Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( ІХ Хмурівські читання)

Засвоєння в учнів наукових уявлень з астрономії на основі використання тестових завдань

 Ткачова Тетяна Василівна

вчитель фізики та астрономії
загальноосвітньої школи I-III ступенів №35
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Головною складовою навчального процесу з астрономії являється урок, тому якість знань учнів у великій мірі залежить від проведення вчителем уроку, його змістом. Для того щоб рівень викладання був достатньо високим, необхідно в процесі підготовки до уроку намагатися не тільки раціонально використовувати відведений час, а й знаходити такі завдання, щоб визвати зацікавленість в учнів та бажання самостійно продовжити вивчення даної теми.

Вивчення астрономії далеко виходить за межі простого передання знань від вчителя до учня. Це шлях до збагачення духовного світу учня, можливості по новому зрозуміти та оцінити життя на нашій планеті. Вчитель повинен показати учням, що знання з астрономії необхідні для сучасної людини.

Так на своїх уроках використовуючи комп’ютерний клас декілька раз на рік проводжу заняття для якнайшвидшого оволодіння навичками спілкування з програмою, а потім — заняття з розв’язання задач і перевірки знань у вигляді тестових завдань. Тести – це одна з ефективних форм проведення контролю знань. Така форма контролю має цілу низку переваг:  охоплює контролем великий обсяг матеріалу; зменшує порівняно з традиційним опитуванням затрати часу на 50 відсотків; дає можливість для впровадження модульного навчання та системи рейтингового контролю;    підвищує об’єктивність оцінювання знань;  є стимулюючим чинником, оскільки учні  вивчатимуть саме те, що оцінюється; контролює не тільки велику кількість теоретичних питань, але й практичні навички;  дає можливість розробляти всеосяжний план оцінки знань школярів. Розділяють два види тестового контролю знань учнів: поточний – проводиться під час уроку, з метою коригування навчальної діяльності учнів, стимулювання інтересу до навчання; підсумковий – здійснюється на певному  освітньому рівні навчання або окремих його закінчених етапах. Цей контроль включає  охоплення усього переліку питань теоретичної і практичної підготовки учнів з астрономії. У зв’язку з цим,  на своїх уроках я намагаюся використовувати тести професійної компетенції – систему контрольних завдань такої форми, щоб учень міг оцінити рівень своїх досягнень в процесі підготовки до уроку з вимогами критеріїв оцінювання. Звичайно комп’ютерне тестування  має переваги, воно дозволяє учню миттєво отримувати оцінку, декілька разів протестуватися по одній вибраній темі або по різним темам, звернутися до тестування самостійно без присутності вчителя. Але такі уроки вимагають наявності комп’ютерного класу. Туму частіше на уроках я використовую тестові завдання роздруковані на окремих листках.

Оцінюючи знання учнів, складені вчителем тести мають відповідати наступним вимогам: тест повинен відповідати заданій меті (уроку, темі, розділу); тест повинен мати високу точність , щоб учень правильно міг зрозуміти запитання; тест повинен мати наявність шкали, що забезпечує певний рівень оцінювання.

Створення тесту – складна і кропітка робота, що включає: визначення мети тестування; відбір навчального матеріалу, рівень засвоєння якого належить перевірити; побудова специфікації тесту (визначення цілей, завдань, плану, структури тесту, зазначення вимог та правил проведення тестування, обробки результатів та їх інтерпретації); вибір форматів тестових завдань; планування часу виконання тесту та темпу виконання окремих завдань; розробка форми бланку відповідей; проведення тестування з дотриманням процедур і правил тестування; обробка та аналіз результатів; встановлення методу оцінювання.

Тестовий контроль знань учнів з астономії я впроваджую поступово починаючи із простих тестів, а через деякий час пропоную більш складні; намагаюсь дотримуватись визначеного часу для виконання завдання,

Обов’язково проводжу аналіз результатів тестування.

Тестові завдання з астрономії на тему:
«НЕБЕСНА СФЕРА. РУХ СВІТИЛ НА НЕБЕСНІЙ СФЕРІ.»

Тест №1
І варіант

Початковий рівень

1. Яке із сузір’їв не згадують у числі зодіакальних, не зважаючи на те, що через нього проходить екліптика?

