Марчук Тетяна Дмитрівна | РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Хмурівські читання - Кафедра ТіМСО

 

Учитель англійської мови
Долинівської філії Комунального закладу “Гайворонський ліцей №1”
Гайворонської районної ради Кіровоградської області

 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Анотація. У статті йде мова про новий підхід у навчанні англійської мови. Сьогодні тотальна інформатизація суспільства призводить до широкої популяризації новітніх методів навчання з використанням інтернет та комп’ютерних ресурсів. Поява розгалуженої системи інтернету та соціальних мереж як його невід’ємної та беззаперечно головної складової примушує змінюватися іншу, класичну сферу життя – освіту. Саме тому сучасному вчителю нагально потрібно переглянути свої методи та засоби навчання. У статті звертається увага на можливості використання змішаного навчання, яке надає вчителю нові можливості на уроках англійської мови: сучасні медіа та інтернет платформи, соціальні мережі, блоги тощо. Ці засоби тепер допомагають не лише поділитися нагальною освітньою інформацією, зробити урок «мобільним», а й мотивувати студентів до вивчення іноземної мови. Їх поєднання разом із традиційними методами навчання складає природу змішаного навчання, яке розглядається як найефективніший метод у навчанні англійської мови.

Змішане навчання набуває дедалі більшої популярності і все частіше використовується в закладах загальної середньої освіти.

Змішане навчання – це методика формальної освіти, згідно з якою отримувач освіти засвоює одну частину матеріалу онлайн, частково самостійно керуючи своїм часом, місцем, шляхом і темпом навчання, а іншу частину матеріалу вивчає у шкільному класі. Водночас, усі активності впродовж вивчення того чи іншого предмету логічно пов’язані між собою і, як результат, учень отримує цілісний навчальний досвід.
Механізм реалізації концепції змішаного навчання як процесу передбачає створення комфортного освітнього інформаційного середовища, системи комунікацій, що представляють всю необхідну навчальну інформацію. Таким чином, можна виділити три основних компоненти моделі змішаного навчання, які використовуються в сучасному освітньому середовищі:

– очне навчання (face-to-face) – являє собою традиційний формат аудиторних занять вчитель-учень;
– самостійне навчання (self-study learning) – передбачає самостійну роботу учнів: пошук матеріалів за допомогою ресурсної карти, пошук в мережі та ін. [1];
– онлайн навчання (online collaborative learning) – робота учнів і вчителів в режимі онлайн, наприклад, за допомогою Інтернет-конференцій, скайпу або вікі та ін.
Комбінація традиційного та дистанційного навчання дозволяє вчителеві використовувати сильні сторони кожного навчального середовища для досягнення навчальної мети. Кінцева мета комбінованого навчання- підвищення ефективності навчання з використанням систематичної оцінки взаємопов’язаних змінних та інтеграції засобів навчання. Комбінування навчання сприяє оптимізації ресурсів і часу, навчання стає більш відкритим, учні мають можливості вчитися керувати своїм навчанням і відчувають різні типи мотивації і, як правило, готові до успішного завершення курсу. Для впровадження моделі змішаного навчання в освітній процес доцільним є наступне:

 1. Використання мультимедійних та віртуальних ресурсів при роботі в аудиторії. До таких ресурсів відносять відео, віртуальні екскурсії, інтерактивні Web-сайти, пакети програмного забезпечення. Такий тип навчання застосовується в тому випадку, якщо учні не мають доступу до мережі за межами класної кімнати.
 2. Використання створених сайтів для підтримки змішаного навчання. Вчитель може самостійно створити сайт, за допомогою якого буде відбуватися підтримка взаємозв’язку між вчителем та учнями. Зайшовши на сайт, можна переглянути свої оцінки, визначитися з датою та місцем контролю, зокрема перескладання того чи іншого матеріалу.
 3. Використання систем управління курсом. До таких систем слід віднести платформи підтримки дистанційного навчання, використання яких в процесі навчання збагачує сам процес та допомагає організувати роботу за моделю змішаного навчання. В таких системах можна розташовувати всю інформацію про навчання: розклад, теоретичний матеріал, робити унаочнення, журнал успішності, різноманітні тести, видавати завдання та збирати всю інформацію.
 4. Використання синхронних та асинхронних обговорень. Застосування обговорень при вивченні теми робить процес навчання більш насиченим. Наприклад, дискутуючи в синхронному режимі, відбувається емоційний зв’язок між учнями та викладачем, що є необхідним елементом у формуванні особистості. А проводячи дискусії асинхронно, кожен учасник може подумати й ґрунтовно викласти свої міркування з приводу поставленої проблеми.

