Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( ІХ Хмурівські читання)

Інструментальна оболонка для створення тестових завдань "Hot Potatoes"

Буртовий Сергій Вікторович

старший викладач кафедри
теорії і методики середньої освіти
КЗ «Кіровоградський ОІППО імені Василя Сухомлинського»

У тезах розглядаються можливості створення і подальшої реалізації тестових завдань за допомогою інструментальної програмної тестової оболонки Hot Potatoes.

Педагогічний контроль є невід’ємною частиною процесу освіти та професійної підготовки фахівців. Він має знаходитися в органічному зв’язку з іншими елементами педагогічної системи, не замінюючи дидактичні засоби навчання, а допомагаючи виявити досягнення і недоліки цього процесу. Практика довела, що найбільш коректним засобом вимірювання рівня знань суб’єкта навчання є тест. У деяких країнах тести взагалі усунули традиційні форми контролю усні і письмові іспити і співбесіди.

Слово “тест” англійського походження. Тест – це набір взаємозв’язаних тестових завдань, що дозволяють оцінити відповідність знань учня експертної моделі знань наочної області. Під педагогічним тестом розуміють систему взаємопов’язаних предметним змістом завдань специфічної форми, що дозволяють оцінювати структуру і вимірювати рівень знань. Проектуючи тест, вчителю обов’язково треба враховувати, що запропоновані учням завдання мають бути різноманітними за змістом і формою, що дасть змогу уникнути монотонності та забезпечити постійну й стійку їх мотивацію до роботи. Не варто обмежуватися тільки завданнями закритої форми, доцільно пропонувати учням також і відкриті завдання, у яких вони самостійно мають записати повну відповідь на запитання [2]. Учитель повинен пам’ятати, що основу завдання треба формулювати переважно у формі стверджувального речення, воно має бути максимально коротким, точним і однозначним, а варіанти відповідей доступними для розуміння школярами. Не слід указувати після використаного в тесті речення прізвище його автора, щоб не переобтяжувати завдання зайвою інформацією і не відволікати учнів від головного.

Сьогодні у вчителя є величезний вибір програмних засобів, що дозволяють створювати свої власні комп’ютерні тести на локальних комп’ютерах, а от кількість програмних оболонок які дозволяють робити подальший імпорт своїх робіт у мережу Інтернет не така вже й велика. Однією з найбільш популярних програм-оболонок для створення тестів з подальшою можливість їх публікації у мережі Інтернет є інструментальна програма-оболонка Hot Potatoes.

Hot Potatoes – надає вчителям можливість самостійно створювати інтерактивні завдання без знання мов програмування й залучення фахівців в області програмування. За допомогою програми можна створити 10 типів вправ на різних мовах по різних дисциплінах з використанням текстової, графічної, аудіо- і відеоінформації. Особливістю цієї програми є те, що створені завдання зберігаються в стандартному форматі веб-сторінки: для їхнього використання учням необхідний тільки веб-браузер (наприклад, Internet Explorer). Також сконструйовані вправи можна розмістити в мережі Інтернет, а також у системі дистанційного навчання Moodle. Кожне відкриття такого документу генерує інший порядок питань та послідовність відповідей. Програма широко використовується в усьому світі для створення завдань при вивченні будь-яких дисциплін [3].

Вправи створюються за допомогою 5 блоків програми, кожен блок може розглядатися як самостійна програма:

 1. JQuiz – служить для створення питань з вибором правильної відповіді серед кількох можливих. Є можливість включення таймера для відліку часу, що залишився для надання відповіді.
 2. JCloze – утиліта для створення речень з “проміжними текстовими полями”, які повинен заповнити користувач.
 3. JMatch – утиліта для створення тестів на встановлення відповідності.
 4. JCross – модуль для побудови HTML-кросвордів в сітці 15?15 знаків. На основі системи питань “горизонтально” і “вертикально” користувач вписує відповіді, можливе використання підказки.
 5. JMix – дозволяє створювати речення, які користувач повинен розмістити в правильній послідовності, маючи в розпорядженні окремі складові частини.

