Дуже цікавий і актуальний відеоматеріал. Удосконалення методичної роботи шляхом впровадження ІКТ-технологій знаходять застосування в багатьох напрямах навчання. Упровадження ІКТ-технологій у методичній роботі нині стає необхідністю. Це перехід освіти на новий, якісний рівень.
Дякуємо Вам.

Пугач Тамара КЗ “НВО Мрія”

08.04.2019 at 10:29 pm

Відеоматеріал змістовний, актуальний,сучасний.Дякую Вам,Марцеліно Володимирівно!

Віра Купріянова, Гімназія імені Олександра Пушкіна

08.04.2019 at 10:40 pm

Креативність – здатність людини відмовитися від стереотипних методів мислення і знаходження все нових способів вирішення проблем. Саме так діє Марцеліна Володимирівна і надихає педагогів міста. Успіхів Вам!

Буріко Т.М,

08.04.2019 at 10:41 pm

Дякую за цікавий, змістовний матеріал по впровадженню інноваційних технологій з використанням ІКТ

Анна Скирда ЗОШ # 34

08.04.2019 at 10:43 pm

Шановна Марцеліно Володимирівно! Дякую Вам і методистам ЦМСПС за постійну турботу та допомогу у впровадженні новітніх технологій в освітньому процесі. Бажаю творчих успіхів.

Юлія Миколаївна

08.04.2019 at 10:46 pm

Дякую, Марцеліно, Володимирівно, за клопітку, щоденну, інноваційну роботу з вчителями міста. Проблема, представлена у відеоматеріалі, є сучасною і актуально . Успіхів Вам і нових ідей, творчих злетів.

Кашпуровська Наталія

08.04.2019 at 11:19 pm

Дякую за плідну і творчу роботу всієї команди фахівців ЦМСПС. Відеоматеріал змістовний і актуальний.

Надія

08.04.2019 at 11:22 pm

Вдячна всім за надання відеоматеріалів, багато цікавого і корисного. Всім творчих злетів!!!

Будяк Тетяна

08.04.2019 at 11:54 pm

Дякую Вам,Марцеліно Володимирівно! За висвітлення актуального матеріалу в умовах НУШ. Творчих Вам успіхів!

Тетяна Вдовиченко

09.04.2019 at 12:11 am

Дякую Вам, Марцеліно Володимирівна. Представлена робота дозволяє усвідомлювати нове, здатність продовжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації. Відеоматеріал змістовний, актуальний,сучасний.Дякую за цікаву роботу.

Зош 37, Дигас Олена ,Горчинська Надія.

09.04.2019 at 2:34 pm

Дякуємо Вам, Марцеліно Володимирівно, за актуальний та сучасний відеоматеріл. Ви власним прикладом показуєте вміння, як правильно використовувати інформаційні технології. Ваші напрацювання надають методичну допомогу в умовах впровадження Концепції ,,Нова українська школа.” Дякуємо Вам. Успіхів та творчих злетів.

Антоніна

09.04.2019 at 4:40 pm

Зміст відеоматеріалу свідчить про велику клопітку роботу всього ЦМСПС на чолі з директором Пахолівецькою М.В. Слід відзначити, що Ви завжди працювали і працюєте в ногу з сучасністю. Ваше спрямування відповідає вимогам сьогодення. Адже за використанням ІКТ- технологій – майбутнє. Ви раціонально використовуєте сучасні цифрові технології для підвищення фахового рівня педагогів
всього міста.

Соколова О.С.

09.04.2019 at 6:07 pm

Дякую за змістовну та корисну інфрпмацію. Використання інтерактивних технологій відповідає вимогам сьогодення.
Творчих Вам успіхів !

Вчителі початкових класів ЗШ №29 м.Кропивницького

10.04.2019 at 11:16 am

На засіданні МО вчителів початкових класів обговорювали Ваш виступ-представлення. Ваша робота, Ліно Володимирівно, дуже актуальна, сучасна та багатогранна.Узагальнено і представлено для широкого загалу освітян кращі здобутки методистів ЦМСПС та вчителів Кропивницького. Ваша робота дає змогу вчителям працювати якісно та ефективно згідно вимог Державних стандартів та НУШ, вимог сьогодення. Бажаємо і надалі бути такими.