А) Орла Б) Змієносця В)Кентавра Г) Пегаса

2. В який період доби можна спостерігати Марс і Венеру?

А) Вранці та вночі Б) Вночі В) Ввечері та вранці Г) Вранці

3. Хто являється основоположником геоцентричної моделі світу?

А) І. Ньютон Б) Г. Галілей В) М. Коперник Г) К. Птоломей

Середній рівень

4. Абсолютна зоряна величина – це зоряна величина, яку б мала зоря на відстані:
А) 5 парсек Б)10 парсек В) 20 парсек Г) 15 парсек

5. Густина якої планети Сонячної системи менше густини води? А) Меркурія Б) Сатурна В) Нептуна Г) Марса

6. Велика Магелланова Хмара знаходиться у сузір’ї:
А) Золотої риби Б) Тукана В) Гідри Г) Оріона

Достатній рівень

7. 31 липня 2008 року кіровоградці спостерігали Сонячне затемнення. У які найближчі дати жителі нашого міста бачили на небі повний Місяць?
А) 2 дні Б) 2 тижні В) 2 місяця Г) 2 години

8. Що означає запис «об’єкт М31» та «NGC224» ?
А) запис галактики із сузір’я Андромеди за різними зоряними каталогами
Б) запис у зоряних каталогах зірок Барнарди та Денеб
В) запис у зоряних каталогах різних галактик
Г) назва однієї зірки за різними каталогами

Високий рівень

9.Використовуючи карту, назвіть координати зорі Вега (Ліри):
А) ?=18h7m, ? =-38? 47?????? Б) ? =17h37m, ? =38? 47? ?
В) ?=18h37m, ? =38?47? Г)  ?=8h37m, ?=3? 7?

Тестові завдання з астрономії на тему:
«НЕБЕСНА СФЕРА. РУХ СВІТИЛ НА НЕБЕСНІЙ СФЕРІ.»

Тест №1
ІІ варіант

Початковий рівень

1.Астрономія – це наука про:
А) зорі Б) Всесвіт
В) вивчення руху небесних тіл, їх природу, походження та розвиток Г) галактики

2. Хто являється основоположником геліоцентричної моделі світу?

А) К. Птоломей Б) Г. Галілей
В) М. Коперник Г) І. Ньютон
3. На якому мал. зображено старий Місяць?

clip_image001clip_image002clip_image003clip_image004А) Б) В) Г)

Середній рівень

4. Коли Сонце піднімається над горизонтом найвище протягом року?
А) 22грудня Б)21березня В) 22 червня Г) 21 травня

5. Сонячні затемнення відбуваються тільки під час:
А) Нового Місяця Б)Повного Місяця
В) І та ІІІ чверті Г) ІІ та ІV чверті

6. Яке повне затемнення триває довше (сонячне чи місячне)?
А) Сонячне Б) Місячне
В) Однаково Г) то одне довше то інше

Достатній рівень

7.Тільки що над містом зоря пройшла верхню кульмінацію. В якій частині неба вона знаходиться?
А) північній Б) південній
В) західній Г) східний

8.Яке із сузір’їв , що перетинає екліптику, не піднімається над горизонтом в наших широтах 1 січня о 22 годині?
А) Рак       Б) Овен       В) Козеріг Г) Терези

Високий рівень

9.Екваторіальні координати Сонця 22 грудня ? =18h, ?= -23? 26?? В якому воно сузір’ї.
А) Близнята Б) Тілець В) Козеріг Г) Рак

 

Тестові завдання з астрономії на тему: «Наша планетна система».
Тест №2
І варіант.

Початковий рівень.

