ПЕРЕЛІК ТЕМ ДО НАПИСАННЯ ВИПУСКНИХ ТВОРЧИХ РОБІТ, ДЛЯ СЛУХАЧІВ, КОТРІ ПРОХОДЯТЬ НАВЧАННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ПЛАНОМ

1. Особливості сучасного уроку літератури.
2. Впровадження сучасних новітніх технологій.
3. Викладання мови та літератури в контексті інноваційного освітнього
простору.
4. Новітні технології навчання на уроках літератури.
5. Інноваційні технології сучасного уроку літератури.
6. Використання сучасних підходів до вивчення літератури рідного
краю.
7. Діалогові технології навчання світової літератури.
8. Формування читацької компетентності засобами організації
навчального діалогу на уроках літератури.
9. Формування творчих здібностей та естетичних смаків учнів засобами
художньої літератури шляхом навчального діалогу.
10. Формування творчих здібностей учнів засобами особистісно
зорієнтованого підходу.
11. Інноваційні технології навчання в практиці роботи вчителя-
словесника.
12. Формування життєвих компетентностей учнів на уроках літератури.
13. Сучасний урок літератури . в контексті сучасних освітніх технологій.

Залишити відповідь