Гетман Олена Вікторівна | ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА У 8-9 КЛАСАХ

Хмурівські читання - Кафедра ТіМСО

Учитель образотворчого мистецтва
Гімназії №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА У  8-9 КЛАСАХ

Анотація. В даній статті наведені приклади використання моделі змішаного навчання «Перевернутий клас» на уроках мистецтва у 8-9 класах за допомогоюнового інструменту від GoogleAppsforEducation – Classroom.

     Змішане навчання (англ. blendedlearning)— це різновид гібридної методики, коли відбувається поєднання он-лайн навчання, традиційного та самостійного навчання. Мається на увазі не просто використання сучасних інтерактивних технологій на додаток до традиційних,а якісно новий підхід до навчання, що трансформує, а іноді і «перевертає» клас (англ. flippedclassroom) [1].

Змішані підходи до навчання виявилися одними з найпопулярніших технологій сьогодення, тому що дозволяють скористатися гнучкістю і зручністю дистанційного навчання та перевагами традиційного класу. Сучасні технічні засоби і засоби комунікації надають величезні можливості для спілкування поза класом вчителя зучнями, учнів між собою, самостійного пошуку інформації.

Методика змішаного навчання допомагає учню/учениці засвоїти одну частину матеріалу онлайн, частково самостійно керуючи своїм часом, місцем, шляхом і темпом навчання, а іншу частину матеріалу вивчити у шкільному класі. Водночас, усі активності впродовж вивчення того чи іншого предмету логічно пов’язані між собою і, як результат, учень отримує цілісний навчальний досвід.[5]

Класифікація Стейкер та Хорна створена у 2012 році, але й сьогодні більшість дослідників та ресурсів використовує її як основну. Ця класифікація групує моделі за основними навчальними характеристиками, базується на практичному досвіді і може розширюватися у майбутньому.[3]Зупинимося на деяких прикладах використання змішаного навчання на уроках мистецтва у 8-9 класах.

Предмети мистецтва в загальноосвітній школі мають важливе естетико-виховне спрямування, якому підпорядковуються дидактичні завдання, тому вчитель має сприяти зростанню в учнів інтересу до мистецтва, розвитку здатності емоційно реагувати на художні твори і знаходити в них особистісний смисл. Отже, головне надзавдання вчителя — створити захопливу й емоційно піднесену атмосферу, щоб кожний урок став справжнім уроком мистецтва, надихав учнів на творчість — в особистісній і соціокультурній діяльності. [7]

При вивчення тем з предмету мистецтва запропоновані мистецькі проєкти, які допомагають здійснити цікаві пошуки дослідницького характеру, дають змогу проявити власні інтереси, здібності та компетентності.

Мистецький проєкт – різновид пошуково-творчої діяльності, що передбачає самостійне вирішення мистецьких завдань. Проект можна виконувати індивідуально, а також в парах, малих і великих групах на засадах добровільного співробітництва.

При підготовці та проведенні мистецьких проєктів доцільно використовувати модель змішаного навчання – Перевернутий клас. Суть даної моделі полягає в тому, що учні за визначеним графіком змінюють онлайн-частину вдома на офлайн-частину в класі. Тобто вдома вони засвоюють теоретичний матеріал та переглядають відео. А в класі працюють з учителем чи у групах над практичними завданнями та проектами.

Розглянемо два приклади моделі «Перевернутий клас» на уроках з мистецтва за допомогоюнового інструменту від GoogleAppsforEducation – Classroom, за допомогою якого викладачі можуть швидко створювати й упорядковувати завдання, надавати результати перевірок і легко спілкуватися зі своїми студентами.

8 клас. Мистецький проект «Античне мистецтво» (І семестр):

Клас ділиться на мікрогрупи, кожна мікрогрупа отримує завдання вивчити та дослідити античне мистецтво певного виду. Орієнтовна тематика кожної мікрогрупи:1 мікрогрупа: «Шедеври античної архітектури», 2 мікрогрупа: «Скульптура – гімн людині», 3 мікрогрупа: «Міфи про музику і музикантів», 4мікрогрупа: «Вазопис», 5 мікрогрупа: «Одяг греків та римлян». Учні на протязі тижня у Classroomпереглядають відеоматеріал (відео-лекцію) наданий вчителем, самостійно вивчають додаткову інформацію, заготовлюють тези та наочний матеріал в зручний для себе час. Після завершення даного терміну, всі учні збираються на уроці, кожна мікрогрупа розповідає про те, що вони дізналися, задають питання вчителю та учням щодо незрозумілих для себе моментів, відбувається обговорення даної теми. Практичним продуктом даного мистецького проєкту є створення в кінці урокувеликого леп бука на тему «Античне мистецтво».

