Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( ІХ Хмурівські читання)

Використання тестових технологій на основі Google-форм

Литвиненко Ольга Валентинівна

методист НМЛ інформатики та інформаційних технологій навчання
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

В статті розглядаються можливості, основні характеристики тестового контролю з використанням Google Форм для створення онлайнових тестів.

У найбільш загальному значенні тест – набір завдань, за допомогою яких оцінюються певні властивості людини, використовуючи кількісні показники виконання цих завдань.

Технологія тестового контролю включає такі етапи:

 • створення системи базових тестових завдань;
 • конструювання тесту з базових тестових завдань;
 • проведення тестування;
 • аналіз результатів тестування.

Для перевірки уміння правильно відтворювати отримані знання, доцільно використовувати неоднорідні тестові завдання закритої форми з множинним вибором, які передбачають мінімум три можливі відповіді (але не більше п’яти), серед яких правильною є лише одна. Вважається, що ця форма завдань є найбільш доцільною для різноманітних відомостей із предметів професійно-теоретичної підготовки.

При складанні тестових завдань слід дотримуватись існуючих загальноприйнятих правил які допомагають правильно формувати завдання з кількома варіантами відповідей:

 • інструкції мають бути простими, зрозумілими та стислими
 • запитальна (змістовна) частина тестового завдання формулюється, як правило, у стверджувальній формі, стисло, без подвійного тлумачення, тобто настільки просто, наскільки це можливо для точного розуміння завдання; в неї включається лише те, що є необхідним для чіткого розуміння запитання;
 • варіанти відповідей мають бути настільки стислими, наскільки це можливо;
 • усі дистрактори (неправильні варіанти відповідей) повинні бути правдоподібними, “схожими” на правильну відповідь;
 • тільки один варіант із запропонованих має бути правильним;
 • відповідь на одне запитання не повинна давати ключ до відповідей на інші запитання. Це означає, що дистрактори з одного завдання, як правило, не використовуються в переліку інших;
 • не бажано тестувати тривіальне (загальновідоме) з огляду на простоту та очевидність його виявлення;
 • використання висловлювань “жоден з перерахованих”, “правильна відповідь відсутня” як дистракторів можливо лише тоді, коли існує однозначно правильна відповідь, яка не представлена серед дистракторів;
 • використання висловлювань “усі перераховані”, “усі відповіді правильні” як дистракторів може свідчити про наявність невизначеності у формулюванні тестового завдання.

Створити онлайнові тести допоможуть форми на Google диску.

Google Форми – це зручний інструмент, за допомогою якого можна легко і швидко планувати заходи, складати опитування та анкети, а також збирати іншу інформацію. Форму можна підключити до електронної таблиці Google, і тоді відповіді респондентів будуть автоматично зберігатися в ній. Якщо ця функція не включена, ви можете відкрити меню “Відповіді” і переглянути короткий зміст.

Форму можна створити як в меню Google Диска, так і в існуючій електронній таблиці.

Створення форми в Google Диску.

 • Натисніть червону кнопку Створити і виберіть пункт Форма.
 • Обрати шаблон Форми та дати їй назву.
 • Додати питання тесту.

Ви також можете структурувати форму, розділивши її на кілька сторінок і додавши до них заголовки.

Додавання питання.

Щоб вставити питання , натисніть на стрілку поруч із кнопкою Додати елемент і виберіть у спадному меню один з наступних типів питання :

Текст. Респонденту пропонується вписати короткий відповідь.

Текст ( абзац). Респондент вписує розгорнуту відповідь .

Один зі списку. Респондент повинен вибрати один варіант відповіді з декількох .

Кілька зі списку. Респондент може обрати кілька варіантів відповіді.

Список, що випадає. Респондент вибирає один варіант з розкривного меню.

Шкала. Респондент повинен поставити оцінку, використовуючи цифрову шкалу (наприклад, від 1 до 5).

Сітка. Респондент вибирає певні точки в сітці, що складається із стовпців і рядків .

Дата. Респондент вибирає дату, використовуючи календар.

Час. Респондент вибирає точний час або часовий проміжок.

Якщо ви натиснете саму кнопку Додати елемент, а не на стрілку поруч з нею, то за замовчуванням буде додано текстовий питання. Хочете замінити його на інший? Виберіть потрібний пункт зі списку під назвою Тип питання.

