Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( ІХ Хмурівські читання)

Використання тестових технологій на уроках інформатики

Таровик Ольга Іванівна

вчитель інформатики та математики
Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-III ступенів №8
Новоукраїнської районної ради
Кіровоградської області

Сьогодні тестування є одним із методів оцінювання навчальних досягнень учнів. Випускники проходять Зовнішнє незалежне оцінювання, де основна форма – це тестування, тому основне завдання школи – навчити учнів працювати з різними типами тестів.

Тести — це одна з ефективних форм проведення контролю знань. Така форма контролю має цілу ни­зку переваг:

 • охоплює контролем великий обсяг матеріалу; зменшує, порівняно з традиційним опитуванням, затрати часу на 50 відсотків;
 • швидка перевірка; оцінювання великої кількості учнів одночасно;
 • дає можливість для впровадження модульного навчання та системи рейтингового контролю;
 • передбачає об’єктивність оцінювання знань і як наслідок, підвищує позитивне стимулювання пізнавальної діяльності учнів;
 • універсальність, можливість відобразити всі стадії процесу навчання; є стимулюючим чинником, оскільки школярі вивчатимуть саме те, що оцінюється; контролює не тільки велику кількість теоретичних питань, але й практичні навички; дає можливість розробляти всеосяжний план оцінки знань учнів.

На уроках інформатики тестування учні проходять переважно за допомогою комп’ютера. Комп’ютерне тестування здійснюється у формі самостійного діалогу учня з комп’ютером і є найбільш ефективним на даний момент, оскільки воно дозволяє за порівняно короткий час провести швидке та об’єктивне оцінювання учнів з певної теми.

Для проведення такої перевірки знань, необхідне виконання кількох умов. По-перше, слід мати функціональну локальну мережу для швидкої обробки результатів тестування. По-друге, необхідно мати хорошу програму для тестування, яка повинна враховувати основні вимоги, що ставляться до тестів.

Програмний продукт TestW використовую на уроках для актуалізації знань. Даний продукт дозволяє створювати тести, що передбачають вибір однієї або декількох правильних відповідей з групи запропонованих. Дуже зручний для перевірки теоретичних знань; дозволяє перевірити готовність учнів до подальшого вивчення матеріалу. Учні самостійно слідкують за часом, стимулюючи себе. Індикатор оцінювання після кожного запитання демонструє учневі рівень засвоєння ним матеріалу. Водночас тестування є могутнім стимулюю­чим чинником, оскільки тести допомагають школярам заповнити прогалини в знан­нях, спонукають їх до самостійної участі в навча­льному процесі. На жаль даний продукт не дає змогу продемонструвати учням всі типи тестів.

За програмою «Інформатика» авторів Володіних вивчається оболонка ADSoft Tester. Даний продукт дозволяє створювати тести різних видів: одиничний вибір, множинний вибір, самостійна відповідь, завдання на співставлення, завдання порядку (розташування всіх складників завдання у правильному порядку). Вчитель розробляє критерії оцінювання згідно вимог, визначає тривалість тесту. Для кращого оволодіння роботи з різними видами тестів як узагальнення матеріалу учні отримують завдання створити тести з даної теми, використовуючи всі види.

Крім готових продуктів можна і самостійно створити тести, використовуючи Microsoft Excel. Доречно використовувати тести, створенні в Microsoft Excel під час вивчення даної теми в 11 класі. Учні, перевіряючи свої вміння і навички бачать практичне застосування Microsoft Excel. Відповідно, створення тестів займає багато часу, але стимулює і вчителя, і учнів, які цікавляться програмуванням. Перевірка тестів здійснюється швидко: умовне форматування комірок дає змогу визначити відразу вірна відповідь чи ні. Учні дізнаються про відповіді лише під час перевірки; різні кольори комірок (вірна відповідь – один колір, а хибна – інший) не дають можливості учням, які мають не стійкі знання бути на 100% впевненим у правильній відповіді себе і свого товариша.

Сьогодні широкого розповсюдження набуває і online –тестування. Кожна школа, а також багато вчителів мають свій сайт, де відбувається висвітлення не лише цікавих подій, а й обмін досвідом. Все частіше ми використовуємо для навчання дистанційне навчання, яке дозволяє навчити учнів використовувати Інтернет не лише для розваг, а й для навчання. Ефективність on-line –тестування полягає в тому, що його учень може пройти вдома, а вчитель – контролювати кількість перезапусків та результат; учень має можливість подумати і всерйоз прийняти рішення, при цьому уникаючи підглядати в результати інших учнів.

