Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( ІХ Хмурівські читання)

Тестові технології навчання на уроках математики та інформатики

Попова Людмила Миколаївна

вчитель математики та інформатики
спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №7
Світловодської міської ради
Кіровоградської області

Тестування – один із найбільш об’єктивних методів перевірки рівня знань учнів. Вміння складати грамотні тестові завдання необхідні кожному сучасному педагогу. Даний матеріал містить рекомендації щодо створення тестових робіт з різними видами тестових завдань і зразки тестових робіт з математики та інформатики, створені засобами програм Microsoft Word та Microsoft Excel.

Учителю щоденно доводиться контролювати навчальну діяльність учнів шляхом оцінювання письмових робіт та усних опитувань. Думки вчителів щодо значення оцінювання розділяються: одні вважають, що оцінка повинна бути індикатором якості навчання учня, інші ж доводять, що оцінка – це показник переваг чи недоліків тієї чи іншої методики навчання. Але в будь-якому випадку оцінювальна діяльність вчителя повинна бути об’єктивною, здійснюватись в інтересах розвитку дитини. Разом з контролюючою, оцінювання здійснює навчальну, діагностичну, виховну, розвиваючу та прогностичну функції.

У сучасній педагогіці розрізняють наступні види контролю: попередній, поточний, тематичний і підсумковий. Для здійснення цих видів контролю можна використовувати різні методи. Кожен педагог самостійно визначає метод, необхідний у тій чи іншій системі контролю.

Досліджуючи проблему оцінювання навчальної діяльності учнів протягом декількох років, визначила, що тестування – це метод, який дозволяє перевірити результати навчання з великою часткою об’єктивності. Тому разом з іншими методами контролю знань використовую тестовий.

Мотиви, що спонукають мене використовувати тести на уроках математики та інформатики:

1. У зв’язку з інформаційною насиченістю навчального процесу тестова перевірка дозволяє:

 • а) більш раціонально використовувати час уроку;
 • б) охоплювати великий обсяг матеріалу;
 • в) швидко встановлювати зворотній зв’язок з учнями і визначати рівень засвоєння матеріалу;
 • г) зосереджувати увагу на прогалинах у знаннях і вміннях, вчасно вносити в них корективи;
 • д) тестовий контроль забезпечує одночасну перевірку знань учнів усього класу, формує мотивацію для підготовки до кожного уроку, дисциплінує їх;
 • е) у багатьох випадках тести дозволяють подолати суб’єктивність у виставленні оцінок;
 • ж) правильно оформлений тест розвиває у дітей сумлінність і охайність;
 • з) використання тестів на уроках підвищує інтерес до предмета.

2. Кожен старшокласник стикається з необхідністю здачі ЗНО з використанням тестування. Досвід показує, що учні не завжди можуть продемонструвати свій рівень знань через зайве хвилювання. Тому необхідна попередня систематична підготовка до ЗНО всіх учасників освітнього процесу, відпрацювання окремих етапів в умовах не настільки емоційно напружених.

Слід пам’ятати про вимоги до тестових завдань :

 1. Валідність – адекватність цілям перевірки.
 2. Визначеність – при читанні умови завдання учень повинен добре розуміти, які завдання і в якому обсязі він повинен виконати.
 3. Простота – формулювання завдань та відповідей на них повинні бути чіткими і короткими. Показниками простоти є швидкість виконання завдань.
 4. Однозначність – умови завдань та формулювання відповідей необхідно представляти однозначно зрозумілими.
 5. Рівноскладність – при складанні тестів з різними видами завдань необхідно враховувати, щоб основна частина була орієнтована на перевірку в учнів базових знань, умінь і навичок, а завдання творчого характеру повинні перевіряти здатність застосовувати отримані знання у новій або зміненій ситуації .

При створенні тестів найчастіше використовую чотири форми тестових завдань:

 1. Закриті тестові завдання (з вибором одного або декількох правильних варіантів відповідей із декількох запропонованих).
 2. Відкриті тестові завдання (з можливістю самостійно записувати правильну відповідь).
 3. Завдання на встановлення відповідності.
 4. Завдання на встановлення правильної послідовності дій та пошук зайвих дій.

Пропоную зразки тестових робіт з різними видами завдань, які я застосовую на практиці:

1. Тестова робота з геометрії, 7 клас. Тема «Найпростіші геометричні фігури та їх властивості. Суміжні та вертикальні кути». Робота виконана засобами програми Microsoft Excel, містить тестові завдання закритої форми з однією правильною відповіддю. Тест виконується учнями в електронному вигляді. Після проходження тесту учневі автоматично виставляється оцінка. Після відкриття документу виберіть Файл/Скачати як.

Скачати тест

2. Тестова робота з математики, 5 клас. Тема «Усі дії з десятковими дробами». Робота виконана засобами програми Microsoft Excel, містить закриті (перший рівень) та відкриті (другий рівень) тестові завдання. Тест виконується учнями в електронному вигляді. Після проходження тесту учневі автоматично виставляється оцінка. При створенні тесту використовувалися макроси, тому після завантаження файлу рекомендується його закрити, а потім повторно відкрити і увімкнути макроси.