Потім впишіть варіанти відповідей. Хочете пояснити своє запитання? Додайте коментар у полі Пояснення. Ви можете також встановити прапорець Зробити це питання обов’язковим: тоді користувач не зможе відправити форму, не відповівши на нього.

Редагування питань, заголовків і сторінок.

Ви можете виконати наступні дії з кожним питанням, заголовком або новою сторінкою своєї форми, що знаходяться праворуч від назви запитання:

Редагування. Щоб відредагувати об’єкт, натисніть кнопку clip_image002.

Копіювання. Щоб скопіювати об’єкт, натисніть кнопку clip_image003.

Видалення. Щоб прибрати об’єкт, натисніть кнопку clip_image004.

Зберігання відповідей.

Після відправки форми розпочнеться запис відповідей. Ви зможете вирішити, де вони зберігатимуться. Це можна зробити пізніше, відкривши вікно редагування форми і натиснувши кнопку Зберігати відповіді … на панелі інструментів.

Відповіді можна зберігати в таблиці або безпосередньо у формі. Таблиця дозволяє бачити їх у хронологічному порядку в міру надходження. Якщо відповіді записуються у форму, вони будуть доступні у вигляді зведення або CSV-файлу.

У діалоговому вікні Збереження відповідей” можна створити нову таблицю для запису відповідей і присвоїти їй будь-яку назву (мал.1). Ви також можете встановити прапорець Завжди створювати нову таблицю, якщо хочете зберігати відповіді на всі майбутні форми в таблицях.

clip_image006

Мал.1

Крім того, відповіді можна записувати на окремий аркуш у поточній таблиці. Натисніть на Новий лист існуючої таблиці і потім кнопку Вибрати. Ви побачите список своїх електронних таблиць. Встановіть прапорець поруч з потрібним файлом і натисніть Вибрати. У таблицю буде додано новий аркуш, у якому відобразяться відповіді респондентів. Зверніть увагу, що одна таблиця не може приймати відповіді з декількох форм.

Коли таблиця обрана, кнопка Зберігати відповіді – на панелі інструментів замінюється на кнопку Переглянути відповіді. Натисніть її, щоб відкрити результати опитування (або увійдіть в таблицю через меню Диска ).

Підсумок відповідей.

Підсумок відповідей можна переглянути двома способами:

І спосіб: в електронній таблиці з відповідями зробити наступні кроки (див. мал. 2).

clip_image008

Мал.2

З режиму Зведена Форма: в головному меню Зведеної форми (електронної таблиці) Форма ? Показати підсумок відповідей

В результаті на екрані ви побачите в вигляді діаграми підсумки відповідей (мал.3).

clip_image010

Мал.3

За допомогою Google Форм можна швидко проводити різноманітні опитування, аналіз та перегляд відповідей.

Використанні джерела:

 1. Бахрушин В.Е., Игнахина М.А., Шумада Р.Я. Эмпирические функции распределения результатов тестирования // Збірник праць III Міжнародної конференції “Нові інформаційні технології в освіті для всіх: система електронної освіти” / Ред. В. Гриценко. – К.: МННЦ ІТС, 2008. – С. 79 – 84.
 2. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, №7 Київ, 2007 р., «Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах».

3 Комментарии

Add a Comment
 1. Шановна Ольго Валентинівно! З цікавістю ознайомилася із матеріалом щодо використання Google Форм для створення on-line тестів. Матеріал є цінним для вчителя, оскільки інструменти Google надають прекрасну можливість зробити процес тестування ефективним та зручним.

 2. Надзвичайно корисна інформація! Сьогодні, не всі вчителі
  знайомі з цим потужним, інтерактивним, багатофункціональним онлайновим інструментом.
  “Гугловські форми” – це не лише зручний інструмент для опитування та анкетування,а ще й інструмент для планування та накопичення потрібної інформації (Форму можна підключити до електронної таблиці Google, і тоді відповіді респондентів будуть автоматично зберігатися в ній)- це зручно…

 3. Дякую, Ольго Валентинівно, що познайомили з Google-формами на курсах підвищення кваліфікації. До цього не була з ними знайома. А зараз активно використовую і як учитель-предметник, і як класний керівник. Дійсно дуже зручно і швидко доносити до дітей, збирати і опрацьовувати інформацію. Шановні колеги, якщо хтось ще не знає про Google-форми, ознайомтеся, не пошкодуєте!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


7 + nine =


Хмурівські читання © 2013 Електронні засоби навчання - Електронні засоби навчання