АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ В СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ В СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ

Таку назву мала Всеукраїнська науково-практична конференція, яка відбулася в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Організаторами конференції є викладачі кафедри методики викладання світової літератури на факультеті іноземної філології. У ході конференції проведено пленарне та секційні засідання, майстер-класи викладачів і вчителів, круглий стіл «Камо грядеши?» (до 25-річчя шкільного предмета «Зарубіжна література»), а також літературно-мистецький вечір «Театр Слова».

Конференція проходила два дні. Її проблематика була представлена такими питаннями:

 1. Україноцентризм сучасної літературної освіти в школі і ВНЗ.
 2. Історія літературної освіти і методики викладання літератури в Україні та світі.
 3. Специфіка вивчення літератури в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах.
 4. Сучасні літературознавчі концепції в системі вивчення літератури в школі і ВНЗ.
 5. Культурологічний підхід до вивчення літератури.
 6. Проблеми формування читача в сучасних реаліях України.
 7. Особливості вивчення літератури в цифрову епоху.
 8. Аналіз та інтерпретація художнього твору: традиції та інновації.
 9. Міжпредметна взаємодія у процесі вивчення літератури в середній та вищій школі.
 10. Роль літературної освіти в мовленнєвому розвитку українських школярів і студентів.
 11. Інноваційні технології у викладанні літератури.

У ході пленарного засідання були представлені доповіді провідних науковців України в царині викладання зарубіжної літератури. Так, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко Штейнбук Фелікс Маратович розповів про конвергенцію топосу ідентичності у сучасній світовій літературі. Завідувач кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор Ісаєва Олена Олександрівна звернулася до присутніх із таким запитанням: «Чому літературні курси мають виняткове значення серед усіх навчальних предметів у школі?» та показала унікальність, винятковість, цінність окремих літературних курсів «Українська література», «Зарубіжна література». Професор кафедри української і світової літератури та методики навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, професор Токмань Ганна Леонідівна розкрила сутність предметів «Українська література», «Зарубіжна література» як найважливіших шкільних чинників виховання. Завідувач кафедри методики викладання української мови і літератури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктор педагогічних наук, професор Бондаренко Юрій Іванович розкрив засади ідеаційно-концептуального аналізу як світоглядної основи викладання літератури у старших класах загальноосвітньої школи. Професор кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор Мірошниченко Леся Федорівна окреслила шляхи розвитку предмета «Зарубіжна література», представивши доповідь «25 років боротьби за Книгу Світу: аналіз, висновки». Завідувач кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор філологічних наук, професор Погребенник Володимир Федорович представив імагологічні аспекти «край як текст», представив побут, звичаї, традиції, культуру Гуцульщини у творчості І. Франка і С. Вінценза. Завершуючи пленарне засійдання, професор кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор

Клименко Жанна Валентинівна розкрила роль предмета «Зарубіжна література» у формуванні особистості сучасного школяра.

Друга частина дня була ознаменована представленими майстер-класами викладачів і вчителів-словесників: Кузьменчук Ірини Василівни, викладача кафедри методики мов і літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка («Покоління Z: виклики, ризики і перспективи, або Як формувати майбутнє»), Невмержицької Ольги Федорівни, заслуженого учителя України, переможця всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011» у номінації «Зарубіжна література», учителя зарубіжної літератури вищої категорії, вчителя-методиста гімназії № 143 м. Києва («Формування мотивації учнів до читання художнього твору»), Конончук Надії Володимирівни, учителя української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії, старшого учителя Нетішинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» Нетішинської міської ради Хмельницької області («Використання ейдос-технології на уроках української літератури: візуально-вербальні конструкції, образно-смислові презентації, ейдос-конспекти, візіовірші-діалоги»). Цього дня відбулися і секційні засідання. Усі виступи були глибокі, конструктивні доказові. Із уст усіх промовців звучала думка про збереження самостійних шкільних предметів «Українська література», «Українська мова», «Зарубіжна література».

У ході роботи секції 3 була озвучена власна доповідь «Нові підходи до викладання літературних курсів у школі – від теорії до практики: дослідницький контент».

Другого дня відбулося засідання круглого столу «Камо грядеши?» (до 25-річчя шкільного предмета «Зарубіжна література»). Мета засідання: окреслити перспективи розвитку шкільного предмета «Зарубіжна література». На обговорення засідання «круглого столу» були висунуті такі питання:

 1. Як Ви бачите подальший розвиток курсу (Ваші ідеї, пропозиції, плани)?
 2. Які труднощі, на Ваш погляд, на нинішньому етапі гальмують ефективний поступ шкільного викладання зарубіжної літератури?
 3. Що Ви вважаєте найбільш перспективним у сучасній теорії та практиці викладання зарубіжної літератури? Чому?
 4. Від чого, на Ваш погляд, треба відмовитись, а що впровадити з метою вдосконалення літературної освіти школярів і студентів?

Після засідання «круглого столу» виступили представники фахової преси і видавництв, які окреслили умови, перспективи друку наукової, методичної та навчальної продукції.

Після завершення засідання «круглого столу» відбулося продовження роботи секцій, підбиття підсумків конференції та прийняття резолюції. Закінчився день Всеукраїнським мистецько-літературним фестивалем «Театр Слова», у якому вчителі, викладачі, науковці представили творчі надбання, продемонстрували фрагменти уроків, практичних занять із застосуванням поетичних і музичних творів, творів живопису.

Хоча два дні роботи були доволі насиченими, проте всі учасники отримали задоволення і від виступів, і від спілкування один із одним, і від обміну інформацією, і від творчих здобутків колег.

Це було свято – СПРАВЖНЄ СВЯТО ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ.

Всеукраїнська науково-практична конференція

Ісаєва Олена Олександрівна

 

Клименко Жанна Валентинівна

Початок конференції

Початок конференції

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ В СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ

Початок конференції

Справжнє літературне свято

Ганна Леонідівна Токмань

Засідання «круглого столу»

Засідання «круглого столу»

Засідання круглого столу

Засідання круглого столу

до 25-річчя шкільного предмета «Зарубіжна література»

Засідання круглого столу

Відбулася Всеукраїнська конференція з зарубіжної літератури

Засідання круглого столу

Виступ майстра художнього слова, народного артиста України, лауреата Національної премії імені Т. Г. Шевченка, Героя України Анатолія Несторовича Паламаренка

Виступ майстра художнього слова, народного артиста України, лауреата Національної премії імені Т. Г. Шевченка, Героя України Анатолія Несторовича Паламаренка

Відразу за виступом Анатолія Несторовича був мій виступ, що глибоко символічно

Відразу за виступом Анатолія Несторовича був мій виступ (Небеленчук І.О.), що глибоко символічно

Залишити відповідь