Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( ІХ Хмурівські читання)

Тестові технології як один із засобів перевірки й оцінки результатів навчання школярів у сучасній школі

Кваша Наталія Вікторівна

вчитель інформатики та математики
Мартоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області

У даній роботі йдеться мова про вимоги до складання тестових завдань, переваги та недоліки використання тестів у навчальному процесі. Описаний досвід роботи з бланковими тестами та комп’ютерними тестовими програмами на уроках математики. Подаються посилання на сайти, з яких можна завантажити програми для створення тестів та готові тестові завдання.

Тести як вимірювальний інструмент використовуються в більшості країн світу. Тестологія як теорія і практика тестування існує більш 120 років, і за цей час накопичений величезний досвід використання тестів у різних сферах людської діяльності.

Тести – один із засобів перевірки й оцінки результатів навчання школярів. Останнім часом вони одержують усе більше застосування в практиці навчання.

Створюючи тестові завдання до уроків самостійно, вчитель повинен перш за все оволодіти теорією для створення тестів. Я пропоную опрацювати навчальні посібники, які можна скачати на сайті нашої школи : http://martonosha.ucoz.ru на сторінці «Тести: теорія, тестуючі програми та зразки». Тільки опрацювавши вимоги до створення тестів, можна створити надійні, валідні, репрезентативні тести, які принесуть результат. Валідність – аспект надійності. Валідність – це відповідність змісту тесту результатам навчання, що зафіксовані в програмі.

Основні вимоги до тестових завдань для забезпечення їх валідності :

 1. кожне тестове завдання повинно мати тільки одну думку; якщо твердження складне, то формулювання необхідно скорочувати або поділити на декілька пунктів;
 2. необхідно користуватися чіткою, зрозумілою мовою, не використовувати багатозначних понять, рідко вживаних слів, сленгу, діалектизмів;
 3. слід використовувати за можливістю прості речення, тому що дуже короткі (у телеграфному стилі) формулювання, як правило, є багатозначними, а непомірно довгі фрази ускладнюють розуміння завдання, викликають втому;
 4. завдання повинні бути реально наближені до предмета, з якого вимірюється рівень знань, мати конкретний зміст;
 5. невірні відповіді до тестових запитань повинні бути правдо­подібні, мати реальне відношення до предмета, що вивчається, з метою мінімізації вгадування.

Найважливішим тут є повнота охоплення завданнями навчального матеріалу, що перевіряється, як говорять у дидактиці, репрезентативність (показність) перевірочних завдань. Якщо мова йде про підсумкову перевірочну роботу, то нею охоплюється весь курс, найважливіші його теми, найбільш значимий у них матеріал.

Досвід показує, що застосування тестового контролю дає такі педагогічні результати:

 1. раціональніше використання час уроку;
 2. охоплення більшого обсягу навчального матеріалу;
 3. швидке встановлення зворотного зв’язку з учнями і визначення рівня засвоєння матеріалу;
 4. можливість визначити прогалини в знаннях та уміннях і внести відповідні корективи;
 5. тестова перевірка дисциплінує учнів, індивідуалізує роботу з учнями;
 6. стимулюється саморозвиток учнів, підвищується їхній інтерес до предмету.

У багатьох підручниках з математики в кінці вивченої теми подаються готові тестові завдання для перевірки знань учнів. Це є своєрідною підготовкою до ДПА та ЗНО з математики, у яких складовими частинами є саме різновиди тестових завдань. Додатково практикую проводити «Самостійні роботи на готових бланках з елементами тестування», які особисто розробляю відповідно до теми (Додаток 1. Цей та інші зразки можна завантажити з сайту http://martonosha.ucoz.ru/ на сторінці «Тести: теорія, тестуючі програми та зразки»). Таке оцінювання можна проводити в бажаний для вчителя момент вивчення теми: при перевірці домашньої роботи, при закріпленні матеріалу на уроці, при узагальненні та систематизації тощо. Самостійні роботи роздруковуються на обох сторонах аркушу А4 і кожна дитина отримує свій аркуш. Дані друковані самостійні роботи можна видозмінювати, замінивши всі завдання тестовими або видаливши деякі. В надрукованій формі, це робиться досить легко. Оцінювання можна проводити взаємоперевіркою (вчитель вказує правильні відповіді) або учні здають аркуші і вчитель перевіряє роботи після уроку . Якщо вчитель володіє ІКТ , то зручним є використання комп’ютерних програм для складання тестів. Їх багато, але найзручнішими є тестуюча програма Олексія Шестопалова “Test-W”( Test-W одержав гриф “Схвалено МОНУ” і сертифікат, що дозволяє використовувати цей програмний продукт в навчальних закладах. ) та узагальнена її версія “Test-W2”. Ці програми не потребують інсталювання на комп’ютер, їх достатньо перекинути на комп’ютер разом з папкою, в якій вони знаходяться. Про детальнішу роботу цих програм можна дізнатися на сайті видавництва «Аспект». (http://www.aspekt-edu.kiev.ua/) Пропоную ще такі програми для створення компютерних тестів: my test; редактор тестівАйрен; easyQuizzy 2.0., які встановлюються на комп’ютер і є більш функціональними.