Віталій

10.04.2019 at 7:55 pm

Відео – змістовне, креативне, сучасне. Дуже актуально щодо підвищення фахового рівня педагогів. Я захоплююся Вами, Марцеліно Володимирівно.

Буров Олександр Миколайович

11.04.2019 at 4:22 pm

У відеоролику в стислій формі відображена систематична робота директора ЦМСПС з використанням сучасних ІКТ-технологій. Інформація подана стисло, яскраво, науково правильно, всебічно. Це є взірцем для всіх освітян. Щиро дякую.

Фундова В.І.

11.04.2019 at 4:22 pm

Дякуємо, Ліно Володимирівна ! Доступно,пізнавально, креативно і корисно! Такі матеріали допомагають педагогам працювати по-новому, якісно та ефективно

Ліфер Олег Анатолійович

11.04.2019 at 4:31 pm

Представлений матеріал подано дуже професійно. Інформація змістовна, актуальна, систематизована. Дуже корисно. Дякую Вам.

Валентина Богачук

11.04.2019 at 4:41 pm

Автор розкриває систему науково-методичної роботи з використанням ІКТ, що є актуальним в сучасній освіті і надає широкі можливості для практичного використання адміністрації в організаціїї вище зазаначеної системи в освітньому закладі.

Світлана Бик

12.04.2019 at 8:43 am

Створення системи науково-методичного супроводу освітнього процесу в закладі є необхідною умовою сучасного менеджменту керівника закладу в забезпеченні функціонування внутрішньої системи якості. Дякую за надану можливість використовувати в своїй управлінській діяльності ваш управлінський досвід , який апробований і дає свої позитивні результати.

Засінець Людмила В’ячеславівна

12.04.2019 at 11:43 am

У відеосюжеті директора ЦМСПС Пахолівецької Марцеліни Володимирівни яскраво продемонстровано створення системи науково-методичної роботи шляхом використання інноваційних технологій. Методичний менеджмент – основа інноваційної системи науково-методичної роботи. В основу діяльності працівників центру, як єдиної, творчої, сучасної команди однодумців покладено розвиток єдиного інформаційного простору, взаємозв’язок педагогів через різні форми мектодичної роботи та ІКТ технології з метою творення кожним педагогом своєї власної освітньої концепції, самореалізації, самоосвіти, самовдосконалення, розвитку ініціативи та творчого пошуку, створення середовища, яке спонукає вчителів до їх професійного розвитку та мотивації до втілення інноваційних технологій. Ваш досвід та інновації в методичній роботі втілюються в практичній діяльності педагогів нашого закладу. Дякуємо за Вашу креативність, сучасність і актуальність і можливість розкриття власного творчого “Я” кожного педагога.

Сторчаус Сергій Дмитрович

12.04.2019 at 11:53 am

Шановна Марцеліно Володимирівно! Ваші напрацювання завжди цікаві для педагогів міста та керівників навчальних закладів. Матеріал поданий в доступній та зрозумілій формі. Запровадженні ідей “Нової української школи” спонукає всіх мислити по новому, шукати сучасних підходів до вирішення педагогічних ідей.

Марцеліна Пахолівецька

12.04.2019 at 12:08 pm

Дякую організаторам за реалізацію чудової ідеї, проведення відеофестивалю “Педагогічний креатив”, Підготовка відеоматеріалів дала можливість систематизувати все надбане, відкрите в щоденній копіткій праці, зробити крок на шляху до педагогічної майстерності. Кожен учасник – це яскрава творча особистість. Дякую педагогам міста Кропивницького, які не залишаються осторонь від проблем освіти, Їх перегляди відеоматеріалів свідчать про невтомний пошук та прагнення підвищити педагогічну майстерність. Успіхів і творчих злетів усім учасникам відеофестевалю.

