Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( ІХ Хмурівські читання)

Тестові технології навчання з української мови та літератури

 Калюта Валентина Олександрівна

вчитель української мови та літератури
Користівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені А.П.Гайдара
Олександрійської районної ради
Кіровоградської області

Одною із ефективних і, головне, об’єктивних форм оцінювання знань, умінь і навичок учнів з української мови та літератури має бути використання тестових технологій. Саме така форма проведення поточного і тематичного контролю дає можливість учителю швидко і об’єктивно перевірити знання учнів, скоригувати їх шляхом додаткового опрацювання слабо засвоєної теми. Усвідомлення школярами, що їх обов’язково оцінюватимуть на уроці, стимулюватиме їх самостійну роботу.

Проблема оцінювання знань учнів сьогодні особливо актуальна. Якість освіти безпосередньо пов’язують з системою оцінювання всіх складових навчально-виховного процесу – навчальних досягнень учнів, ефективністю роботи кожного вчителя і школи в цілому. Чим об’єктивніше буде це оцінювання, тим якіснішою стане освіта. Тому у всьому світі визнаними інструментами педагогічного оцінювання є тестові технології. Переконана, що дійсно, вірно розроблені тести дають об’єктивне оцінювання знань учнів.

Актуальність впровадження тестів на уроках української мови та літератури покликана ще іншою вимогою часу – необхідністю використовувати тестові технології для якісної підготовки учнів до ЗНО.

Що дає використання тестів учителю? Звичайно, об’єктивну оцінку знань, швидку перевірку відповідей, мінімум втрат часу або взагалі відсутність втрат, якщо поточне бланкове тестування проводиться з комп’ютерною перевіркою. Комп’ютер сам видає результати.

Як впливає систематичне використання тестових технологій на школярів? Дійсно, якщо кожен учень знатиме, що на уроці його обов’язково оцінюватимуть, то це вже стимулюватиме його готуватися до уроку. Тобто зростає рівень самостійної роботи учнів.

Окрім того, тестування допомагає повністю зняти питання про суб’єктивність оцінки учня. Адже не зважаючи на рекомендовані Міністерством освіти і науки загальні критерії оцінювання, кожен учитель має своє розуміння принципів об’єктивності і справедливості. Тобто, оцінка вчителя має емоційне забарвлення, яке іноді впливає на результат. Тести ж передбачають проведення об’єктивного кількісного зіставлення певної властивості певного учня з певним еталоном.

Використання тестів під час поточного контролю дає змогу вчителю швидко отримати інформацію про рівень знань учнів і в результаті своєчасно скорегувати засвоєння ними навчального матеріалу.

Тематичний тестовий контроль допомагає виявити рівень засвоєння учнями розділу чи теми програми. Проаналізувавши результати такого тестування, планую наступну роботу з предмета: якщо рівень знань учнів посередній, додатково опрацьовую дану тему, якщо достатній – переходжу до вивчення наступної теми.

Головним у розробці тестів вважаю принцип науковості (на його відсутність «страждають» безліч завдань). Іноді в практиці вчителів контрольні завдання бувають занадто легкі ,що призводить до невиправданого завищення результатів.

У тест відбираю найважливіші завдання навчальної теми. Використовую під час проведення тестування завдання різного типу, що дає змогу відсунути межу появи втоми і, як результат, збільшити загальну кількість завдань у тестах.

Особлива увага під час розробки тестів повинна звертатися на такі питання: чи правильно сформульовано завдання, чи має завдання подвійне заперечення, чи містить слово конструкції, які складно сприймати, чи немає варіантів, які взаємно виключають одне одного і т.д.

У проведенні тестових технологій є один дуже суттєвий мінус-відсутність підґрунтя для розвитку мовлення учнів. Тому на уроках літератури під час проведення тематичного контролю поєдную тестові завдання із творчими, в яких учні мають змогу зв’язно висловити свої думки з приводу прочитаного.

Плануючи навчальну роботу на рік, враховую рекомендації вчених, які найсприятливішими для тестування вважають проміжки часу з 9 до 12 години.

Отже, систематичне тестування допомагає об’єктивно оцінити рівень навальних досягнень учнів, підготувати їх до ЗНО.

3 Комментарии

Add a Comment
  1. Шановна Валентина Олександр1вна ! Д1йсно-актуальність впровадження тестів на уроках української мови та літератури покликана необхідністю використовувати тестові технології для якісної підготовки учнів до ЗНО.Це стосуэться не т1льки урок1в української мови та літератури.Чи використовуэте Ви на власних уроках електронн1 тестов1 завдання ?

    1. Звичайно, я використовую на власних уроках тестові завдання,адже така форма перевірки знань учнів більш об’єктивна і дозволяє здійснювати контроль протягом короткого часу

  2. Валентино Олександрівно, мені сподобалась Ваша доповідь. Особливо цінні опора на власний досвід і дотримання принципу науковості під час відбору тестових завдань з української мови. А от література, як Ви вважаєте, не втратить своєї неповторності, якщо її оцінюватиме лише комп’ютор?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− three = 5


Хмурівські читання © 2013 Електронні засоби навчання - Електронні засоби навчання