Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( ІХ Хмурівські читання)

Використання тестових технологій на уроках фізики засобами ІКТ

Фурсенко Валерій Вікторович

вчитель фізики та інформатики

Сухоташлицького навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Вільшанської районної ради
Кіровоградської області»

Учитель – це професія неординарна. Особливість цієї професії полягає у тому, що вчитель працює не шаблонно, за заготовленими наперед алгоритмами. Кожна педагогічна ситуація унікальна, неповторна. Адже добре відомо, що копіювання, навіть найвдалішого уроку проведеного в іншому класі чи уроку колеги, може виявитись вкрай невдалим. Робота вчителя завжди вимагає творчого підходу.

Комплекс завдань, з якими щодня стикається вчитель, містить досить багато різних за характером задач, які стосуються навчання, виховання та розвитку учнів. І всі ці завдання необхідно розв’язати найбільш ефективно, щоб побудувати найкращий варіант навчально-виховного процесу.

Пріоритетом розвитку освітньої галузі є впровадження сучасних інформаційно–комунікаційних технологій, які забезпечують подальше вдосконалення навчально – виховного процесу, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Звісно, кабінети фізики ще не мають достатнього матеріально – технічного забезпечення, але наявність хоча б одного комп’ютера дає змогу зовсім по – новому планувати зміст і структуру уроку. Зараз усе більше з’являється програм комп’ютерної підтримки навчальних занять, для яких потрібна сучасна техніка.

Найпростішим і найпоширенішим варіантом застосування комп’ютера є організація тестування учнів як під час проведення заліку, так і звичайного уроку (опитування з перевірки домашнього завдання, розв’язування задач тощо). Учень запрошується до комп’ютера і самостійно працює з ним.

Після вибору відповіді, учень натискує на клавішу з цифрою, що відповідає, на його думку, номеру відповіді. На екрані з’явиться наступне запитання. Після розв’язування задачі комп’ютер підсумовує загальну кількість помилок, допущених учнем, і виставляє оцінку.

Критерії оцінювання встановлюються в програмі. Ось приклад одного із тестів:

1. Як називається взаємодія між провідниками із струмом?

А. Електричною. Б. Гравітаційною. В. Магнітною. Г. Слабкою. Д. Сильною.

Така форма роботи тренує учня, відпрацьовується алгоритм розв’язування задач, звертається увага на виправлення помилок та контролюються знання учня.

В практиці своїх уроків використовую як готові тести, так і власноруч створені. Особливо ефективними вони є під час проведення,тематичних оцінювань, узагальнюючих уроків, де протягом певного проміжку часу (15 – 25 хв.) можна перевірити та оцінити рівень знань учнів з цілої теми. Я створив тести для перевірки знань учнів 7 – 11 класів з усіх без винятку тем шкільного курсу фізики.

На сьогоднішній день існує багато тестових програм з великими можливостями, але я користуюся Test W2. Всі запитання тестів придумані з підручників, які мають гриф: «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», зокрема:

 1. Фізика 7кл.В.Р.Ільченко «Довкілля–К»,2007
 2. Фізика 8кл Л.Е. Генденштейн «Гімназія»,2008
 3. Фізика 9кл Ф.Я.Божинова «Ранок»,2009
 4. Фізика 10кл В.Г. Бар’яхтар «Ранок»,2010
 5. Фізика 11кл.Т.М. Засєкіна «Сиция»,2011

В своїй роботі також використовую такі програмні засоби, як «Бібліотека електронних наочностей», «Фізика 7-10 кл.»- Квазар-Мікро., «Фізика 11 кл»- ЗАТ «Транспортні системи..». Пропоную учням попробувати свої сили, використовуючи можливості інтернету. На сайті Лвівського регіонального центру оцінювання якості освіти http://www.lvtest.org.ua/ у розділі «Тренувальне онлайн тестування» є можливість пройти онлайн тестування з усіх предметів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання.

Все це дає свої, хоча не високі, але стабільні результати, оскільки на сьогоднішній день (всі!!!) учні, які обирали фізику для на ЗНО 2011-1учень, 2012-1учень, 2013-3учні – успішно здали зовнішнє тестування з фізики. Жодного «провалу» не було.

Уроки з використанням сучасних інформаційних технологій проводжу в комп’ютерному класі, що дозволяє проводити тестування та роботу за комп’ютером кожній дитині, показую демонстрації на екрані, використовуючи проектор.

Виходячи з власного досвіду, можу сказати, що в навчальному процесі використання комп’ютерів розвиває логічне мислення учнів, формує навички планування своєї діяльності, змінює погляд учнів на питання контролю й самоконтролю, також допомагає реалізувати принцип особистої зацікавленості учня в засвоєнні матеріалу й багато інших принципів розвиваючого навчання.

Використання комп’ютера пробудило в учнів інтерес до фізики, підвищився якісний рівень підготовки учнів до уроків, збільшилась кількість учнів, які бажають підготувати презентації до теми, уроку; брати участь в різноманітних конкурсах.

Література.

 1. [Використання інформаційних технологій на уроках фізики /Упоряд. Ненашев І. Ю. — X.: Вид. школах України». Вип. З (29)).]
 2. [Робота з мультимедійною дошкою/ упоряд. Лапінський В.- К.: Шк..світ,2008- (Бібліотека «Шкільного світу»).]
 3. [Кисла І.І. Чи потрібна програма Intel?//Фізика в школах України. 2005.- № 20.]
 4. [Слюсаренко В. Тематичне тестування з використанням ППЗ «Фізика – 8 для ЗНЗ»// Фізика «Шкільний світ». 2007. № 12]
 5. [ http://www.google.ua]
 6. [ http://www.big-library.info/]
 7. [ http://www.osvita.biz/]
 8. [ http://publ.lib.ru/publib.html]

1 Комментарий

Add a Comment
 1. Шановний Валерій Вікторович!Як відомо тестові програми Test W2. та Test W2.v1.1.дають можливість створювати тестові завдення з різним ступенем оцінювання .Який критерій підбору завдань для тестів Ви використвуєте при різних шкалах оцінювання знань унів ?
  Приємно що є колеги які в свїй практиці використовують такі інструментальні засоби.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 − two =


Хмурівські читання © 2013 Електронні засоби навчання - Електронні засоби навчання