Сарахан Олена Михайлівна | ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ. НОВА РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ ВЧИТЕЛЯ

Хмурівські читання - Кафедра ТіМСО

 

Учитель початкових класів
Комунального закладу «Заваллівський ліцей»
Гайворонської районної ради Кіровоградської області

 

ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ. НОВА РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ ВЧИТЕЛЯ

«Виживає не сильніший і не розумніший,
а той, хто найкраще реагує на зміни, що відбуваються».

  Гордон Драйден, автор книги ʺРеволюція в навчанніʺ

     Зараз в Україні проходить освітня реформа під назвою Нова українська школа. Її мета — створити школу, яка надавала б необхідні у сучасномусвітіпрактичнінавички і враховувалаіндивідуальність кожного здобувача освіти у навчальномупроцесі. Одним ізспособівдосягненняцієї мети можебути система змішаногонавчання.
Сьогодні у медіа часто вживають фразу “цифровепокоління”. Поширюватиїї почав американськийписьменник та дослідник у сферіосвіти Марк Пренскі. Самевінвпершевизначив “цифровепокоління”, як таке, щоз’являєтьсясьогодні і не тількивміловикористовуєновітнітехнології, але й очікує на їхпостійнудоступність у всіх аспектах життя. Сучасніучніхочутьнавчатисяшвидко, ефективно та мобільно і одним ізспособівнадатиїмтакуможливість — запроваджувати систему змішаногонавчання.

Академія Хан, спільно із SummitPublicSchools, запровадила систему змішаного навчання, яка, за словами вчителів та учнів — набагато ефективніша за старий спосіб навчання. Основні зміни:

1) учні самі розраховують свій час — це збільшує ефективність навчання;

2) вчителі фокусуються на некогнітивних навичках (спілкування, самоідентифікація, робота в команді  та формуванні світогляду учнів);

3) навчальні заклади  використовують систему групового викладання — наприклад, для одного класу урок проводять два вчителя — діляться досвідом одне з одним;

4) один день на тиждень учні працюють самостійно, а вчителі проводять короткі 10-хвилинні індивідуальні перевірки для кожного здобувача освіти.      На перший погляд, основна відмінність змішаного навчання від звичайної системи – активне використання технологій, щоб знайти матеріал і отримати нові знання. Так, технологіїстаютьповноцінноючастиноюнавчальногопроцесу. Протейдетьсятакож і про поєднаннярізнихпідходів, способівподачіматеріалу, видівроботи. Наприклад, частинаінформаціїрозподіляється на групову роботу, частина – на самостійневивчення. Це незалежитьвід того, відбуваєтьсяце у класічидистанційно.

Змішане навчання – це метод, який поєднує в собі традиційне навчання «обличчям до обличчя» і деякі елементи дистанційного та  мобільного навчання, зокрема «Blended Learning».

Змішане навчання як технологія змін і трансформації не може з‘явитися сама по собі. Необхідні додаткові зусилля як з боку  вчителів, так і з боку учнів.  Роль вчителів суттєво змінюється. Тут вони – фасилітаторинавчальногопроцесу. Тобто, люди, які організовують колективне обговорення так, щоб усі учні були максимально залучені, а проблеми вирішувалися швидко й ефективно. Відтак, основна мета вчителів- активно взаємодіяти з учнями, відстежувати прогрес та допомагати у разі потреби. Вчителі перестають бути просто спостерігачами і займають роль менторів.

Переведення частини процесу в онлайн відрізняє змішане навчання відзвичної для України системи — у класі з зошитами та підручниками. Але модель змішаного навчання не передбачає радикальної відмови від класичної моделі, оскільки очна освіта дає важливі мовні, соціокультурні навички і має емоційну складову,  а стає лише підходом, який навчальні заклади можуть застосовувати «тут і зараз», в реаліях звичайної школи, актуалізуючи освітній процес. Зрозуміло, що  учитель – це, насамперед, особистість, зі своєю життєвою позицією, професійною філософією, живий та емоційний, який може бути різним: сумним, веселим, сердитим, добрим, залишається в освітньому процесі, пам’ятаючи про свою роль, як   режисера, постановника, тренера і консультанта.