Серед позитивних рис моделі змішаного навчання можна назвати наступне:

 1. Вчитель доступний не тільки під час урочного заняття: спілкування з вчителем відбувається як в класі, так і поза ним. За такої моделі консультацію вчителя можна отримати за допомогою електронної пошти, поспілкуватися на форумі та в чаті. Розклад вчителя завжди можна побачити на сторінці системи дистанційного навчання.
 2. Навчатися можна в будь-якому місці та в будь-який час: матеріали в системі змішаного навчання можуть бути викладені як в онлайн, так і в оффлайн режимі. Всі матеріали компактно розташовані й немає потреби витрачати час на пошуки потрібного матеріалу в іншому місці. Матеріали завжди можна опрацьовувати в зручному для себе темпі в бібліотеці, вдома, Інтернет-кафе.
 3. Індивідуальний контроль за навчанням: вчитель має можливість спостерігати за прогресом, часом виконання завдань та ритмом роботи кожного учня. Такі дослідження дають можливість будувати певний графік навчання та консультувати кожного учня окремо. З іншого боку, учні також мають можливість контролювати свою успішність, ліквідовувати заборгованості та покращувати свої результати.
 4. Навчальні матеріали багаторазового використання дозволяють вчителю удосконалювати, доповнювати та змінювати розроблені раніше навчальні матеріали, що робить процес навчання кожного року відмінним від попереднього.
 5. Розмаїття дидактичних підходів: кожна людина особлива і процес учіння у кожного відбувається по-різному. Хтось краще сприймає зорову інформацію, хтось – слухову. Модель змішаного навчання враховує всі ці особливості, оскільки дозволяє включати в курс аудіо- або відео лекції, графіку тощо.

Застосування змішаного навчання є особливо ефективним у процесі навчання англійської мови у закладах загальної середньої освіти з кількох причин, а саме дасть змогу:
– максимально врахувати стиль та темп навчання кожного учня і тим самим підвищувати результативність вивчення нового матеріалу, запам’ятовування нових слів, тощо;
– створити умови для ефективного використання на уроках різноманітних активних форм навчання та спілкування учнів англійською мовою між собою та вчителем, а згодом і за межами класу;
– здійснювати якісний моніторинг навчальних досягнень учнів.

З проведенням освітніх реформ в Україні, зокрема впровадженням концепції Нової української школи, пов’язують активне застосування різноманітних інноваційних технологій та методик навчання, зокрема методики змішаного навчання. В процесі використання методик змішаного навчання з’ясувала, що використання змішаних форм навчання підвищує інтерес учнів до вивчення предмета та позитивно впливає на результати навчання.

Список використаних джерел:

 1. Рафальська О. О. Технологія змішаного навчання як інновація дистанційної освіти // Науковий журнал «Комп’ютерноінтегровані технології: освіта, наука, виробництво» Луцьк, 2013. Випуск № 11.
 2. Чередніченко Г. А., Шапран Л. Ю. Модель змішаного навчання і її використання у викладанні іноземних мов.
 3. http://www.obs.ru/interest/publ/?thread=57 USE OF WEB-TECHNOLOGIES AS MODELS

 

Comments

 1. Змішане навчання дає змогу учням здобувати знання у власному темпі. Можливо для більшості це буде гарною можливістю проявити себе та свої сили. Дякую За гарну статтю!

 2. Уміє вчити той, хто вчить цікаво. Тільки зацікавивши учнів, ми можемо сподіватися на гарний результат. Особливо це важливо під час змішаного навчання. І саме розмаїття дидактичних підходів сприятиме цьому. Бажаю Вам успіху!

 3. Дякую за цікаву та змістовну статтю.
  Використання технологій змішаного навчання в сучасних умовах особливо є актуальними під час карантину. Дітям дається можливість більше працювати самостійно, використовуючи різні напрямки роботи.Це дає їм можливість всебічно розвиватись.
  Успіхів Вам у вашій нелегкій праці.

 4. Тетяно Дмитрівно, щиро дякую за корисну, актуальну статтю.
  Цілком погоджуюся з Вами, що саме змішане навчання дає вчителю нові можливості на уроках. Дякую Вам за те, що використовуючи сучасні медіа, інтернет платформи Ваші уроки англійської мови цікаві, незабутні.
  Міцного Вам здоров‘я, успіхів в усіх починаннях, наснаги. Так і далі тримати!

Залишити відповідь