1. По яким орбітам рухаються планети?
А) коловим Б)гіперболічними
В)параболічним Г) еліптичними

2. Вкажіть правильний порядок розміщення планет починаючи від Сонця:
А) Меркурій, Венера, Марс, Земля, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон
Б) Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон
В) Венера, Меркурій, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Нептун, Уран, Плутон
Г) Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, Меркурій

3. Які із перелічених нижче тіл не рухаються навколо Сонця?
А) планети Б) астероїди
В) комети Г) супутники

Середній рівень

4. В якій точці еліптичної орбіти швидкість планети найменша?
А) перигелії Б) афелії
В) однакова Г) залежить від ексцентриситету

5. Зміна пори року на планеті відбувається тому що:
А) планета рухається навколо Сонця
Б) напрямок руху планети збігається з напрямком руху Сонця В) планета обертається навколо своєї осі
Г) вісь обертання планети має нахил до площини орбіти

6. Астронавт, що знаходиться на Місяці спостерігає затемнення Сонця. Що в цей час бачить людина на Землі?
А) затемнення Місяця
Б) затемнення Сонця
В) часткове затемнення Сонця
Г) часткове затемнення Місяця

Достатній рівень

7. Відношення кубів великих півосей планет дорівнює 64. Чому дорівнює відношення їх періодів обертання навколо Сонця?
А) 8       Б) 4       В) 16    Г) 64

8. Магнітне поле Місяця принаймні у 1000 разів менше, ніж геомагнітне. Це свідчить про:
А) відсутність у Місяця атмосфери
Б) відсутність у Місяця рідкого ядра
В) великий перепад температур
Г) наявність поряд іншої планети

Високий рівень.

9.Під яким кутом видно Землю з орбіти Марса та Венери, якщо Марс у великому протистоянні (56 млн.км), а Венера у сполученні (45 млн. км).

А) 47″; 58,4″ Б) 57″; 58,4″
В) 47″; 48,4″ Г) 27″; 28,44″

Тестові завдання з астрономії на тему: «Наша планетна система».

Тест №2
ІІ варіант.

Початковий рівень

1. До малих тіл Сонячної системи відносять:
А) зорі      Б) планети В) астероїди Г) комети

2. Найменшою планетою земної групи є:
А) Марс      Б) Венера       В) Земля Г) Меркурий

3.Найбільшу густину атмосфери серед планет земної групи має:
А) Марс      Б) Земля      В) Венера Г) Меркурій

Середній рівень

4 . Межа між освітленою та не освітленою частинами Місяця – це:
А) кульмінація Б) термінатор
В) сарос Г) протистояння

5. Значення І космічної швидкості для штучного супутника Землі:
А) 7,9 км/с Б) 11,2 км/с В) 72,8 км/с Г) 300 км/с

6. Чи можна на Місяці спостерігати затемнення?
А) сонячні Б) місячні
В) сонячні та місячні Г) ніякі

Достатній рівень

7. Відношення квадратів періодів обертання двох планет дорівнює 8. Чому дорівнює відношення великих півосей цих планет ? А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4

8. Для спостерігача на Землі видно,що змінюють свої фази (як Місяць):
А) тільки Венера Б) тільки Венера та Марс
В) тільки зовнішні планети Г) тільки внутрішні планети

Високий рівень.

9.Встановіть, чому дорівнює період обертання Сонця, якщо із спостережень визначено, що пляма, розміщена поблизу екватора, змістилась на 3 доби на 400?
А)21доба      Б) 25діб       В) 30діб Г) 33 доби

Тестові завдання з астрономії на тему: «Сонце – найближча зоря».

Тест №3
І варіант.

Початковий рівень

1. Сонце – це:
А) планета Б) зоря В) супутник Г) астероїд

2. У якому фізичному стані речовина на Сонці?
А) твердому Б) рідкому В) газоподібному Г) плазма

3. Яка середня температура Сонця?
А) 6000К Б)30000К В)3000К Г)60000К

Середній рівень.

4. Дивлячись на Сонце, яку «поверхню ми» спостерігаємо?
А) корону Б) хромосферу В) фотосферу Г)конвекційну зону

5. В яку групу зірок на діаграмі Герцшпрунга-Рессела входить Сонце?
А) у послідовність субкарликів
Б) у послідовність надгігантів
В) у головну послідовність
Г) у послідовність білих карликів

6. Ядро, зона променистої рівноваги, конвективна зона, це – А) складові сонячної корони
Б) внутрішня будова Сонця
В) джерела енергії Сонця
Г) складові сонячної атмосфери

Достатній рівень

7. Стан гравітаційної рівноваги, це стан зорі, в якому:
А) внутрішній тиск газу і випромінювання більший за вагу речовини зовнішніх шарів;
Б) внутрішній тиск газу менший за вагу речовини зовнішніх шарів; В) внутрішній тиск газу дорівнює вазі речовини зовнішніх шарів; Г) внутрішній тиск газу і випромінювання дорівнює вазі речовини зовнішніх шарів.

