Що таке електронний підручник?

PBR1FN0

Використання електронних підручників сприяє розвитку творчого, інтуїтивного мислення; відбувається естетичне виховання за рахунок використання можливостей графіки, мультимедіа; а ще – розвиток комунікативних здібностей; формування умінь приймати оптимальне рішення; формування інформаційної компетентності й інформаційної культури.

Відповідно до Закону України «Про освіту» держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників, а центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки – забезпечує створення та функціонування спеціального інформаційного ресурсу в мережі Інтернет, на якому у вільному доступі в повному обсязі розміщуватимуться безкоштовні електронні версії підручників.

Що таке електронний підручник та яким має бути його зміст?

Е-підручник – електронне навчальне видання із систематизованим викладенням навчального матеріалу, що відповідає освітній програмі, містить цифрові об’єкти різних форматів та забезпечує інтерактивну взаємодію.

Користувачі е-підручника – учасники освітнього процесу та суб’єкти освітньої діяльності;

Модуль (тематичний блок в е-підручнику) – частина навчального матеріалу, відтворена у вигляді тексту, відеоматеріалів, аудіоматеріалів, зображень, інтерактивних елементів або їх комбінацій;

Мультимедійний контент – сукупність даних інтерактивного вмісту, представлених у форматах відео, анімації, об’єкти віртуальної, доповненої реальності, комп’ютерні моделі (симулятори), а також їх поєднання з аудіоінформацією, текстом, зображеннями;

Складові частини е-підручника – емпіричні, теоретичні, практичні та демонстраційні компоненти, засоби пошуку, відображення, перевірки знань тощо.

Зміст е-підручника

 • відповідає стандарту освіти, типовій освітній (навчальній) програмі, затвердженій МОН;
 • забезпечує диференційований та компетентнісний підходи до навчання, індивідуалізацію освітнього процесу, в тому числі містити завдання для самооцінювання, групової роботи, відкриті запитання, дослідницькі, пізнавальні, творчі завдання, завдання для самостійної роботи тощо;
 • не містить рекламу чи платний контент.

Яким має бути інтерфейс та дизайн е-підручника?

 • Інтерфейс повинен бути цілісним та інтуїтивно зрозумілим.
 • Дизайн е-підручника має забезпечувати концентрацію уваги користувача на головній суті. Фон сторінки не повинен відволікати від тексту й зображень.
 • В е-підручнику повинні бути наявні:
  • чіткі інструкції з виконання завдань, а також зворотний зв’язок після виконання завдань (мають пропонуватись конкретні напрями подальшого навчання);
  • можливості збільшення розміру шрифту тексту та/або масштабу контенту;
  • озвучення текстової інформації з можливістю увімкнення/вимкнення звукового супроводу та візуальне відображення (субтитри) аудіоінформації;
  • інструкція користувача.
 • Інсталяція е-підручника у разі потреби має бути зручною та легкою.

Які є технічні та функціональні вимоги до е-підручника?

 • Е-підручник має забезпечувати можливість роботи на трьох чи більше операційних системах, не менше двох з яких – для мобільних пристроїв.
 • Для використання е-підручника повинна бути забезпечена можливість:
  • завантаження його на пристрій користувача і роботи без подальшого доступу до мережі Інтернет;
  • перегляду відео- та прослуховування аудіофайлів без потреби встановлення додаткових плагінів (додатків) та без використання мережі Інтернет;
  • внесення змін у послідовність модулів педагогічними працівниками, після чого аналогічні зміни відбуваються в е-підручниках пов’язаних користувачів.
 • Е-підручник має передбачати розмежування доступу до його функціональних можливостей залежно від категорій учасників освітнього процесу.
 • В е-підручнику мають бути:
  • засоби навігації за його структурними одиницями (наприклад, зміст, предметний покажчик, іменний покажчик тощо);
  • інструменти для роботи з текстом (за наявності), у тому числі можливість робити нотатки, закладки, виділяти текст, роздруковувати обрану частину навчального матеріалу у форматі тексту або зображення, можливість пошуку за ключовими словами, а також словник (словники);
  • інтерактивні інструменти;
  • функції переходу здобувачів освіти на створений МОН спеціальний інформаційний ресурс у мережі Інтернет для здійснення оцінювання відповідності результатів навчання стандартам освіти, типовим освітнім (навчальним) програмам.
 • В е-підручнику має бути забезпечено збалансоване співвідношення мультимедійного та іншого контенту.

Завантажити Положення про електронний підручник: Polozhennya-pro-elektronnyj-pidruchnyk

Скрипка Ганна Володимирівна © 2014 Frontier - Бодибилдинг