Бреус Віра

12.04.2019 at 12:49 pm

Робота містить фактичний фотоматеріал, усі висновки обґрунтовані. Основне – вміння бачити перспективу та вміння надати ефективну допомогу. Робота засвідчила високий рівень професійної компетентності та ерудованості.

Waynemon

15.01.2020 at 8:27 pm

Cialis low cost cialis generic cialis bitcoin

Waynemon

19.01.2020 at 7:00 pm

Cialis generic names for cialis and viagra fda warning list cialis

Waynemon

22.01.2020 at 7:21 pm

Cialis online cialis what are the side effects of cialis

Waynemon

27.01.2020 at 7:57 pm

Cialis generic cialis at walgreens pharmacy the effects of cialis on women

RobertAlodo

31.01.2020 at 4:37 am

can you buy cialis uk genuine cialis sale buy cheap generic levitra

RobertAlodo

03.02.2020 at 2:51 am

viagra sale over counter uk cheap viagra alternative discount coupons for levitra

RobertAlodo

06.02.2020 at 9:55 am

cheap viagra in canada levitra sale no prescription viagra cheap canada

RobertAlodo

09.02.2020 at 11:55 am

can order levitra online cialis pills picture buy levitra super active oo

queennaky

13.02.2020 at 5:29 pm

reliable place buy cialis how does cialis work cheapviagratablets.com

queennaky

19.02.2020 at 12:15 pm

cialis online cialis coupon code where to order cialis

queennaky

23.02.2020 at 7:04 am

buy cialis with no prescription cheap cialis online australia viagra online to buy

queennaky

26.02.2020 at 1:02 am

legal buy generic cialis cialis for sale online in canada viagra buy cvs

queennaky

28.02.2020 at 7:15 am

viagra for sale in new york taking 2 cialis pills viagra cheap usa

como ganhar na lotofacil 100 garantido

28.02.2020 at 4:39 pm

como ganhar na lotofacil acertar na lotofacil ganhar na lotofacil como ganhar na lotofacil de verdade como ganhar na lotofacil sempre como ganhar na lotofacil 2020 como ganhar na lotofacil 100 garantido dicas lotofacil como acertar na lotofacil dicas para ganhar na lotofacil

como ganhar na lotofacil 2020

28.02.2020 at 7:59 pm

como ganhar na lotofacil acertar na lotofacil ganhar na lotofacil como ganhar na lotofacil de verdade como ganhar na lotofacil sempre como ganhar na lotofacil 2020 como ganhar na lotofacil 100 garantido dicas lotofacil como acertar na lotofacil dicas para ganhar na lotofacil

queennaky

01.03.2020 at 7:49 am

buy cialis nz cheap viagra pills uk buy levitra canada online

queennaky

03.03.2020 at 3:47 am

safe place buy levitra viagra order generic viagra us

queennaky

06.03.2020 at 12:44 am

viagra buy in london viagra online cheapest generic viagra and cialis

queennaky

12.03.2020 at 6:59 am

buy cialis 5mg levitra 20 mg – generic viagra cost

queennaky

15.03.2020 at 1:57 am

buy levitra canada viagra pills – buy cheap generic cialis online

LisaTal

17.03.2020 at 8:44 pm

abilify 2mg tablet

queennaky

18.03.2020 at 8:33 am

buy cialis malaysia cialis online – levitra buy in uk

queennaky

21.03.2020 at 2:08 am

buy viagra und cialis cialis generic – can you split cialis pills half

LisaTal

21.03.2020 at 8:24 am

plaquenil

WimTal

23.03.2020 at 10:20 am

hydroxychloroquine 200mg 60 tablets

queennaky

23.03.2020 at 6:38 pm

buy viagra japan cialis – buy levitra online in canada

LisaTal

24.03.2020 at 3:50 am

allopurinol cost uk

queennaky

26.03.2020 at 5:44 am

cheap viagra tablets uk http://zithazi.com – buy Azithromycin buy cialis

queennaky

29.03.2020 at 7:17 am

п»їhow to buy cialis online usa http://alexa24ph.com – generic viagra cheapest cialis uk

Leave a Reply

Відеоматеріали учасників