Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( ІХ Хмурівські читання)

Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів

 Бочарова Надія Петрівна

методист районного методичного кабінету

відділу освіти, молоді та спорту Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Проблема якості освіти непокоїть сьогодні всіх. Якість освіти забезпечується постійним контролем із метою своєчасного усунення недоліків та підвищення ефективності функціонування всіх складників системи.

У здійсненні цих завдань важливе значення має цілеспрямована робота по дальшому вдосконаленню існуючих і пошуку нових форм і методів навчання які б надавали можливість вчителю працювати творчо, спонукаючи учнів до активної пізнавальної діяльності і володінню глибокими переконаннями.

Творчий пошук в цьому напрямку по впровадженню в практику лекційно-практичної системи навчання здійснював О.О.Хмура.

Ця система дає змогу вчителям творчо підходити до планування і проведення занять, сама організація яких стимулює учнів до систематичної навчальної роботи, збуджує інтерес до знань, допитливості, яка задовольняється успішним вирішенням проблемних питань, через пошук, спрямований учителем. [1,1-3]

Виходячи із сучасних вимог, які визначені Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти перед учителями з базових дисциплін стоять завдання сформувати в учнів ключові компетентності, які допоможуть їм досягти певного рівня соціалізації – навчитися у школі і поза школою успішно вирішувати питання особистого та суспільного життя, а також допомогти учням набути предметних компетентностей, які дадуть можливість індивідуалізувати теоретичні знання, сформувати позитивну мотивацію до пізнавальної діяльності. [2,42]

В цьому сенсі лекційно-практична система з дидактично обгрунтованою послідовністю сприятиме узагальненню, систематизації і закріпленню знань, умінь і навичок учнів. Такий підхід до навчання передбачає широке використання технологій проведення моніторингу якості освіти в школі з базових дисциплін.

Впродовж 2-х останніх років у районі системно серед учнів 5,9-11 класів загальноосвітніх шкіл проводиться моніторинг, з метою оцінки спроможності учнів до опанування навчального матеріалу та виявлення тенденції у підвищенні успішності.

Реалізуючи завдання, вчителі мають змогу:

  • визначити причини, що негативно впливають на рівень знань учнів ішляхи їх подолання;
  • скласти програму регулювання та корекції рівня знань учнів 5-х, 9-10
  • класів з базових дисциплін відповідно до вимог державних стандартів. Учасниками моніторингу є: адміністрація школи, голови МО, вчителі, учні. Інструментарій дослідження – діагностичні контрольні роботи, тести, анкети та ін..

Наприкінці вересня –початку жовтня педагогічні працівники школи проводять діагностичні контрольні роботи, тести. На основі аналізу цих тестів учителі-предметники для кожного класу складають на поточний навчаль­ний рік план корекції знань із предмета, а класні ке­рівники за результатами попереднього оцінювання оформляють моніторингову карту (додатки 1, 2). [2,45]\

Додаток 1

Моніторингова карта успішності учнів __ класу

за результатами 20__ 20__ н.р.

Прізвище, ім’я по батькові учня Навчальний предмет
1
2
Рейтинг предмета

Навчаються на високому рівні __ учнів, що складає %

Навчаються на достатньому рівні __учнів, що складає %

Навчаються на середньому рівні __ учнів, що складає %

Навчаються на початковому рівні __ учнів, що складає %

Класний керівник Рейтинг класу___

Додаток 2

Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів

(назва предмета) за результатами __________________

Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Середній бал

Так, опрацювавши дані таблиць, заступник ди­ректора з навчально-виховної роботи виявляє найнижчий рівень знань на початку навчального року з певного предмету. За допомогою порівняльних діаграм визначили клас, у якому найнижчий рівень навчальних досягнень.

На основі цих даних адміністрація школи приймає рішення щодо здійснення перевірки стану викладання означеного предмету та класно-узагальнюючого контролю з залученням до визначеного раніше кола учасників психологічну службу . Даний моніторинг обов’язково передбачає здійснення поточного оцінювання, самооцінювання (зрізи знань на кінець І семестру). [3,8-9]

Методичне об’єднання вчителів розробляє рекомендації щодо підвищення якості навчання з предмета та визначає шляхи подолання недоліків. На занятті психолого-педагогічного семінару розробляється система заходів для підвищення інтересу учнів до предмету та пам’ятку «Рекомендації щодо форм і методів підвищення рівня навченості учнів та шляхи формування творчої особистості».

Проведена діагностика наприкінці навчального року засвідчує позитивні зміни рівня інтелектуального розвитку в тих учнів, з якими проводили корекційну роботу. За наслідками проведеної роботи адміністрація школи видає наказ «Про стан викладання, дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм і рівня навчальних досягнень».

За результатами тематичного оцінювання, видно , на які навчальні теми варто звернути увагу під час повторення навчального матеріалу та надалі грамотно здійснювати корекцію знань. [2,44]

Як бачимо організація навчально-виховного процесу передбачає не шаблонну, не трафаретну побудову занять, а творчий підхід, постійний пошук більш вдалого поєднання методів і форм навчальної роботи. Тільки враховуючи конкретні умови можна спланувати свої дії так, щоб домогтись успіху,забезпечивши високу ефективність занять. Саме на це орієнтує вчителя лекційно-практична система, стаючи йому до послуг . Не слід забувати , що самі по собі форми і методи навчання, які б досконалими вони не були, успіху справи не вирішують. Вони лише інструмент, до якого потрібні вмілі руки майстра.

Література

1. Коваленко В. Лекційно-практична система в дії.-К.:Радянська школа.-1988.-№7.-С.1-3

2. Казначей І. Технологія організації і проведення моніторингу якості освіти в школі.-К.:Школа.-2008.-№3(27).-С.42-45

3. Гриб С. Організація моніторингових досліджень у школі.-К.:Школа.-2012.-№1(73)-С.8-9

1 Комментарий

Add a Comment
  1. Надіє Петрівно!Згідна,що система діагностики яка існує в районі дає підстави вчителям порівнювати, постійно аналізувати та корегувати надання освітніх послуг учням.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 − = seven


Хмурівські читання © 2013 Електронні засоби навчання - Електронні засоби навчання