Стась Юлія Миколаївна | ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Хмурівські читання - Кафедра ТіМСО

 

Учитель української мови та літератури
Комунального закладу «Первозванівське навчально-виховне об’єднання
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Первозванівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області

 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ
ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Анотація. У статті йдеться про переваги змішаного навчання в умовах сучасної української школи. Увага зосереджується на уроках української мови, наводяться приклади з досвіду роботи. 

Серед завдань сучасної української школи – навчати здобувачів освіти ефективно та мобільно. Один із способів надати їм таку можливість — запровадити систему змішаного навчання  – це поєднання офлайн- та онлайн-навчання у різних пропорціях. Змішане навчання передбачає, що навчальний процес не обмежується тільки уроком, він виходить за межі 45 хвилин. Здобувач освіти сам визначає, скільки часу йому потрібно для виконання завдання і коли саме йому зручніше переглянути матеріали онлайн, домовляється про співпрацю із учителем, однокласниками на різних стадіях опанування матеріалу.
Роль учителя в системі змішаного навчання відрізняється від традиційної. Вчитель може працювати зі здобувачами освіти у маленьких групах. Крім цього, учні продовжують навчатися через спеціальні застосунки тоді, коли поруч немає вчителя. Також діти можуть проходити тестування онлайн та отримувати миттєвий зворотний зв’язок від учителя. Тобто, за таких умов, учитель стає  фасилітатором навчального процесу.
У системі змішаного навчання головна мета вчителів — не лише оцінити знання здобувачів освіти, а й активно взаємодіяти з ними, відстежувати прогрес та допомагати у разі потреби. Наприклад, учні можуть опрацьовувати теоретичну частину необхідної теми вдома, переглядаючи відео та вивчаючи супровідні матеріали. Після цього, на уроці в школі виконують практичні вправи або працюють у групах над проєктом. Під час роботи вчитель визначає, наскільки добре розуміють тему окремі учні, і внаслідок цього може змінювати види роботи з класом. Завдання вчителя – знайти той цікавий і потрібний матеріал, який діти зможуть опанувати самостійно онлайн, щоб потім продуктивно попрацювати на уроці. Усім відомо, що діти надають перевагу відеоконтенту, який сприймають на слух і візуально. Вони можуть поставити відео на паузу і ще раз передивитися.

Наприклад, вивчаючи на уроках української мови у 8 класі тему «Способи вираження присудка», вчитель пропонує попередньо ознайомитися вдома з відеоматеріалами з теми. Можна використати матеріали з YouTube, розмістивши їх в Classroom. Доречно запропонувати інтерактивні вправи LearningApps для відпрацювання навичок. Приклад можна переглянути за покликанням: https://classroom.google.com/w/MTUwNTAyMDcxNTk4/t/all

Узагальнюючи вивчене з теми «Службові частини мови» у 7 класі, можна запропонувати здобувачам освіти створити лепбук. Учитель, підготувавши приклади, пропонує покликання на них, а діти вдома переглядають матеріал, запропонований учителем і створюють свої лепбуки.  Приклади робіт для перегляду можна запропонувати з контенту YouTube. Режим доступу: http://surl.li/gaie (мініпроєкт «Частка», з досвіду роботи).

Перевагами змішаного навчання є можливість значно збільшити аудиторію учасників навчального процесу за допомогою електронного навчання. Створивши завдання, наприклад, у Classroom,  учитель зможе використовувати його повторно, тобто одночасно можна вчити багатьох людей на тому матеріалі, який було розроблено для одного слухача. Дуже важливим, а також зручним, є те, що  забезпечується можливістю навчання у будь-який час, з будь-якого місця. Ще одна перевага – це розробка індивідуальної траєкторії кожним, хто навчається та асинхронний режим роботи.

Кожен учитель обирає ефективні, на його думку методи,  форми та інструментарій для роботи саме з тим чи іншим класом.  Доречним є розробка та впровадження продуктивних методів навчання: проєктний метод, дослідницькі методи, тестові технології, навчання в малих групах тощо. Змішане навчання дозволяє здійснення системи контролю та самоконтролю, підсумкового контролю знань,  для якого підбирається дидактичне забезпечення навчання в електронному вигляді, що створює базу для самостійного відпрацювання курсу.

Отже, через змішане навчання реалізуються ключові компетентності здобувачів освіти. Використання ІКТ у змішаному навчанні відкриває широкі можливості для здійснення самостійної роботи учнів під керівництвом учителя, сприяє розвитку самостійної творчої діяльності, стимулює одержання додаткових знань та їх закріплення.

Список використаних джерел:

  1. Змішане навчання: персоналізоване навчання кожного учня. Режим доступу: http://prosvitcenter.org/zmishane-navchannya
  2. Про суть технології змішаного навчання. Режим доступу: http://aphd.ua/pro-sut-tekhnolohi-zmishanoho–navchannia-/
  3. Як запровадити змішане навчання у школі: 10 найважливіших складових. Режим доступу: http://surl.li/gaip

Comments

  1. Юлія Миколаївна гарно висвітлила питання змішаного навчання на уроках української мови. Тема актуальна. Презентовано приклади доступних інтернет-ресурсів, які стануть у нагоді вчителям. Дякую за цікавий матеріал!

Залишити відповідь