8. Причина появлення гранул на Сонці:
А) висока температура Б) гравітація
В)розміри зорі Г) конвекція

Високий рівень

9. У скільки разів змінилась би світність Сонця, якщо його температуру збільшити у 2 рази при тих же розмірах?
А) 2 Б) 4 В) 8 Г)16

Тестові завдання з астрономії на тему: «Сонце – найближча зоря».
Тест №3
ІІ варіант.

Початковий рівень

1.Центральне тіло нашої планетної системи це:
А) Земля Б) Місяць В) Сонце Г) Венера

2. Сонце це:
А) біла зоря Б) жовта зоря
В) червона зоря Г) блакитна зоря

3. Джерелом енергії Сонця є:
А) термоядерні реакції в ядрі Б) сонячні плями
В) хромосферні спалахи Г) протуберанці

Середній рівень

4. Який напрямок має рух обертання Сонця?
А) у напрямку протилежному руху зірок
Б) у напрямку руху зірок
В) у напрямку протилежному руху планет
Г) у напрямку руху планет

5 Основний потік сонячного випромінювання ми одержуємо від: А) сонячної корони Б) фотосфери
В) хромосфери Г) сонячних плям

6. Який період сонячної активності.
А) 1 рік Б) 5 років В) 11 років Г) 23 роки

Достатній рівень

7. Яке значення відповідає сонячному паралаксу?
А) 8,8? Б) 7,7? В) 6,6? Г) 5,5?

8. У скільки разів потрібно збільшити розміри Сонця, щоб його світність збільшилась у 2 рази?
А) 2 Б) 4 В) 8 Г) 16

Високий рівень.

9. Знайдіть ІІ космічну швидкість на рівні фотосфери Сонця. А) 62 км/с Б) 620 км/с В) 6200 км/с Г) 62000 км/с

Тестові завдання з астрономії на тему:
«Еволюція зір. Наша Галактика.»
Тест № 4
І варіант.

Початковий рівень.

1. Молочний шлях – це:
А) відстань від Сонця до Землі
Б) відстань від Сонця до центра нашої Галактики
В) не видима частина нашої Галактики
Г) видима частина нашої Галактики

2. Які зорі називають гігантами?

А) зорі великих розмірів
Б) зорі великої світності

В) зорі великих розмірів та світності
Г) всі зорі

3. Які зорі мають найвищу температуру?
А) червоні Б) жовті В) білі Г) блакитні

Середній рівень

4. Сонячна система знаходиться:
А) у центрі Галактики
Б) за межами Галактики
В) ближче до краю Галактики
Г) ближче до центра Галактики

5. Діаграма Герцшпрунга–Рассела показує залежність між:
А) масою та спектральним класом зорі
Б) спектральним класом зорі та її радіусом
В) масою та радіусом
Г) Світністю та температурою

6. У Галактиці є зоряне населення:
А) І типу Б) ІІ типу В) І та ІІ типу Г) всіх типів

Достатній рівень

7. Який основний склад Сонця та зірок?
А) найбільше водню
Б) найбільше гелію
В) найбільше водню та гелію
Г) велика кількість хімічних елементів, не можна визначити основні

8. В яких межах знаходяться маси зірок?
А) 0,005Mс<M<150Mс Б) 0,05Mс<M<150Mс
В) 0,005Mс<M<15Mс Г) 0,5Mс<M<150Mс

Високий рівень

9. Середня температура у зірок з однаковими радіусами має відмінність у 2 рази. Яким буде відношення їх світності?
А) 2 Б) 4 В) 8 Г) 16

Тестові завдання з астрономії на тему: «Еволюція зір. Наша Галактика.»

Тест №4
ІІ варіант.

Початковий рівень.

