Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( ІХ Хмурівські читання)

Тестові завдання як засіб розвитку учня

Голодюк Лариса Степанівна

завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти
КЗ «Кіровоградський ОІППО імені Василя Сухомлинського»,
кандидат педагогічних наук, доцент

Підвищений інтерес вчителів до упорядкування та використання тестових завдань пов’язаний з кількома чинниками: обов’язкове ЗНО з математики; швидкість і зручність у перевірці правильності виконання завдань; можливість організації само- та взаємо- оцінювання і контролю, які здійснюються учнями та ін.

Структура тестових завдань може бути різною, але обов’язково у змісті завдань потрібно надавати учню можливість розвиватися.

Розвиток навичок мислення високого рівня (Б.Блум): знання; розуміння; застосування; аналіз; синтез; оцінювання прослідковується у роботах ряду науковців. Так, В.Симонов у розвитку учнів розрізняє наступні етапи: запам’ятовування; розуміння; найпростіші вміння й навички; відтворення. В.Безпалько процес розвитку школярів пропонує здійснювати шляхом: учнівської діяльності з пізнання; виконанням алгоритмічних рішень типових завдань; евристичного вибору дії, застосування знань; творчого пошуку вирішення, відтворення знань у новій ситуації. М. Скаткін визначає у процесі навчання школярів системи завдань на: відтворення поняття; розпізнання поняття; застосування поняття; відтворення системи понять; застосування системи понять.

Таким чином, навіть у процесі виконання тестових завдань має реалізуватися лінія розвитку дитини.

Пропонуємо авторський варіант розвивальних тестових завдань з математики зміст яких реалізує багатоцільове призначення: засвоєння понять та їх властивостей; навчальна самоперевірка; діагностика рівня навчальних досягнень учнів.

Пропонована система рівневих завдань включає п’ять блоків.

Виконання завдань типу «Поінформованість» доречне на початковому рівні навчальних досягнень, коли учень має елементарні уявлення про геометричні об’єкти та їх властивості.

Завдання типу «Обізнаність» близькі до вимог середнього рівня. Виконання даних вправ виявляє рівень володіння інформацією та якість практичних умінь.

Набір завдань «Аналогії» спрямований на вміння встановлювати логічні зв’язки. Варто пропонувати всім учням.

Завдання типу «Класифікації» відповідають вимогам достатнього рівня: аналогія залежностей між елементами геометричних фігур, вміння аргументувати власті дії .

Завдання типу «Узагальнення» відповідають вимогам високого рівня. Узагальнення власних знань, використання набутих знань і умінь в нестандартних умовах.

Приклад тестових завдань до теми «Метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Теорема Піфагора (8 клас)» розміщені на блозі кафедри (timso.koippo.kr.ua/blogs/blog2.php).

З даної теми пропоную ряд сайтів інформація з яких допоможе вчителю в складанні тестових завдань.

  1. Ваш школьный помощник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.matematika-na.ru/6class/
  2. Клочко І.Я. Нестандартна математика. Тестові завдання 4-6 клас [Електронний ресурс]. – Режим доступу : books.google.com.ua/books?id=evG6Z26VTqYC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=тестові+завдання+на+уроках+математики&source=bl&ots=uqXi6bxjc1&sig=4lq65iMBVMurh8yKuSjzCVuEneY&hl=uk&sa=X&ei=CqJfUrGjNqOJ4ASM4IHoBw&ved=0CEwQ6AEwBTgK#v=onepage&q=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&f=false
  3. Математичний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.matklas.com.ua/
  4. Український центр оцінювання якості освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrainetest.com.ua/

4 Комментарии

Add a Comment
  1. Шановна Лариса Степанівна! Дякую за цікавий матеріал, а також за інтернет ресурси. які можна практично використовувати в своїй діяльності. Успіхів вам у вашій праці. Дякуємо за можливість поспілкуватися з іншими колегами.

  2. Шановна Лариса Степан1вна!На мою думку тести ЗНО, які є обличчям системи освітнього тестування у цілому, а їх якість істотно впливає на якість відбору студентів українських університетів та долю кожного абітурієнта -повинн1 бути в електронному вар1ант1 для кожного предмету 1 доступн1 кожному предметнику – за п1дсумками ЗНО минулого року.Зрозум1ло що не кожний тест – завдання можна перевести в електронний вар1ант- але все ж таки – чи не плануэться поширення тест1в ЗНО в елекронному вар1ант1.

  3. Шановна Ларисо Степанівно!
    Тема ІХ Хмурівських читань дійсно є актуальною. Якісна підготовка тестових робіт потребує досить великих затрат часу, але кожен сучасний педагог розуміє, що тестовий контроль знань повинен бути присутнім у його практиці. Тому дякую Вам за можливість обміну досвідом складання тестових завдань та готовими зразками робіт з іншими вчителями!

  4. Погоджуюся, що зміст тестових завдань повинен давати можливість учням розвиватися. З досвіду можу сказати, що коли даєш учням лише невеликі тестові завдання переважно одного типу, а не тестову роботу на цілий урок, після виконання завдань вони запитують, чи буде у них можливість допрацювати на уроці, щоб підвищити оцінку. Треба надавати їм таку можливість. Якщо ж це тестова робота, що розрахована на цілий урок (контрольна чи залікова), завдання дійсно повинні бути розвивальними і давати можливість учням отримати оцінку високого рівня. Дякую за зразки тестових робіт з геометрії!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


two × = 6


Хмурівські читання © 2013 Електронні засоби навчання - Електронні засоби навчання