ТіМСО-Митрофененко Ю.С.

Розв’язання проблеми термінологічних адекватностей та інтерпретацій для формування понятійного апарату учнів на уроках історії.

  Автори підручників усвідомлюють важливість засвоєння учнями історичних понять і термінів, але не завжди коректно реалізують це на сторінках власних книжок. Зокрема, не надають уваги можливим часовим змінам у сутності явищ, про які йдеться, та не орієнтуються на вікові особливості учнівського сприйняття. Формулювання деяких базових понять у курсі історії України недостатньо узгоджене з підручниками всесвітньої […]

Оновлення та вдосконалення Державного стандарту для предметів освітньої галузі «Суспільствознавство»

Оновлення та вдосконалення Державного стандарту

Концепція «Нової української школи» передбачає суттєві зміни в підходах до вивчення та викладання курсу історії в освітніх закладах України. До цього спонукають як освітні потреби учнів, так і стан інформаційної війни Росії проти України та військової агресії, яку Росія здійснює на Сході України та в Криму. Тому знання та розуміння власної історії в світовому контексті […]