1. Якого кольору Сонце?
А) червоне Б) жовте В) біле Г) блакитне

2. Завдяки чому відбувається світіння зірки?
А) завдяки випромінюванню
Б) завдяки ядерним реакціям
В) завдяки термоядерним реакціям
Г) завдяки перенесенню енергії

3. Які зорі найхолодніші?
А) червоні Б) жовті В) білі Г) блакитні

Середній рівень.

4. Молочний шлях – це Галактика що має таку структуру: А) еліптичну Б) неправильну
В) спіральну з перемичкою Г) спіральну

5. Густина яких зірок більша: білих карликів чи білих гігантів ?

А) однакова Б) білих карликів

В) білих гігантів Г) не можна визначити

6. Чи можуть червоні карлики перевищувати світність Сонця?
А) так
Б) так, але за умови, що червоний карлик входить у склад подвійної зорі
В) ні
Г) не можна визначити

Достатній рівень

7. Чи існують зорі, світність яких у 100 разів менша сонячної, а температура на поверхні сягає 30000К?
А) так, якщо зоря це червоний гігант Б) так, але за умови, що це червоний карлик В) так, але за умови, що це білий карлик Г) ні

8. Якщо зорі нанести на діаграму Герцшпрунга–Рассела, то більшість із них будуть знаходитись на головній послідовності. Із цього слідує, що:
А) на головній послідовності знаходяться наймолодші зорі Б) час перебування у стадії головної послідовності перевищує час еволюції у інших стадіях В) це явище випадкове і не пояснюється теорією еволюції зірок Г) на головній послідовності знаходяться найстаріші зірки

Високий рівень

9.Якщо розміри зірок однакові, світність першої становить 40L1, другої 100L2. Яка із зір має більшу температуру?
А) перша Б) друга В) однакові Г) це явище випадкове і не залежить від заданих величин

Тестові завдання з астрономії на тему:
«Будова і еволюція Всесвіту. Життя у Всесвіті.»
Тест №5
І варіант.

Початковий рівень

1.Основний астрономічний прилад для спостереження:
А) мікроскоп Б) телескоп
В) фотоапарат Г) відеокамера

 

2. Який приблизно вік Сонця та більшості зірок?
А) не визначено Б) декілька сотень років В) декілька млн. років Г) декілька млрд. років

3. Хто являється основоположником космонавтики ?
А) К.Е. Ціолковський Б) Ю.О. Гагарін
В) Джордано-Бруно Г) Валентина Терешкова

Середній рівень

4. Тиск та температура у центрі зорі визначається :
А) масою Б) температурою атмосфери
В) радіусом Г) хімічним складом

5. Яку назву носить об’єкт , що складається із чорної діри , навколо якої обертаються блакитні та білі гіганти чисельністю до 1 млн.? А) кулясте скупчення Б) розсіювальне скупчення В) ядро галактики Г) диск галактики

6. Розмір нашої Галактики (у світлових роках):
А) 1000       Б) 10000       В) 100000       Г) 300000

Достатній рівень

7. Квазарами називають:
А) зоряні системи , схожі на нашу Галактику
Б) ту частину Всесвіту, яка зараз досяжна для вивчення
В) ті галактики, які дуже сильно випромінюють в радіодіапазоні
Г) виключно активні об’єкти, що являються джерелами потужного випромінювання та оптичного випромінювання з дуже великим червоним зміщенням

8. Зорі , подвійна природа яких визначається по допплерівському зміщенню спектральних ліній, називається: А) затемнено-подвійні Б) спектрально-подвійні
В) оптично-подвійні Г) візуально-подвійні

Високий рівень

9. На якій відстані знаходиться галактика, якщо швидкість її віддалення складає 20000км/с.
А) 26,67 Мпк  Б) 266,7пк    В) 26,67пк    Г) 266,7 Мпк

Тестові завдання з астрономії на тему:
«Будова і еволюція Всесвіту. Життя у Всесвіті.»
Тест №5
ІІ варіант.

Початковий рівень.

1. Що означає слово “космогонія”?

А) Вчення про Всесвіт. Б) Вчення про зорі.

В) Вчення про планети. Г) Вчення про Сонце.

