НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ТіМСО

Тема дисертаційного дослідження

Буртовий Сергій Вікторович | Тема кандидатської дисертації: "Організаційно-педагогічні умови формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчання"
Паспорт спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (захищено у 2013 році)