Слід зазначити, що готовність вчителя використовувати комп’ютерні технології у навчальному процесі є необхідною умовою інформатизації освіти. Саме упровадження ІКТ у навчальний процес вдосконалить його, зробить доступною та ефективною освіту, підготовить молоде покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Реалії сьогодення вимагають від кожного вчителя здатності до використання комп’ютерних технологій у власній діяльності, у роботі з дітьми, колегами та батьками.

Перед вчителем постає завдання –  грамотно скласти курс і розподілити навчальний матеріал,  вирішити, що потрібно опрацювати в класі, що можна засвоїти, вивчити і вирішити вдома, які завдання підходять для індивідуальних занять, а які – для групової роботи над проектом. Зрозуміло, що базовий матеріал викладається на уроках в класі, а розширений і поглиблений учні освоюють в процесі електронного навчання. Важливо, щоб уроки проходили у формі захисту проектів, презентації, дебатів або дискусії між учнями або вчителя з учнями. Електронний блок повинен містити проекти для роботи в групі, творчі, лабораторні та практичні завдання, довідкові матеріали і посилання на додаткові матеріали в мережі Інтернет, проміжні та перевірочні тести, а також завдання підвищеної складності для обдарованих учнів.

Змішана навчальна діяльність, як навчальна методика перебуває на ранньому етапі свого становлення, потребує багато часу та зусиль зі сторони вчителя, наявність цифрових технологій  та все ж , що  ми  можемо  застосувати у своєму класі, з чого починати?

Перш за все,  відходити від установки “я в класі – головний(-а)” і давати учням більше свободи та можливостей управляти власним процесом навчання;  давати більше групової роботи і завдань, які передбачають самостійне вивчення з урахуванням певних потреб учнів (деяким дітям потрібно більше часу на освоєння матеріалу, але це не означає, що вони менш здібні за тих, хто виконує завдання швидше);  пробувати складати індивідуальні плани навчання разом із дітьми;  урізноманітнювати завдання та проводити ігри-симуляції; визначити, кому і які теми даються краще у класі та давати учням можливість навчатися  один в одного; елементарно, переставити парти у класі так, щоб дітям було краще взаємодіяти.

Якщо говорити про вибір моделей  змішаного навчання, то як вчитель початкових класів, хочу додати, що найбільш доречно  з педагогічної та фізіологічної точок зору розпочинати з   ротаційної моделі  змішаного навчання («Ротація за станціями») – це найбільш доступна і зручна  модель, коли учні тільки звикають до змішаного навчання. В той час, як одна з групвивчаєновийматеріал з учителем, друга працює за комп’ютерами (планшетами), а третясамостійновирішуєпоставленізавдання і взаємодіє в команді. Учні отримують шанс  навчатися через  онлайн, розвивають навички комунікації у команді, вирішують проблеми через роботу в групах. Учням цікаво, весело.Тоді урок  можна вважати результативним, а мету – допомогти  учням здобувати знання,  розвивати навички і сильні сторонихарактера, необхідні для досягнення успіху протягом всього навчання і у конкурентному світі, досягнутою.

Список використаних джерел:

1. Терещук С.І., Технології мобільного навчання, вісник №146 Серія: Педагогічні науки, 2017 – с 136.
2. Кривонос О.,Коротун О., Змішане навчання як основа формування ІКТ- компетентності вчителя, Наукові записки, випуск 8 (11), 2019 –       с .20-21
3. Биков В.Ю., Сучасні завдання інформатизації освіти ,2010 .
4. ЕDЕRА,Змішане навчання: сутність та переваги у сучасному світі,2019.

 

Comments

  1. цікава стаття і дуже вдало підібраний епіграф. Адже в нинішніх умовах змін багато і доводиться досить швидко реагувати на них, щоб вижити. І, на мою думку, саме сила і розум допомагають нам
    ” найкраще реагувати на зміни, що відбуваються».

Залишити відповідь