9 клас. Професійні випробування «Моя Україна» (ІІ семестр):

ІІ семестр 9го класу присвячений Екранним мистецтвам та формам його поширення. На протязі 8 уроків учні вивчають разом з вчителем мову та види кіномистецтва, жанри і стилі кіно, професії та школи у кінематографі, українське кіно, телебачення, фотомистецтво та рекламу. Завдання, яке поставив вчитель до учнів: створити свій короткометражний фільм з теми «Моя Україна». УClassroom учні заповнили анкети щодо їх вмінь та навичок, які допомогли розділити їх на мікрогрупи «Режисери», «Сценаристи», «Актори», «Кінооператори-монтажери» та «Звукорежисери». Кожна мікрогрупа шукала інформацію щодо даної професії, які навички, вміння та обов’язки має режисер, сценарист, актор тощо, створюють коротку презентацію (2-3 слайди).  В Classroom відбувається обговорення під час відео-конференції Meet ідеї та сценарного плану короткометражного фільму. Під час уроку при підведенні підсумків вивченого обговорюється вже створений сценарій групою «Сценаристи», група «Режисери» пояснює як буде виглядати той чи інший момент у фільмі, група «Звукорежисери» демонструє підібраний звуковий ряд, група «Актори» розподіляє ролі між собою (головні та другорядні ролі). Зйомка фільму відбувається в позаурочний час під керівництвом вчителя. Після зйомки всі матеріали передаються групі «Кінооператори-монтажери» для фінального монтажу відео. Перегляд відео відбувається в актовому залі на великому екрані як у справжній кінопрем’єрі. Учні можуть запросити адміністрацію, класного керівника, вчителів-предметників та друзів. За домовленістю з адміністрацією можна організувати вручення Оскарів за найкращу роль, за найкращу режисуру тощо.

Отже, ключ до змішаного навчання -це правильний вибір соціальних сервісів при мінімально можливих витратах. Досягти цього принципу можна через чіткі цілі діяльності, тобто через ретельний аналіз усіх тонкощів системи навчального проектування. Перевагами змішаного навчання на уроках мистецтва є: можливість вчитися учням готуватися до уроку, підвищується мотивація, ефективне використання часу, гнучкість, інтерактивність, робота в командах (групах), робота вдома, розширює навчання за межі однієї «події», діти отримують задоволення від кінцевого продукту створеного ними мистецького проєкту. Змішане навчання необхідно використовувати, як засіб підвищення якостінавчання.

Список використаних джерел:

  1. https://uk.wikipedia.org
  2. http://blog.ed-era.com/modieli-zmishanogho-navchannia-osoblivosti-poradi-uspishni-prikladi/
  3. http://academia.vinnica.ua/index.php/news/998-modeli-zmishanogo-navchannya-osoblivosti-poradi-uspishni-prikladi
  4. http://dl.khadi.kharkov.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=40140
  5. http://prosvitcenter.org/zmishane-navchannya
  6. http://vospitatel.ucoz.ua/publ/realizacija_metodiki_zmishanogo_navchannja_po_modeli_perevernutij_klas_pri_roboti_z_obdarovanimi_ditmi/1-1-0-94
  1. Мистецтво 5-9 класи. Навчальнапрограмадля загальноосвітніхнавчальнихзакладів, – К., 2012 р.

Comments

  1. В даній статті доцільно підібрані приклади використання моделі змішаного навчання «Перевернутий клас» на уроках мистецтва у 8-9 класах за допомогоюнового інструменту від GoogleAppsforEducation – Classroom. Дякую автору за цікаву та повчальну статтю. Успіхів та подальших звершень.

  2. Кожний урок Олени Вікторівни – справжній урокок мистецтва, який надихає учнів на творчість: захопливий, емоційний, піднесений, атмосферний. Дякую)))

Залишити відповідь