Порівняно з традиційними формами контролю комп’ютерне тестування має ряд переваг:

 • швидке одержання результатів і звільнення викладача від трудомісткої роботи з обробки результатів тестування;
 • індивідуалізація процесу навчання (автономність);
 • певний психологічний комфорт учнів під час тестування;
 • оперативність;
 • підвищення об’єктивності оцінювання знань, і, як наслідок, позитивний стимулюючий вплив на пізнавальну діяльність учня;
 • конфіденційність при анонімному тестуванні;
 • тестування на комп’ютері більш цікаве у порівнянні з традиційними формами опитування, що створює позитивну мотивацію в учнів;
 • виключення негативного впливу на результати тестування таких факторів як настрій, рівень кваліфікації й інші характеристики конкретного викладача;
 • можливість застосування технічних засобів;
 • універсальність, охоплення всіх стадій процесу навчання;
 • контроль великого обсягу матеріалу;
 • зменшення порівняно з традиційним опитуванням затрати часу на 50 відсотків.

До недоліків комп’ютерного тестування можна віднести:

 • складність розробки науково обґрунтованого змісту тестів;
 • можливість відгадування учнями правильних відповідей, а, отже, ймовірність помилкової оцінки;
 • відсутність безпосереднього діалогу між викладачем і учнем і, як наслідок, можливості пояснення помилки.

Залучати до набору тестових завдань на комп’ютері можна учнів 11 класу під час вивчення теми на уроці інформатики «Огляд програмних засобів для підтримки навчання шкільних предметів». Таким чином учні отримують початкові уявлення про створення прикладного педагогічного забезпечення.

На сайті нашої школи (http://martonosha.ucoz.ru/) створена сторінка «Тести: теорія, тестуючі програми та зразки» для вчителів, що бажають використовувати тести для контролю результатів навчання школярів.

Контрольно-оцінна діяльність учителя та учнів є важливим необхідним компонентом навчально-виховного процесу. В умовах розбудови сучасної шкільної освіти вона потребує вдосконалення і якісного методичного забезпечення. З-поміж різних видів контролю тестовий комп’ютерний контроль відіграє провідну роль, оскільки впливає на характер засвоєння знань, на розумовий розвиток школярів, забезпечує здійснення діагностики рівнів навченості учнів і на цій основі індивідуалізує процес навчання.

Література

 1. Кухар Л.О., Сергієнко В.П. Конструювання тестів. Курс лекцій: навч. пос…-Л.,2010
 2. Коломієць А.М., Хілько Н.Г.. Переваги та недоліки тестового контролю знань .Доступ HTTP: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/21238
 3. Леонський В.Д., Лавінський М.С., Паращенко Л.І. Орга­нізація тестування у середньоосвітньому навчаль­ному закладі / Київський міжрегіональний інститут удоскона­лення вчителів ім. Б. Грінченка.- К., 2001.
 4. Майоров А.Н. Теорія і практика створення тестів. – М., “Інтелект центр”, 2001.
 1. Сайт Мартоніської школи. Доступ HTTP: http://martonosha.ucoz.ru/
 2. Сайт видавництва «Аспект» . Доступ HTTP: http://www.aspekt-edu.kiev.ua/

clip_image002

clip_image004

3 Комментарии

Add a Comment
 1. Шановна Наталіє Вікторівно!
  Цілком погоджуюся з Вашим висловом “невірні відповіді до тестових запитань повинні бути правдо­подібні, мати реальне відношення до предмета, що вивчається, з метою мінімізації вгадування”. Особисто мені не один раз доводилося бачити тестові завдання, які не відповідають даній вимозі – деякі невірні варіанти відповідей просто викликають сміх. Сподобались Ваші тестові роботи у бланковому вигляді (діагностичні і самостійні), буду використовувати на своїх уроках. Дякую!

 2. Шановна Наталіє Вікторівно!
  Стаття цікава і надзвичайно актуальна.З викладеного видно, що робота написана практикуючим учителем, майстром своєї справи. Абсолютно з Вами згодна, що “застосування тестового контролю дає такі педагогічні результати:раціональніше використання час уроку; охоплення більшого обсягу навчального матеріалу; швидке встановлення зворотного зв’язку з учнями і визначення рівня засвоєння матеріалу;
  можливість визначити прогалини в знаннях та уміннях і внести відповідні корективи; тестова перевірка дисциплінує учнів, індивідуалізує роботу з учнями; стимулюється саморозвиток учнів, підвищується їхній інтерес до предмету.” Програма Олексія Шестопалова “Test-W” дійсно найзручніша і варта уваги для застосовування на уроках з усіх шкільних предметів. Дякую!Бажай успіхів!

 3. Привіт, колеги!!! Тестуюча оболонка О. Шестопалова, має своє продовження в наступній , доповненій версії “Test_2W”, дає можливість кращого редагування, варіативності роботи. Велика дяка Юрію Баку за пропагування та кропітку роботу в напрацюванні цієї проблеми!!! Маю власні електронні тести з поточної, тематичної оцінки знань школярів, розроблених по класах, і розташованих на власному сайті istorya.at.ua Дякую за співпрацю, з повагою С.Д.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 × = sixty four


Хмурівські читання © 2013 Електронні засоби навчання - Електронні засоби навчання