Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( ІХ Хмурівські читання)

Інструментальна оболонка для створення тестових завдань "Hot Potatoes"

Буртовий Сергій Вікторович старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти КЗ «Кіровоградський ОІППО імені Василя Сухомлинського» У тезах розглядаються можливості створення і подальшої реалізації тестових завдань за допомогою інструментальної програмної тестової оболонки Hot Potatoes. Педагогічний контроль є невід’ємною частиною процесу освіти та професійної підготовки фахівців. Він має знаходитися в органічному зв’язку з іншими елементами […]

Тестові завдання як засіб розвитку учня

Голодюк Лариса Степанівна завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти КЗ «Кіровоградський ОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук, доцент Підвищений інтерес вчителів до упорядкування та використання тестових завдань пов’язаний з кількома чинниками: обов’язкове ЗНО з математики; швидкість і зручність у перевірці правильності виконання завдань; можливість організації само- та взаємо- оцінювання і контролю, які здійснюються […]

Тестові технології навчання на уроках гуманітарного спрямування

Небленчук ІринаОлександрівна кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти комунального закладу „Кіровоградський інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського” Серед сучасних освітніх технологій, що посідають місце у шкільному процесі, мають тестові технології навчання. Зазначимо, що тестові технології навчання в порівнянні з методами опитування, різних видів контрольних робіт найбільше відповідає критеріям якості […]

Тестові технології на уроках світової літератури та російської мови

 Бойко Світлана Миколаївна вчитель світової літератури і російської мови Івангородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області Робота містить обґрунтування необхідності ширшого використання тестових технологій навчання взагалі і особливо на уроках світової літератури та російської мови. Подаються поради не лише щодо використання, але і створення власних тестових матеріалів. Наведені приклади тестових завдань […]

Використання тестових технологій на основі Google-форм

Литвиненко Ольга Валентинівна методист НМЛ інформатики та інформаційних технологій навчання комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» В статті розглядаються можливості, основні характеристики тестового контролю з використанням Google Форм для створення онлайнових тестів. У найбільш загальному значенні тест – набір завдань, за допомогою яких оцінюються певні властивості людини, використовуючи кількісні показники […]

Використання тестових технологій на уроках інформатики

Яценко Олена Григорівна вчитель інформатики Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Новомиргородської районної ради Кіровоградської області В роботі розповідається про вимоги до складання тестових завдань, переваги та недоліки їх використання у навчальному процесі. Подано власний досвід роботи з тестами на основі комп’терних тестових програм, описується використання різних форм тестових завдань Упровадження новітніх технологій навчання, що […]

Засвоєння в учнів наукових уявлень з астрономії на основі використання тестових завдань

 Ткачова Тетяна Василівна вчитель фізики та астрономії загальноосвітньої школи I-III ступенів №35 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області Головною складовою навчального процесу з астрономії являється урок, тому якість знань учнів у великій мірі залежить від проведення вчителем уроку, його змістом. Для того щоб рівень викладання був достатньо високим, необхідно в процесі підготовки до уроку намагатися не […]

Використання тестових технологій для організації контролю знань учнів засобами програми MyTest X

 Ганенко Людмила Дмитрівна вчитель технологій комунального закладу «Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» Наведено класифікацію форм тестових завдань. Подано основні вимоги до педагогічних тестів. Розглянуто можливості організації тестового контролю знань учнів у програмі MyTest X. Головним структурним елементом як кожного уроку, так і всього процесу навчання, є контроль знань учнів. Одним із напрямків його […]

Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів

 Бочарова Надія Петрівна методист районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області Проблема якості освіти непокоїть сьогодні всіх. Якість освіти забезпечується постійним контролем із метою своєчасного усунення недоліків та підвищення ефективності функціонування всіх складників системи. У здійсненні цих завдань важливе значення має цілеспрямована робота по дальшому вдосконаленню існуючих і […]

Використання тестових технологій навчання на уроках української мови

Вікторіна Олена Миколаївна кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Досвід проведення незалежного зовнішнього оцінювання засвідчує, що протягом навчального року учителям-словесникам слід постійно готувати учнів до такої особливої форми контролю як тестування. Тому на уроках необхідно використовувати різноманітні тестові завдання під […]


Хмурівські читання © 2013 Електронні засоби навчання - Електронні засоби навчання