КАДРОВИЙ СКЛАД

Буртовий Сергій Вікторович

  • Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук
  • (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)
  • Коло наукових інтересів: питання впровадження електронних засобів навчального призначення у навчально-виховний процес освітнього закладу; впровадження інноваційних педагогічних технологій, сучасних методів та організаційних форм навчання.
Контактні дані:
СТОРІНКА У FACEBOOK

ГОЛОДЮК ЛАРИСА СТЕПАНІВНА
Заступник директора з науково-методичної діяльності, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики середньої освіти
(спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика))

Коло наукових інтересів: проблеми дидактики середньої школи; впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання у навчальний процес; технологічні аспекти фахової підготовки вчителів.

Контактні дані:
СТОРІНКА У FACEBOOK

Голодюк Лариса Степанівна

Вікторіна Олена Миколаївна

ВІКТОРІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Старший викладач кафедри,
кандидат філологічних наук (спеціальність 10.01.02 – українська мова)

Коло наукових інтересів: проблеми семантики діалектної і просторічної лексики та фразеології, діалектні особливості степових і суміжних говірок Середнього Дніпро-Бузького межиріччя (межі сучасної Кіровоградщини), українська лексикографія та фразеографія, методичні аспекти формування культури мовлення школярів.

Контактні дані:
СТОРІНКА У FACEBOOK

МИТРОФАНЕНКО ЮРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

Старший викладач кафедри,
кандидат історичних наук (спеціальність 07.00.01 – історія України)

Коло наукових інтересів: проблеми новітньої історії України, революційного періоду 1917 – 1920 рр. в Україні, регіональна історія, урбаністика, теорія та методика викладання історії.

Контактні дані:
СТОРІНКА У FACEBOOK

Митрофаненко Юрій Станіславович

Небеленчук Ірина Олександрівна

НЕБЕЛЕНЧУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Старший викладач кафедри,
кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (зарубіжна література))

Коло наукових інтересів: діалогові технології навчання, герменевтичні принципи викладання світової літератури, культурологічний підхід до викладання словесності в загальноосвітніх навчальних закладах.

Контактні дані:
СТОРІНКА У FACEBOOK

ФЕДІРКО ЖАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Старший викладач кафедри,
кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика середньої освіти)

Коло наукових інтересів: підготовка вчителів географії до інноваційної діяльності в процесі післядипломної освіти; навчально-дослідницька робота з учнями загальноосвітніх навчальних закладів як напрямок інноваційної діяльності вчителя; апробація шкільної навчальної літератури; створення, охорона та захист об’єктів інтелектуальної власності.

Контактні дані:
СТОРІНКА У FACEBOOK

Федірко Жанна Володимирівна

Яковова Ганна Ярославівна

ЯКОВОВА ГАННА ЯРОСЛАВІВНА

Методист кафедри
теорії і методики середньої освіти

Коло науково-методичних інтересів: сучасні технології навчання та їх впровадження в освітній простір регіону; апробація шкільної навчальної літератури та проблеми сучасного підручникотворення; експертиза електронних версій оригінал-макетів підручників та координація експертно-аналітичної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників; формування сучасного інформаційно-освітнього середовища в регіоні; упровадження Інтернет-технологій та досягнень сучасної педагогічної науки в навчальний процес.

Контактні дані:
СТОРІНКА У FACEBOOK

ГОЛОВІНА ЯНА ЕДУАРДІВНА

Лаборант кафедри
теорії і методики середньої освіти

Освіта: вища

Спеціальність за дипломом: практична психологія та соціальна педагогіка

Контактні дані:
СТОРІНКА У FACEBOOK