Скачати тест

3. Тестова робота з інформатики, 8 клас. Тема «Алгоритми. Базові структури алгоритмів». Робота виконана засобами програми Microsoft Word, містить закриті (з вибором одного або декількох правильних варіантів відповідей із декількох запропонованих) та відкриті тестові завдання, завдання на встановлення відповідності. Тест роздруковується та виконується учнями в бланковому вигляді. Оцінка виставляється вчителем.

Відкрити тест

4. Тестові завдання з геометрії, 8 клас. Тема «Середня лінія трикутника». Робота виконана засобами програми Microsoft Word, містить завдання на встановлення відповідності. Тест роздруковується та виконується учнями в бланковому вигляді. Оцінка виставляється вчителем.

Відкрити тест

5. Тестові завдання з інформатики, 8 клас. Тема «Робота з масивами». Робота виконана засобами програми Microsoft Word, містить завдання на встановлення правильної послідовності дій та пошук зайвих елементів. Тест роздруковується та виконується учнями в бланковому вигляді. Оцінка виставляється вчителем.

Відкрити тест

Не вважаю, що тестування може повністю замінити звичайні контрольні та самостійні роботи. Основна перевага тестової форми контролю – це простота та швидкість, з якою робиться оцінка рівня навченості з даної конкретної теми, що дозволяє до того ж реально оцінити готовність до підсумкового контролю в інших, традиційних формах і, в разі потреби, відкоригувати ті чи інші елементи теми.

Хочеться відзначити ще одну особливість тестів – вони сприймаються більшістю учнів як своєрідна гра. Тим самим знімається цілий ряд психологічних проблем – страхів, стресів, характерних для звичайних форм контролю. При тестовому контролі знань не виникає конфліктів між вчителем і учнем, навіть при поганому результаті в учня зберігається позитивний психологічний настрій на навчання.

Але не можна не згадати і недоліки застосування тестового методу контролю:

 1. Можливість вгадування.
 2. Неможливість простеження логіки учня.
 3. Складність перевірки глибини знань, умінь і навичок учнів.

До інших недоліків можна віднести наступне : значні витрати часу на виготовлення пакету тестів; при бланковому тестуванні витрачається багато паперу; списування; не розвивається мова учнів. Однак ці проблеми можна вирішити. Уникнути витрати паперу можна, якщо проводити не бланкове, а комп’ютерне тестування. Складаючи тест у декількох варіантах можна уникнути списування. Обговорюючи завдання та відповіді після тестування можна розв’язувати проблему розвитку мовлення учнів.

Враховуючи все вище зазначене, можна зробити висновок: вміння складати грамотні тестові завдання і цілі тести необхідні кожному сучасному педагогу. Тести не можуть служити єдиною формою контролю за якістю успішності учнів, але вони обов’язково повинні бути присутніми у практиці використання кожного вчителя. Учитель повинен застосовувати тестову форму контролю методично грамотно, оптимально поєднуючи з традиційними формами контролю.

Використані джерела

 1. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 5-е видання, доповнене і перероблене – К., 2007. – 656 с.
 2. Конструювання тестів. Курс лекцій: навч. посіб. /Л.О. Кухар, В.П. Сергієнко. – Луцьк, 2010. – 182 с.
 3. Інтернет ресурси: http://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/2724/ http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/tekhnologiyi-navchannya-v-suchasnii-shkoli.html

3 Комментарии

Add a Comment
 1. Шановна Людмила Миколаївна! Я з вами повністю згодна, що грамотне використання тестів сприяє розвитку учнів.Дякуємо за гарні приклади тестів. Чи завжди у вас є можливість проводити уроки математики в комп’ютерному класі? Успіхів вам.

  1. Дякую, Ольго Іванівно!
   Я викладаю факультативний курс “Комп’ютерний супровід курсу математики” у 5 класі (автори програми Голодюк Л. С., Литвиненко О. В., Скрипка Г. В., Чала М. С.). Маю можливість постійно проводити заняття у комп’ютерному класі. У 9 класі за рахунок варіативної складової навчального плану маю додатковий урок геометрії, який постійно проводжу у комп’ютерному класі (при цьому клас ділиться на дві підгрупи). На цьому уроці систематично використовую пакет динамічної геометрії DG, розроблений авторським колективом ХНПУ ім. Г.С. Сковороди – С.А.Раковим, К.О.Осенковим.

 2. Досить цікавий матеріал, шановна Людмило Миколаївно! Поділяю Вашу точку зору, стосовно того, що кожний учитель на сучасному етапі розвитку освіти повинен володіти вмінням складати грамотні тестові завдання, адже не завжди готова друкована продукція може задовольнити педагога-практика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


2 × = sixteen


Хмурівські читання © 2013 Електронні засоби навчання - Електронні засоби навчання