Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( ІХ Хмурівські читання)

Використання тестів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій як один із засобів виявити якість засвоєння знань учнів на уроках географії

Лучанов Віталій Анатолійович

директор Іванівського навчально-виховного комплексу
«загальносвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Кіровоградської районної державної адміністрації
Кіровоградської області
, учитель географії

Однією із нових форм контролю знань учнів – це перевірочні роботи тестового типу. Ці роботи представляють собою серії коротко і точно сформульованих питань та завдань, на які учні повинні дати короткі та точні відповіді. Тести складені так, що виконуючи їх, учні обмежуються лише розстановкою цифр, підкреслюванням чи односкладовими відповідями. Тести допускають точний підрахунок числа вірних та невірних відповідей і тим самим забезпечують об’єктивність оцінки знань та вмінь.

До числа переваг тестів відноситься і те, що з їх допомогою вдається за короткий час перевірити великий об’єм учбового матеріалу й перевірити учнів всього класу. Тести дуже економічні, вони піддаються швидкій обробці. А також тести являються однією з форм письмового контролю знань, що дозволяє виявити якість засвоєння знань.

Складання тестів – трудомістка справа. Тести можна систематизувати, наступним чином:

 1. Тести, що потребують від учнів односкладових відповідей на питання Що? Де? Коли?
 2. Тести, в яких учні повинні заповнити пропуски в реченнях чи абзацах.
 3. Тести-альтернативи, де учні повинні вибрати відповідь з двох, що даються.
 4. Тести, що мають декілька вірних відповідей.
 5. Тести на знаходження відповідності.

Вимоги до тестових завдань і тестів:

 1. Кожне тестове завдання має висловлювати одну думку; якщо твердження складне, то формулювання необхідно скоротити або поділити на декілька пунктів.
 2. Необхідно користуватися чіткою, зрозумілою мовою, не використовувати багатозначних понять, рідко вживаних слів, сленгу, діалектизмів.
 3. Слід намагатися використовувати прості речення, але не надто стислі (у телеграфному стилі), оскільки вони можуть мати багатозначність, та непомірно розгорнуті, оскільки вони ускладнюють розуміння завдання.
 4. Завдання мають бути реально наближеними до змісту предмета, з якого здійснюється тестування.
 5. Неправильні відповіді (дистрактори) до тестових завдань мають бути правдоподібними, стосуватися безпосередньо предмета, що вивчається, щоб мінімізувати вгадування.

Але на ряду з перевагами в цьому виді контролю є і недоліки, які наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Недоліки тестового контролю

Недоліки тестового контролю
1 Можливість відгадування вірної відповіді
2 Легко списати відповідь
3 Не розвивається письмова і усна мова
4 Неможливість прослідкувати логіку мислення учня
5 Тестові завдання складно складати
6 Не враховуються індивідуальні здібності учня
7 Не перевіряється засвоєння причинно-наслідкових зв’язків
8 Складність в оформленні роботи

Тестові завдання мають суттєві переваги над іншими формами контролю:

 • Рівень володіння теоретичним та фактичним матеріалом перевіряється швидше, ніж при використанні традиційних форм;
 • Саме за їх допомогою процес перевірки навчальних досягнень учнів значно об’єктивується й убезпечується від суб’єктивної думки вчителя або іншого контролера;
 • Остання перевага тестів над іншими формами контролю є найсуттєвішою, оскільки й учні, й їхні батьки, та й самі вчителі з – поміж інших вимог до оцінювання на перше місце ставлять саме його об’єктивність.

Тести – це давно відома і практикована форма перевірки навчальних досягнень учнів. Вирішення цього питання можливе лише за умови використання інформаційно – комунікаційних технологій. Тільки ІКТ можуть забезпечити накопичення та обробку великого обсягу різноманітної інформації щодо процесів підготовки та проведення тестувань, враховуючи вимоги дидактики, основ та методик тестології.

Однією з умов успішного складання учнями тестових завдань є пожвавлення роботи з відпрацювання у школярів навичок виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності. Слід широко застосовувати тестування як навчальний прийом та контрольну форму перевірки знань, умінь і навичок.

З кожним роком все біль важливу роль набуває комп’ютеризоване навчання, під яким розуміють педагогічну систему, що складається з педагога, персонального комп’ютера, підручника, звичайних засобів навчання. Особливістю такої системи є взаємодія трьох основних видів: між учителем і учнем, між окремими учнями та групами учнів, учня із самим собою (саморегуляція та рефлексія).

Така форма навчання відкриває нові форми контролю. Контроль за допомогою комп’ютера. Найпоширеніша форма контролю на комп’ютері це тестування (представлене в різних формах).

Для перевірки засвоєння нового матеріалу розробляється тестова контрольна робота з n – кількістю завдань. Запитання для тестової роботи вибираються комп’ютером методом випадкових чисел із n- текстових файлів, у кожному з яких по 10 запитань.

Для відповіді на тестові запитання необхідно зареєструватися. Прізвище та ім’я учня вноситься в базу даних комп’ютера. Результати виводяться у вигляді журналу, де можна знайти прізвище учня, використовуючи функцію пошуку.

Тестові запитання вчитель може змінювати у процесі тестування (кожний клас може отримувати свій набір запитань).

Для оцінювання навчальних досягнень учнів я, використовую програму Ekon-test, яка дає можливість легко і швидко створювати тестові завдання. Програма змінює місце положення запитань та відповідей, оцінювання проводиться за 12 бальною системою. Застосування даної програми є доцільним на етапі актуалізації опорних знань, закріплення вивченого матеріалу, а також під час проведення тематичного оцінювання.

Помічником у моїй роботі є програма «Универсальный тест», яка дає мені можливість використовувати малюнки, таблиці, схеми, діаграми та графіки. Кількість запитань та варіантів відповідей необмежена, а присутній електронний журнал зберігає результати тестування.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


eight × 1 =


Хмурівські читання © 2013 Електронні засоби навчання - Електронні засоби навчання