НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ТіМСО

Тема дисертаційного дослідження

Буртовий Сергій Вікторович | Тема кандидатської дисертації: "Організаційно-педагогічні умови формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчання"
Паспорт спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (захищено у 2013 році)

Тема дисертаційного дослідження

Бик Адам Сергійович | Тема кандидатської дисертації: "Виховання громадянськості старшокласників у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського."
Паспорт спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (захищено у 1985 році)

Тема дисертаційного дослідження

Голодюк Лариса Степанівна | Тема кандидатської дисертації: "Методика вивчення властивостей трикутника в умовах рівневої диференціації в основній школі"
Паспорт спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання математики (захищено у 2005 році)

Тема дисертаційного дослідження

Вікторіна Олена Миколаївна | Тема кандидатської дисертації: "Лексика народної медицини і лікувальної магії у говірках Середнього Дніпро-Бузького межиріччя"
Паспорт спеціальності 10.02.01 – українська мова (захищено у 2009 році)

Тема дисертаційного дослідження

Митрофаненко Юрій Станіславович | Тема кандидатської дисертації: "Отаманщина як суспільний феномен Української революції періоду Директорії 1918-1919 рр."
Паспорт спеціальності 07.00.01 – історія України (захищено у 2011 році)

Тема дисертаційного дослідження

Небеленчук Ірина Олександрівна | Тема кандидатської дисертації: "Діалогові технології навчання зарубіжної літератури учнів 5-7 класів."
Паспорт спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (зарубіжна література) (захищено у 2012 році)

Тема дисертаційного дослідження

Скрипка Ганна Володимирівна | Тема кандидатської дисертації: "Розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей вчителів математики основної школи у системі післядипломної освіти"
Паспорт спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (захищено у 2014 році)

Тема дисертаційного дослідження

Федірко Жанна Володимирівна | Тема кандидатської дисертації: "Підготовка вчителів географії  до інноваційної діяльності у процесі післядипломної освіти"
Паспорт спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (захищено у 2013 році)