На сайтах, створених на платформі Edukit є можливість створювати тести, використовуючи Easy Test – сучасний модуль онлайн-тестування, що стане у пригоді для закріплення вивченого матеріалу під час уроків або вдома.

Розділ онлайн-тестування пропонує вчителям 3 основні можливості:

 1. Створення онлайн-тестів і тренінгів для систематизації та повторення вивченого матеріалу. Учні проходять тести без обмеження в часі, можуть «підглядати» у правильні варіанти відповідей і, таким чином, закріплювати пройдений матеріал.
 2. Створення онлайн-екзаменів для контролю та оцінювання рівня знань. Вчитель задає певний проміжок часу, протягом якого учні можуть відповідати на запитання екзамену. Коли вказаний час минає, екзамен автоматично завершується. Підказки та правильні відповіді відсутні. По закінченню екзамену, учень отримує оцінку, яка формується за критеріями, що вказав учитель у налаштуваннях тесту. Вчитель у будь-який момент може переглянути, якого результату досяг кожен окремий учень.
 3. Створення бланків для письмових тестів. Вчитель обирає запитання, що мають увійти до складу письмового тесту та зберігає документ у форматі .pdf. Тепер його можна роздрукувати. Якщо вказати кількість необхідних варіантів, то програма автоматично згенерує для вас копії тесту із різним порядком слідування запитань, щоб учні не списували відповіді один у одного. Підготовка бланків займає декілька хвилин.

Основні переваги Easy Test:

 • Економія часу при підготовці тестів та екзаменаційних завдань.
 • Легкість у використанні. Мінімум найнеобхідніших функцій для опанування яких вам вистачить з півгодини.
 • Накопичення та систематизація екзаменаційних матеріалів, що надійно зберігатимуться в електронному вигляді.
 • Розвиток навичок у роботі з новими технологіями у вчителів та учнів.
 • Мотивація учнів до навчання. Вони повторюють вивчений матеріал в ігровій формі, використовуючи звичне середовище – комп’ютер та інтернет.

Слід зазначити, що форма пе­ревірки знань через тестування потребує попередньої підготовки уч­нів до цієї форми контролю. До того ж те­стування, як і будь-яка форма контролю знань, крім переваг, має свої недоліки.

Недоліки

 • частіше всього тестові завдання дають уже готові варіанти відповідей, а для того, щоб учню розвиватися і зростати гармо­нійно, дуже важливо вміти сформулювати власну думку;
 • недоліком тестових завдань в закритій формі вважається можливість дізнатися відповідь, не знаючи її. Якщо результатом своєї роботи учень представляє лише номера відповіді або саму відповідь, то не завжди можна побачити характер помилки, так як діяльність учня при виконанні цієї вправи може бути лише ймовірною. Гарантії наявності знань у учнів немає.
 • можливість вгадування відповіді, поставивши ії навмання. Тест не може оцінити і таки показники, як вміння конкретизувати свою відповідь прикладами та фактами, вміння зв’язко, логічно виказувати свої думки, деякі інші характеристики знань, умінь та навичок діагностувати тестуванням неможливо. Це означає, що поряд з тестовою перевіркою не слід умикати і традиційну перевірку знань. Правильно діють ті педагоги, які, використовуючи письмові тести, дають можливість усно обґрунтувати учням свої відповіді. Крім того, якісний тест скласти не так вже і легко.

Тестування багатофункціональне. Воно дозволяє швидше зрозуміти, як далі працювати з учнями, а також допомагає вчителю скорегувати свій урок.

Разом з тим слід відмітити, що тестування не може замінити всі види перевірки знань учнів. Як показує практика найкращих результатів можна досягти, гармонійно поєднуючи та чергуючи різні методи оцінювання.

3 Комментарии

Add a Comment
 1. Шановна Ольго Іванівно!
  Погоджуюся, що тестовий контроль треба гармонійно поєднувати з іншими видами контролю. Щодо прорамного продукту Test-W, досить часто використовую його на уроках інформатики на етапах перевірки домашнього завдання та актуалізації опорних знань. Його застосування дає мені можливість накопичувати оцінки учнів на початку навчального року в усіх класах, коли за програмою в основному йде огляд теоретичного матеріалу, а практичних робіт не так багато. На контроль витрачається мало часу, а оцінку має кожен учень!

 2. Шановна Ольго Іванівно!
  Дуже приємно, що ви розкрили переваги та недоліки Easy Test. Даний матеріал буде корисним, вчителям, які тільки починають використовувати тестові технології у своїй педагогічній діяльності. Адже тестових програм сьогодні існує багато. Дякую за гарний матеріал.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


nine × 2 =


Хмурівські читання © 2013 Електронні засоби навчання - Електронні засоби навчання