Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( ІХ Хмурівські читання)

Головна

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі обласної науково-практичної Інтернет-конференції (ІХ Хмурівські читання) з проблеми
«Технологія фахової майстерності: тестові технології навчання у сучасній школі»
(21-25 жовтня 2013 року)

 Напрями роботи

 1. Тестові технології навчання природничо-математичних дисциплін.
 2. Тестові технології навчання гуманітарних дисциплін.
 3. Реалізація освітньої галузі «Технології» шляхом впровадження тестових технологій навчання.

Про хід конференції.
Автор тез не має потреби приїздити на місце проведення конференції. Подані ним матеріали розміщуються та обговорюються (з 21 по 25 жовтня 2013 року) на блозі кафедри.

Адреса проведення конференції: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», вул. Велика Перспективна, 39/63,  м. Кіровоград, 25006.
Платформа проведення: блог кафедри теорії і методики середньої освіти (www.timso.koippo.kr.ua).
Мова конференції: українська.

До участі в Інтернет-конференції запрошуються наукові та науково-педагогічні працівники, керівники навчальних закладів, представники районних (міських) методкабінетів (центрів), учителі.

Умови участі у роботі конференції:
Для включення теми до програми конференції та розміщення змісту тез виступу учаснику необхідно до 16.10.2013 року подати до оргкомітету: заявку на участь (за поданим у додатку 2 зразком), текст виступу за адресою: timso.koippo@gmail.com.

 Вимоги до матеріалів виступу (тез) учасника конференції:

 • Тези виступу (до 3 сторінок) готуються у розрізі вказаної тематики конференції.
 • Особливості оформлення тексту: параметри сторінки: формат А4, поля – 2 см з усіх боків, міжрядковий інтервал – 1, гарнітура – Times New Roman, розмір шрифту – 14 кегль, без переносів. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Уникати набору тексту великими літерами.

Розміщення тексту:

 • заголовок великими літерами симетрично;
 • через 1,0 інтервал ім’я та прізвище автора(ів);
 • через 1,0 інтервал анотація українською мовою;
 • через 2,0 інтервали текст тез з одним міжрядковим інтервалом;
 • таблиці в тексті мають бути виконані в Microsoft Excel або Microsoft Word;
 • малюнки зберігаються окремим файлом з роздільною здатністю не менше 300 dpi та розширенням JPEG;
 • ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву;
 • сторінки тез не нумеруються;
 • посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела;
 • після тексту тез подаються бібліографія та відомості про авторів.

Матеріали, виконані з порушенням цих вимог, не розглядаються, не реєструються і не повертаються авторам.

Підтвердженням щодо участі у конференції буде надісланий на електронну адресу учасника конференції програма конференції та сертифікат.


Хмурівські читання © 2013 Електронні засоби навчання - Електронні засоби навчання