Всі вправи виконуються в режимі тренування (режим тестування передбачений тільки для питань із множинним вибором відповіді). Результат виконання завдань оцінюється у відсотках. Невдалі спроби приводять до зниження оцінки. Шоста версія програми містить також додатковий блок Masher (Інструменти), що дозволяє поєднувати створені вправи й інші навчальні матеріали в тематичні блоки, уроки й навчальні курси.

Пропоную розгадати кросворд “Мультимедія” який я створив за допомогою модуля програми “JCross (модуль для побудови HTML-кросвордів) вписати свої відповіді та отримати оцінку. Час виконання тесту обмежений (3 хв.) Бажаю успіхів!
Якщо ви не бачите кросворд нижче то ваш браузер не підтримує функцію <iframe> перейдіть за посиланням і кросворд відкриється у новому вікні вашого браузера – ВІДКРИТИ КРОСВОРД

Пропоную пройти тест на встановлення відповідності який я створив за допомогою модуля програми “JMatch” (модуль для створення тестів на встановлення відповідності)…

Пропоную пройти тест на заповнення текстового поля, який я створив за допомогою модуля програми “JCloze” (модуль створення речень з “проміжними текстовими полями”, які повинен заповнити користувач)

Пропоную пройти тест на вибір правильної відповіді серед кількох можливих, який я створив за допомогою модуля програми “JQuiz” (створення питань з вибором правильної відповіді)

Варто також відмітити, що інструментальна оболонка для створення тестових завдань Hot Potatoes дозволяє надсилати результати пройдених тестів учнів  на електронну адресу вчителя, а популярна у всьому світі система дистанційного навчання Moodle у своєму “арсеналі тестових завдань”, використовує тести створенні у Hot Potatoes, що беззаперечно свідчить про її популярність серед розробників навчальних курсів.

Список використаних джерел

 1. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. Учебная книга для преподавателей вузов, техникумов и училищ, учителей школ, гимназий и лицеев, для студентов и аспирантов педагогических вузов. М.: Центр тестирования, 2002, – 240 с.
 2. Фетісов В.С. Комп’ютерні технології в тестуванні: навч.-метод. посіб. –. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 140 с.
 3. Tutorials and Other Resources on Hot Potatoes 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hotpot.uvic.ca/tutorials6.php

6 Комментарии

Add a Comment
 1. Використання Hot Potatoes є актуальною формою проведення тестів не лише з предметів галузі “Технології”, а й з інших освітніх галузей. Тому тези містять досить обширний та цікавий матеріал. Особливо привернуло увагу створення кросвордів за допомогою даної програми. Навіть, як варіант такі завдання можна запропонувати виконати учням. Такі завдання зроблять процес навчання більш зрозумілим та цікавим.

  1. Цікава програма, легка у використанні, але це для школи, а дитячому садку діти майже не читають

 2. Інсталювала HOT POTATOES. Програма цікава і не складна у використанні. Сподобалося, що можна створювати мультимедійні дидактичні матеріали, зокрема розміщувати малюнки в окремих питаннях і відповідях, чого немає в інших тестових оболонках. Чудово, що можна зберігати файл у форматі веб-сторінки і що зразу ж бачиш, чи правильну дав відповідь на запитання. Учні можуть тренуватись вдома самостійно. Дякую, Сергію Вікторовичу! Буду використовувати. Раджу ознайомитися іншим колегам.

 3. Дуже сподобалося, програмою можна користуватися у проходженні квестів, цікавих завдань і у підготовці до інтелектуальних ігор.
  Після локдауну зрозуміла що мозок теж трохи у локдауні, тому 3 хв. на кросворд дали “трихвилинне хвилювання” і на питання, які точно знаю мозок хаотично пульсував…
  Дякую

 4. Дуже сподобалось,цікава програма, яку можна використати для різних класів та адаптувати для потрібного предмета.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 5 = forty five


Хмурівські читання © 2013 Електронні засоби навчання - Електронні засоби навчання