2. Яку характеристику можна одержати із спектрального аналізу зорі: А) хімічний склад Б) температуру
В) хімічний склад та температуру
Г) ні яку характеристику не можна одержати

3.Наша Галактика відноситься до типу:
А) неправильних Б) спіральних
В) еліптичних Г) Сейфертовських

Середній рівень

4. Білі карлики, нейтронні зорі та чорні дірки являються:

А) типовими зорями головної послідовності

Б) послідовними стадіями еволюції масивних зір

В) останніми стадіями еволюції зір різної маси

Г) початковими стадіями утворення зірок

5. Галактики якого типу найстаріші?
А) спіральні Б) еліптичні
В) неправильні Г) всі одного віку

6. Де найінтенсивніше відбувається зіркоутворення?
А) в планетарних туманностях
Б) в накопиченнях нейтрального водню
В) кругом однаково
Г) в газово-пилових туманностях

Достатній рівень.

7. Що такого неймовірного можна спостерігати у квазарах? А) потужне випромінювання
Б) постійно змінюється блиск
В) велике червоне зміщення
Г) світять яскравіше чим галактики

8. Світлі газові дифузні туманності це:
А) хмари міжзоряного пилу, що мають більшу густину ніж навколишнє середовище;
Б) мають спектри випромінювання, що належать лініям іонізованого Н, Не, О та інших елементів;
В) пилові хмари, що постійно існують у міжзоряному просторі; Г) хмари міжзоряного пилу, що повторюють спектри зірок які їх освічують.

Високий рівень.

9. Який лінійний діаметр галактики Малої Магелланової Хмари, супутника нашої Галактики, якщо її видимий кутовий розмір 220?, а відстань до неї 195000св.років?
А) 63,8пк       Б) 3830пк       В) 12490пк       Г) 208,5пк

 

Відповіді

Тест 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1-І Б В Г Б Б Г Б А В
1-ІІ В В Г В А Б А Г А
2-І Г Б Г Б Г А А Б А
2-ІІ В Г В Б А А Б Г Б
3-І Б Г А В В Б Г Г Г
3-ІІ В Б А Г Б В А Б Б
4-І Г В Г В Г В В А Г
4-ІІ Б В А Г Б В В Б Б
5-І Б Г А А В В Г Б Г
5-ІІ А В Б Б Б Г В Г Б

Такий вид роботи на уроках астрономії необхідно проводити ще й для того, щоб учні вчилися працювати з тестами, оскільки це особливий вид діяльності, що вимагає певних навичок у відповідях на питання . Контроль за рівнем знань дає можливість не тільки оцінити знання учнів, але й зрозуміти, які питання є найважчими .

Бібліографія

1. Підручник: Астрономія – 11, А. М. Климишин, І. П. Крячко, Київ «Знання України», 2003.

2. Козаренко Б., Олійник П. Цікава астрономія.- К.: Техніка, 1972.

3. Календар природи і людини. Навч. пос. – Львів: 1975.

4. Дагаєв М., Дьомін В., Чаругін В. Астрономія. (підручник для вузів).-М.: Просвещение,1983.

5. Атлас зоряного неба. Навч. пос. – Львів: 1985.

6. Климишин І.А. Нариси з історії астрономії. Навч. пос. –К.: Рад. школа, 1987.

7. Тельнюк В. Шкільний астрономічний довідник. Навч. пос. –К.: Рад. школа, 1990.

8. Климишин І.А. Астрономія: практикум. Навч. пос. – Львів: Світ, 1996.

9. Крячко І.П. Про структуру і зміст курсу “Астрономія” для середніх навчальних закладів України /Всеукраїнська науково-практична конференція “Стратегічні проблеми формування змісту курсів фізики та астрономії в системі загальної середньої освіти”, Львів,  25—27 лютого 2002 р.

10. Концепція астрономічної освіти (12-річна школа) /Ю.В. Александров, І.П. Крячко, М.П. Пришляк, О.В. Хоменко. — Київ, 2006.

11. Астрономія. Програма для 12 класу загальноосвітніх навчальних закладів /Збірник “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7—12 класи”. — К.—Ірпінь: Перун, 2005—2006.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


four × 2 =


Хмурівські читання © 2013 Електронні засоби навчання - Електронні засоби навчання